DIGITAL SERVICE ACT DSA

V souladu se zněním zákona EU o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) správce Platformy Trans.eu sděluje následující:

Hlavní subjekt poskytovatele zprostředkovatelských služeb: (jurisdikce: Polsko).

KONTAKTNÍ MÍSTO: dsa@trans.eu

Jazyk pro komunikaci na kontaktním místě: ANGLIČTINA A POLŠTINA