int(5513)

Мониторинг, т.е. пълен контрол върху поръчките

Сигурната верига на доставки изисква бърз поток на информацията. Trans for Shippers включва оптимизиране на комуникацията, един инструмент, интегриран с множество телематични системи, както и алармиране за промени в плана.

Пълна транспортна информация

Времето за мониторинг е адаптирано към нуждите на производителя: то предоставя само необходимите данни, като по този начин улеснява контрола върху транспорта. От съществена важност е информацията за товара, особено ако се работи с много подизпълнители. Всички събития, които се случват по маршрута, като товарене, разтоварване, спиране или промяна на маршрута, ще бъдат маркирани на картата.

Автоматичен анализ на всички събития, както и съобщения за промени

Мониторингът на Trans for Shippers събира всички данни за даден маршрут. Целият анализ се извършва автоматично, което спестява време на служителите. Инструментът предава информация за ключови събития. Когато планът бъде променен, системата изпраща предупреждения за закъснения, нов маршрут или проблеми с доставката.

Само един инструмент – интеграция с всички телематични системи

Промените в платформата Trans.eu са преди всичко, свързани с опростяване на комуникационния процес. Превозвачите предоставят статуса на изпълнение на транспорта посредством сигнал от телематичната система, която използват, а Trans for Shippers я прехвърля на клиента по компактен начин. Няма нужда от достъп до няколко акаунта.

Мониторингът на Trans for Shippers включва:

– определяне на транспортни маршрути и предоставяне на информация за техните промени
– помощни известия и проверки на водача и превозното средство, които извършват транспорта
– определяне статуса на транспорта
– предоставяне на информация в реално време за спиране, повреди и закъснения
– история на всички събития
– отчети – забавяне, повреди, промени в маршрута, контакт или допълнителна проверка на подизпълнителите с надеждна информация относно тяхната ефективност и принос към цялата верига на доставки.

Подобни публикации: