int(5521)

Čestná společnost nemá co skrývat – pečujte o svůj image na Platformě Trans.eu

Uzavření transakcí na Platformě Trans.eu je podmínkou bezpečné a efektivní spolupráce. Umožňuje automatizaci práce a předcházení mnohým nedorozuměním. Kromě toho je to jediný okamžik, kdy můžeme vyhodnotit společnost, se kterou jsme spolupracovali, jakož i získat hodnocení a vybudovat pozitivní image mezi všemi potenciálními dodavateli.

Uživatelé, kteří jsou zvyklí provádět transakce mimo Platformy, např. telefonicky si musí být vědomi, že se vystavují nebezpečí, že se setkájí s nepoctivým dodavatelem.

– Neustále pracujeme na vyloučení takových uživatelů z naší komunity. Zejména nyní, kdy je finanční situace mnoha společností nestabilní kvůli pandemii, dostáváme mnoho zpráv o zneužívání, na které nemůžeme reagovat, protože nemáme možnost ověřit pravdivost uzavřené smlouvy mimo Platformy, říká Michał Mierzejewski, Trans.eu Expert na bezpečnost Platformy.

Žádný důkaz, žádné peníze

Většina případů, které naši uživatelé nahlásili bezpečnostnímu oddělení, se týká přesměrování objednávek na společnosti mimo Platformy.

– Často se ukáže, že objednatel, t. j. plátce uveden ve stejné objednávce, je někdy jiný subjekt než ten, se kterým jsme vedli rozhovory. Pokud bude spolupráce probíhat správně, nezáleží na tom, kdo platí nebo kdo přepravuje zboží. Problémy začínají, když se něco pokazí, např. platba se neuskuteční nebo se ztratí nebo poškodí zboží, vysvětluje Michał Mierzejewski. Byly také situace, kdy se společnosti telefonicky dohodli na provedení objednávky na konkrétní částku v eurech. Dopravce dostal po stanovené lhůtě objednávku na několik stran a nedokázal se seznámit s dokumentem, pouze si vzpomněl na dohody s partnerem. V okamžiku platby se ukázalo, že objednatel odepsal částku v PLN namísto v eurech a zapomněl na telefonické ujednání, varuje Mierzejewski.

Takovým situacím se lze vyhnout. Uzavřením transakcí na Platformě jsme si jednak jisti, že nespolupracujeme s neznámými společnostmi ze zemí mimo společnosti Trans.eu, za druhé, obě strany vyplní a akceptují smluvní podmínky, které pak systém automaticky vygeneruje. Zúčastněné strany si to mohou kdykoli prohlédnout a v případě komplikací je to důkaz transakce. Zlepšuje se tím proces ověřování všech nahlášených nesrovnalostí na Platformě.

Důvěřujte, ale prověřujte

Při nastavování podmínek objednávek mimo Platformy často přeskočíme proces ověřování společnosti, se kterou začneme spolupracovat – je to velká chyba.

– V podnikání je dobré dodržovat zásadu omezené důvěry. Samotné ujištění o poctivosti nestačí. Platforma poskytuje řadu nástrojů, které pomáhají kontrolovat uživatele, včetně ratingového systému nebo ukazatele důvěryhodnosti platby TransRisk, říká expert.

Ověření společnosti, se kterou chceme začít pracovat, by mělo být běžnou praxí pro každou transakci. Co je možné zkontrolovat na Platformě?

 • hodnocení společnosti od jiných uživatelů Platformy Trans.eu
 • indikátor důvěryhodnosti platby TransRisk
 • platnost a rozsah pojistných smluv
 • potřebné povolení
 • uděleno osvědčení
 • stav a velikost vozového parku (vztahuje se na dopravce)
 • datum založení a základní registrační údaje společnosti

Žádná transakce – žádný rating

Na jedné straně, čím více informací o společnosti shromažďujeme, tím eliminujeme riziko. Na druhé straně stojí za to vytvořit si na Platformě svůj vlastní image a postarat se o svou transparentnost, aby se o vás mohly potenciální dodavatelé dozvědět co nejvíce. Mnoho uživatelů pracuje pouze s těmi stranami, jejichž postupy platby jsou dokumentovány s kladným hodnocením nebo s dopravci, jejichž kvalita práce je potvrzena názory ostatních uživatelů. Mělo by se pamatovat na to, že můžeme vyhodnotit a být vyhodnocen pouze tehdy, když se transakce uzavře prostřednictvím Platformy.

– Neustále pracujeme na nových nástrojích, které nám pomohou rychleji reagovat na jakékoli nesrovnalosti a starat se o bezpečnost transakcí. Dokážeme to s naprostou transparentností činností uživatelů, říká Michał Mierzejewski.

Aby se usnadnilo uzavírání transakcí na Platformě pro uživatele, nová funkcionalita brzy umožní jejich potvrzení v Messengeru. O této nové funkci vás budeme informovat na našich kanálech sociálních sítí.

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: