DIGITAL SERVICE ACT DSA

V súlade s požiadavkami zákona EÚ o digitálnych službách (DSA) vás správca platformy Trans.eu informuje, že:

Hlavným subjektom poskytujúcim sprostredkovateľské služby je Trans.eu Group S.A. v Poľsku (jurisdikcija: Poľsko).

JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTO: dsa@trans.eu 

Jazyk komunikácie na kontaktnom mieste: ANGLIČTINA A POĽŠTINA