int(5521)

Jak snížit počet prázdných jízd při přepravě <3,5 T?

Snížení prázdných jízd je jednou z největších výzev v silniční nákladní dopravě. Jak uvádějí údaje Eurostatu z posledních let, v závislosti na směru a typu vozidla může počet prázdných jízd dosáhnout až více než 20% z celkového počtu. Zatímco v případě nákladních vozidel je to často způsobeno obchodními kalkulacemi, u majitelů vozových parků dodávkových vozidel je to obvykle způsobeno obtížemi při hledání dodatečného nákladu na nakládku, případně nedostatečným optimálním využitím nákladního prostoru. Jak to lze napravit?

Náklad vždy po ruce

Na začátek je vhodné odpovědět na otázku, kde obecně hledat náklad v době snížené poptávky po přepravních službách. Vyplatí se vsadit na diverzifikaci zdrojů nákladů, tzn. j. získávat jej z různých míst. V praxi to znamená zaměřit se na paralelní využívání burzy, spolupráci se speditérem a přijímání objednávek přímo od odesílatele. Tento přístup poskytuje větší finanční jistotu a vytváří alternativy pro případ, že jeden ze zdrojů selže.

Přečtěte si také: Zdroje nákladu pro těžké časy

Pokud jde o nákladní burzy, pro dopravce s vozidly o hmotnosti <3,5 T je nejjistější volbou Platforma Trans.eu. Obsahuje největší počet nabídek nákladů pro dodávkové společnosti. Za poslední rok byl počet nabídek:

👉 1 400 000 měsíčně v průměru pro mezinárodní trasy

Na burze nákladů Trans.eu je nejen největší počet potenciálních objednávek na nakládku, ale také na dodatečnou nakládku a návrat. Abychom usnadnili redukci prázdných jízd a urychlili přístup k nabídkám, vytvořili jsme aplikaci Loads2GO! – mobilní verzi Platformy.

 • no expert photo
 • Maciej Wroński
 • Prezident sdružení zaměstnavatelů TLP
 • Vzhledem ke stávající mezerě na trhu práce řidičů bychom se měli snažit eliminovat prázdné jízdy bez nákladu.

Pomocí funkce „vyhledávání podle trasy“ umožňuje mimo jiné vyhledávat náklad v oblasti, kde se řidič právě nachází. Pomocí GPS aplikace navrhuje nabídky z nejbližších měst a obcí. Je také možné zadat vlastní polohu a ručně určit místo nakládky nebo vykládky. Když se na uvedeném místě objeví nabídka nákladu odpovídající typu vašeho vozidla, na displeji telefonu se zobrazí oznámení.

 • no expert photo
 • Krzysztof Naparty
 • Produktový manažer, Trans.eu
 • Aplikace byla vyvinuta pro dopravce a ve spolupráci s nimi. Podporuje jejich způsob práce, zobrazuje náklad tak, jak jej potřebují, v době, kdy jej potřebují, a na místě, kde ho vidí.

Aplikace Loads2GO! je proto vynikajícím nástrojem pro ty, kteří chtějí minimalizovat riziko prázdných jízd. Je užitečná nejen při plánování trasy. Poskytuje také možnost rychle reagovat na nouzové situace, kdy je třeba hledat další náklad již během provádění jiné práce.

Přečtěte si také: 5 důvodů, proč používat Loads2GO!

Optimalizace nákladového prostoru

Kromě eliminace prázdných jízd je důležitou oblastí, které odborníci z odvětví a odborníci z praxe v nedávné době věnují pozornost, optimalizace nákladového prostoru. Nástrojem, který pomáhá řešit tento problém, je Goodloading, který má již několik tisíc uživatelů z více než sto zemí světa.

Pomocí tohoto řešení si dopravce může vybrat nákladový prostor ze seznamu nebo jej sám popsat. Potom určí parametry, jako jsou rozměry, hmotnost a počet nákladů, a pořadí, v jakém mají být vykládány. Aplikace je nejen automaticky uspořádá s přihlédnutím k nápravovému zatížení, ale také ukáže, kolik dalšího prostoru je k dispozici (v metrech čtverečních i v metrech krychlových). Celý proces je založen na 3D vizualizaci.

 • no expert photo
 • Bogumił Paszkiewicz
 • Generální ředitel Goodloading
 • Hlavní hodnotou nástroje je úspora za optimalizaci nákladového prostoru a času potřebného k provedení podobných výpočtů. Když uživatel pracuje s větším počtem nestandardních nákladů, Goodloading mu navrhne, jak je naložit rychleji a efektivněji. Někdy stačí udělat jeden projekt, aby se roční náklady na používání plánovače několikanásobně vrátily.

Brzy bude nástroj obohacen o další funkce, které jsou důležité pro dopravce <3,5 T. Nová verze bude mimo jiné podporovat několik míst nakládky nebo vykládky se zohledněním parametrů, které ovlivňují bezpečnost nákladu, jako například těžiště.

Obezřetné řízení zdrojů

 • no expert photo
 • Marcin Mikołajczak
 • Generální ředitel společnosti Be Smart Logistic
 • Pokud budu řidiče zneužívat, jednoduše si půjdou hledat nového zaměstnavatele. Pokud vozidla přetížím, zvýším riziko nehody a poškození nákladního vozidla. Snaha o větší zisk za každou cenu k ničemu nevede.

Aplikace jako Loads2GO! a Goodloading mohou zefektivnit činnost dopravní společnosti a zvýšit finanční i silniční bezpečnost. Používání těchto nástrojů může nejen zvýšit efektivitu, ovlivnit optimalizaci nákladového prostoru a snížit počet prázdných jízd, ale také odstranit další problém – přetížení dodávek. Tyto dva extrémy, kterým dopravci čelí, lze kompenzovat správným řízením zdrojů. Lepší plánování pomocí digitálních nástrojů je v kontextu klesající poptávky po přepravě, nedostatku řidičů, vysokých cen pohonných hmot a měnících se předpisů směr, kterým je třeba se ubírat.

 • no expert photo
 • Beata Krawczyk
 • Viceprezidentka, provozní ředitelka Trans.eu Group S.A.
 • Jsme nuceni rychle reagovat, hledat netradiční řešení, přemýšlet jinak než dosud. Tyto potíže nás však mohou naučit, abychom v budoucnu dosahovali ještě lepších výsledků.

  Chcete vědět víc?
  Náš konzultant vás bude kontaktovat.

  Podobné články: