int(5537)

Automatické vyhľadávanie vozidiel v špičkách – ako to funguje?

vyhladavanie-vozidiel-sezona

TfS poskytuje logistikom skutočnú pomoc, keď je nedostatok áut, predovšetkým v sezónnych špičkách. Inteligentný algoritmus hľadá dopravcu s vozidlom s vhodnými parametrami, ktorý je dostupný v požadovanom termín, a to až dovtedy, kým takého nenájde. Je to jediný v súčasnosti dostupný nástroj, ktorý automatizuje kľúčové rozhodnutia a poskytuje prístup ku komunite 25 000 overených dopravných firiem na Platforme Trans.eu.

Automatizácia vďaka bigdata

TfS hromadí na jednom mieste informácie, ktoré boli doteraz roztrúsené v rôznych systémoch (tzv. dátové ostrovy). Nová platforma ich integruje, vďaka čomu sa môžu efektívne využívať. Namiesto mnohých systémov – jeden inteligentný nástroj, ktorý pri prijímaní automatizovaných rozhodnutí využíva bigdata.

Algoritmus SmartMatch pomáha nájsť voľné autá

TfS umožňuje pracovať so skupinami dopravcov a so stálymi trasami. Automatizuje tiež vyhľadávanie dopravcov, vďaka pravidlám zverejňovania prepráv. Ale to nie je všetko. Poskytuje tiež pomoc v situácii, keď žiadny subdodávateľ nemá voľné zdroje, napríklad v sezónnych špičkách.

Algoritmus SmartMatch analyzuje údaje a aktivity dopravných firiem na Platforme Trans.eu. Hľadáva optimálneho dopravcu pasujúceho k parametrom prepravy. Bez vyhľadávania, posielania dopytov a telefonovania. Je to múdre a inteligentné využitie dostupných zhromaždených informácií a zároveň šanca na zväčšenie skupiny overených subdodávateľov.

Prispôsobenie podľa potrieb objednávateľa

SmartMatch hľadá tie firmy, ktoré sú najvhodnejšie, tzn. najlepšie spĺňajú požiadavky objednávateľa. Zohľadňuje rôzne kritériá, ako napr.: trasy, typ, stav a vek firemného vozidlového parku, hodnotenia zákazníkov, certifikáty (napr. ISO 28000), kvalita zákonného poistenia cestného dopravcu. Kritériá výberu dopravcov sa dajú individuálne nastaviť. Na ich základe systém pripravuje zoznam špedičných a dopravných firiem, ktorým posiela ponuku prepravy objednávateľa. Proces dohodnutia ceny a podmienok prebieha automaticky. Logistik musí iba potvrdiť ponuku, ktorú vyberie a zákazka je hotová.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: