.

Platforma dla transportu
drogowego

Największa społeczność przewoźników w Europie.
Prawie 30 tys. firm i 200 tys. ciężarówek.
Aplikacja do realizacji zleceń transportowych.
Dla załadowcy
Tysiące zweryfikowanych przewoźników.
Tysiące ładunków i nowych zleceniodawców.
Numer 1 w Europie Wschodniej.
Dla spedytora
Tysiące ładunków z całej Europy (w tym powrotnych).
Zweryfikowani załadowcy i spedytorzy.
Numer 1 w Europie Wschodniej.
Dla przewoźnika