Регламент надання послуг та безпеки Системи Trans.eu

З моменту публікації регламенту, додатків, доповнень або їхніх змін на сайті адміністратора, всі попередні регламенти, додатки або доповнення втрачають чинність, а замість них застосовуються нові положення.

Останнє поновлення регламенту: 01.12.2015 р.

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Регламент
Цей Регламент, який регулює порядок надання послуг та безпеки Системи Trans.eu.

Виконавець
Tовариство з обмеженою відповідальністю «Логiнтранс Украïна», з юридичною адресою у м. Львові по вул. Зелена 109, 79035 Львів, Україна, внесеним до Єдиного Державного Реєстру Підприємств та Організацій України під номером 37123455, ІПН 371234513064. Виконавець може доручати надання послуг, перелік яких визначений у цьому Регламенті, Субпідряднику на підставі договору між Виконавцем та Субпідрядником.

Субпідрядник/Адміністратор/Ліцензіар
Товариство з обмеженою відповідальністю «Логiнтранс», з юридичною адресою у Польщі, м. Висока, вул. Хаброва 4, 52-200 Вроцлав, номер в реєстрі підприємців Державного судового реєстру (KRS): 0000720763, ідентифікаційний номер платника податків (NIP): 8942764658, номер статистичного обліку (REGON): 932920615.

Система Trans.eu
Інформаційно – обслуговуючий інтернет – сервіс Адміністратора, доступний на сайті www.trans.eu та на інших сайтах, пов’язаних з цим сайтом, що включає в себя перелік всіх послуг, інформацію та документи, в тому числі TransCommunicate разом з Додатковими Функціями.

Користувач
Фізична особа, організація (суб’єкт), яка не має статусу юридичної особи, але яка згідно із законодавством визнається дієздатною, або юридична особа, яка здійснює господарську діяльність, пов’язану із транспортом та експедицією.

TransTrucks – Біржа транспортних засобів
Додаткова Функція TransCommunicate у вигляді біржі транспортних засобів, за допомогою якої Користувачі можуть переглядати та розміщувати оголошення про вільні транспортні засоби.

TransLoads – Біржа вантажів
Додаткова Функція TransCommunicate у вигляді біржі вантажів, за допомогою якої Користувачі можуть переглядати та розміщувати оголошення про вільні вантажі.

TransCommunicate
Транспортний бізнес-месенджер (комунікатор), який надає можливість відправлення повідомлень СМС та безпосередньої комунікації людей на території Європи, які працюють у фірмах, пов’язаних з обігом вантажів або вантажним транспортом, що поширюється Ліцензіаром безкоштовно, на базі програми Freeware.

Список Боржників
Функціональність Системи Trans.eu, що надає можливість публикацій списку боржників на підставі повідомлень Користувачів, наданих за допомогою TransCommunicate в рамках Послуги «Укажи Боржника», що надається Виконавцем або компанією Inkaso Logintrans sp. z o. o. sp. k. на підставі договору, укладеного з Inkaso Logintrans sp. z o. o. sp. k.

Акаунт
Акаунт, визначений у Додатку 1 до Регламенту.

База Даних Користувачів
Всі дані, надані Адміністратору та Виконавцю у процесі реєстрації Акаунту за допомогою TransCommunicate, авторизації Користувача та використання TransCommunicate.

Послуги
Всі послуги, які надаються Виконавцем в електронному вигляді.

Додаткові Функції TransCommunicate
Оплатні або безоплатні послуги, які надаються в електронному вигляді Виконавцем за допомогою TransCommunicate.

Додаткові Послуги
Безоплатні послуги, доступні для Користувачів.

Абонементний Період
Період, на якій Користувач подав замовлення про надання послуг в рамках Додаткових Функцій TransCommunicate.

Розрахунковий Період
Період, зазначений у Договорі, за який Користувачеві виставляється рахунок-фактура за надані Послуги.

Цінник
Вартість послуги доступу до Додаткових Функцій TransCommunicate разом із зазначенням поточних акцій, що опублікований на інтернет-сайті https://www.trans.eu/ua/cinnyk.

Фактура
Рахунок-фактура, що надається Користувачеві за допомогою TransCommunicate у рубриці «Замовлення та рахунки-фактури» у електронному вигляді.

Фактура проформа
Документ, виданий Виконавцем перед здійсненням оплати, який є підставою для її здійснення.

Програмне забезпечення
Будь-яке програмне забезпечення, що пропонується Ліцензіаром, доступне в рамках Системи Trans.еu, в тому числі TransCommunicate разом з TransTrucks i TransLoads, системою фільтрування інформації, що надходить, з наступними актуалізаціями та поповненнями, а також Базою Даних Користувачів, що надається Ліцензіаром на підставі Ліцензійного договору.

Договір
Договір про надання послуг в рамках Системи Trans.eu

Ліцензійний договір
Договір, на підставі якого Користувач набув обмежених прав на використання TransCommunicate та його Додаткових Функцій. Користувач погоджується із Ліцензійним договором в момент установлення TransCommunicate.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 Регламент визначає порядок надання Послуг в електронному вигляді Виконавцем, що надаються в рамках Програмного забезпечення. Положення Регламенту та Ліцензійного договору визначають права та обов’язки Користувачів.
2.2 Виконавець може доручати Субпідряднику виконання всіх або частини послуг, що надаються Користувачеві, які зазначені в Регламенті.
2.3 Користувач погоджується із Регламентом в момент реєстрації Aкаунту за допомогою TransCommunicate та підтверджує, що ознайомився з умовами надання Виконавцем послуг в електронному вигляді, а також підтверджує свою згоду з усіма положеннями цього Регламенту та Ліцензійного договору.
2.4 Для користування Системою Trans.eu та Програмним забезпеченням необхідно мати засоби, які дозволяють користуватися веб-ресурсами, електронною поштою e-mail, а також браузером для перегляду веб-ресурсів у формі сторінок WWW (рекомендується використання Internet Explorer у версії 7.0 або більш нової, з увімкненим обслуговуванням файлів “cookies» та скриптів java).

3. ВИДИ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
3.1 Виконавець надає електронні послуги у вигляді телеінформаційної платформи обміну інформацією про вільні вантажі та вантажні транспортні засоби, яка складається із TransCommunicate разом із Додатковими Функціями TransCommunicate.
3.2 Додатковими Функціями TransCommunicate є:
а) TransTrucks,
b) TransLoads,
c) TransMap,
d) Надійний Партнер.
3.3 Додатковою Послугою є Транспортний Форум.
3.4 Правила користування:
a) TransCommunicate – визначені у Додатку 1 до Регламенту,
b) Додатковою Функцією TransCommunicate – TransTrucks і TransLoads – визначені у Додатку 2 до Регламенту,
c) Додатковою Функцією TransCommunicate – TransMap – визначені у Додатку 6 до Регламенту,
d) Додатковою Функцією TransCommunicate – Список Боржників – визначені у Додатку 5 до Регламенту,
e) Транспортним Форумом – визначені у Додатку 4 до Регламенту.
3.5 Протягом Абонементному Періоду Користувач має доступ до Бази Даних Користувачів. Правила користування Базою Даних Користувачів визначені у Додатку № 3 до Регламенту.

4. УМОВИ УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
4.1 Укладення договору про надання електронних послуг здійснюється шляхом укладення Ліцензійного договору та початком користування Послугами, із врахуванням положень, що стосуються Додаткових Функцій TransCommunicate.
4.2 Послуги на Додаткові Функції TransCommunicate надаються двома способами:
a) у Порядку Передоплати – тобто доступ до Послуг надається після здійснення оплати за обраний Абонементний Період (одноразова купівля доступу), а стає недійсним після його закінчення (з 09.01.2013 року послуга не буде надаватися),
b) в Довгостроковому Порядку – тобто доступ до Послуг надається на підставі самого Договору на строк, зазначений у Договорі.
4.2.1 Крім вищезазначеного Договору, Виконавець та Користувач можуть укласти окремий письмовий договір про надання інформаційних послуг у відповідності із вимогами законодавства України.
4.2.2. Відсканована копія Договору, підписана сторонами, набирає чинності з моменту укладення Договору до моменту отримання Сторонами оригінальних екземплярів Договору.
4.3 ДОВГОСТРОКОВИЙ ПОРЯДОК
4.3.1 Укладення договору на отримання Додаткових Функцій TransCommunicate у Довгостроковому Порядку здійснюється в день укладення письмового Договору.
4.3.2 Умови надання Послуг у Довгостроковому Порядку, строк дії Договору та порядок його розірвання визначаються Договором, а також Цінником.
4.4 ПОРЯДОК ПЕРЕДОПЛАТИ (є недоступним з 09.01.2013 року)
4.4.1 Укладення договору на отримання Додаткових Функцій TransCommunicate у Порядку Передоплати здійснюється в день оплати Фактури проформи, зазначеної у п. 5.2.1 Регламенту.
4.4.2 Здійснення замовлення на платну послугу, яка надається у Порядку Передоплати, здійснюється шляхом позначення відповідної опції у бланку замовлення. Бланк замовлення є доступним у відповідній закладці TransCommunicate.
4.4.3 Договір у Порядку Передоплати укладається на визначений строк, згідно із поданим замовленням і стає недійсним після спливу строку, на який він був укладений.
4.4.4 Виконавець надає послуги на Додаткові Функції ТransCommunicate в період строку дії Договору, із врахуванням положень, зазначених в п. 5-7 Додатка 1 до Регламенту. Відсутність замовлення і оплати чергового абонемента рівнозначно відсутності доступу до Додаткових Функцій TransCommunicate.
4.5 РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
4.5.1 У випадку порушення будь-якого із обмежень, визначених в п. 6.1 и 6.2 Додатка 1 до Регламенту, відсутності у встановлений строк платежу, передбаченого п. 5.3 Регламенту, або у зв’язку із захистом істотних інтересів Виконавця або Адміністратора, Виконавець буде мати право негайно розірвати Договір у письмовій формі. При цьому датою розірвання договору вважається день відправлення заяви про розірвання Договору і Користувач мав можливість ознайомитися із її змістом.
4.5.2 У Порядку Передоплати:
а) Користувач вправі негайно розірвати Договір у письмовій формі, якщо він не погодиться із змінами Регламенту, за умови, що така незгода висловлена Користувачем протягом місяця від дня публікації змін Регламенту.
b) кожна сторона має право розірвати Договір у письмовій формі за умов дотримання двотижневого строку повідомлення іншої сторони про розірвання Договору.
4.5.3 В ситуаціях, зазначених у п. 4.5.1 – 4.5.2 і 4.5.5 Регламенту сума сплаченого, але не використаного абонемента підлягає поверненню Користувачеві протягом 7 днів від дня отримання Виконавцем заяви про повернення внесеної суми, розмір якої визначається у відповідності з п. 4.5.4 Регламенту, разом із зазначенням банківського рахунку отримувача.
4.5.4 Правило пропорційного повернення оплати у випадках, передбачених п. 4.5.3 Регламенту, поширюється виключно на абонентську плату. За жодних умов поверненню не підлягає активаційна плата, плата за повторну активацію, а також сплачена неустойка. Користувачеві повертається сума, розмір якої становить еквівалент частини абонентської плати відносно періоду, який залишився до кінця Абонементного Періоду, при цьому підставою для визначення цієї суми буде вартість абонемента без врахування акцій та знижок.
4.5.5 У Довгостроковому Порядку Договір може бути розірваним у письмовій формі:
а) кожною із Сторін, без зазначення причини розірвання, із дотриманням трьохмісячного строку повідомлення іншої сторони. При цьому Договір вважається розірваним після спливу календарного місяця, якщо Розрахунковий Період, зазначений у Договорі, не є щомісячним,
b) кожною із Сторін, без зазначення причини розірвання, із дотриманням трьохмісячного строку повідомлення іншої сторони. При цьому Договір вважається розірваним після спливу Розрахункового Періоду, якщо Розрахунковий Період, зазначений у Договорі, є щомісячним.
c) Користувачем, з негайним набранням чинності, якщо він не погоджується із змінами Регламенту, за умов, якщо така незгода висловлена Користувачем протягом місяця від дня публікації змін Регламенту.
4.5.6 Протягом періоду, за який Користувачем своєчасно не було внесено абонентської плати, Виконавець може обмежити доступ Користувача до Послуг (скасувати Авторизацію Акаунту).
4.6 Виконавець має право розірвати Договір у випадку неотримання Користувачем Авторизації Акаунту протягом 6 місяців з моменту блокування його Акаунту.

5. ПЛАТЕЖІ
5.1 Додаткові Функції ТransCommunicate надаються на платній основі шляхом прямого доручення Користувача у відповідності із обраним Порядком надання послуг:
a) після здійснення оплати за цю послугу, що надається у Порядку Передоплати,
b) у строк і на умовах, зазначених у Договорі, про який йдеться в п. 4.3 Регламенту.
5.2 ПОРЯДОК ПЕРЕДОПЛАТИ (є недоступним з 09.01.2013 року)
5.2.1 Послуги начинают предоставляться Користувачеві протягом 7 днів від дня здійснення оплати. Умови оплати визначає Фактура проформа, яка знаходиться у закладці TransCommunicate. Днем сплати вважається день зарахування суми, зазначеної у Фактурі проформі, на банківський рахунок Виконавця.
5.2.2 Виконавець виписує відповідну Фактуру в день внесення до бухгалтерських книг оплати та надсилає її Користувачеві.
5.3 ДОВГОСТРОКОВИЙ ПОРЯДОК
5.3.1 Послуги надаються авторизованому Користувачеві після подачи замовлення, із врахуванням положень Договору, укладеного із Користувачем.
5.3.2 Вартість доступу до Послуг зазначена у Ціннику. Користувач, який здійснює замовлення в Довгостроковому Порядку, може скористатися знижками (далі: Період із знижками), правила отримання яких зазначені у Договорі або у Ціннику. Днем внесення оплати вважається день зарахування суми, зазначеної у Фактурі, на банківський рахунок Виконавця.
5.4 Виконавець вправі в будь-який час вводити нові Послуги та вносити зміни до системи оплат за Послуги, попередньо повідомивши про це Користувачів за допомогою електронної пошти, TransCommunicate або шляхом розміщення інформації у Системі Trans.eu. Зміни в системі оплат за Послуги не можуть бути поширені на поточний Абонементний Період Користувача.
5.5 Сума абонентської плати є неподільною, а саме:
a) неможливо внести плату за більш короткий період, ніж тривалість Абонементного Періоду, що передбачений для цієї Послуги,
b) скасування авторизації Користувача не тягне за собою повернення пропорційної вартості абонемента або його сукупності за період, необхідний для роз’яснення ситуації, яка є причиною скасування авторизації,
c) повернення абонентської плати є можливим виключно на умовах, визначених у п. 4.5.3 та 4.5.4 Регламенту,
d) зміна типу Послуг Виконавцем у період дії Абонементного Періоду є можливою у випадку замовлення чергової Додаткової Функції TransCommunicate згідно із чинним Цінником.

6. ПОСЛУГА TRANSPRO, ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ ТА ТЕСТОВИЙ ПЕРІОД
6.1 TRANSPRO
6.1.1 Виконавець залишає за собою право визнати безоплатно статус TransPro:
а) індивідуальному клієнту або
b) корпоративному клієнту, який має більше одного Акаунту або виконує умови, визначені в п. 3.3 Додатка 1 до Регламенту.
6.1.2 Порядок надання Послуг у стандарті TransPro визначається умовами окремого договору про послугу TransPro, а також умовами окремого ліцензійного договору.
6.2 ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ
6.2.1 Виконавець залишає за собою можливість визначення індивідуальних умов доступу до Системи Trans.eu та Додаткових Функцій TransCommunicate.
6.2.2 Надання послуг в рамках індивідуальних умов доступу здійснюється на підставі умов окремого письмового договору.
6.3 ТЕСТОВИЙ ПЕРІОД
6.3.1 Виконавець вправі безоплатно, на визначений час, надати доступ до Додаткових Функцій TransCommunicate Користувачеві (надалі – Тестовий Період), який зареєструвався вперше та успішно пройшов процес авторизації.
6.3.2 Виконавець вправі встановити більш тривалий або більш короткий Тестовий Період для певної групи Користувачів за будь-якими критеріями, або продовжити/скоротити Тестовий Період для певного Користувача на власний розсуд. Крім того, Виконавець може надати Тестовий Період іншим Користувачам, крім визначених в п. 6.3.1. Регламенту
6.3.3 В Тестовий Період Виконавець може застосовувати до Користувача всі санкції, перераховані у Додатку 1 до Регламенту – Правила користування ТransCommunicate, зокрема, визначені в п. 6 и 7 Додатка 1 до Регламенту.
6.3.4 Після закінчення Тестового Періоду Виконавець може відмовитися від укладення договору про надання послуг електронним шляхом, задля доцільності захисту бізнесу Виконавця або Користувачів, зокрема, внаслідок обставин, які виникли, або підозри їх виникнення, що базуються на застосуванні положень п. 5, 6 и 7 Додатка 1 до Регламенту – Правила користування ТransCommunicate.

7. РЕКЛАМАЦІЇ
7.1 Цей розділ визначає умови, які стосуються рекламації послуг, що надаються Виконавцем, а також встановлює порядок рекламаційного провадження.
7.2 Рекламацію можна подати Адміністратору:
a) письмово за адресою: Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.) ul. Chabrowa 4, Wysoka, 52-200 Wrocław 65, Poland, або
b) за допомогою електронної пошти: info@trans.eu
7.3 Рекламація повинна містити:
a) ім’я і прізвище або фірму (найменування), а також адресу місця проживання або місцезнаходження Користувача (надалі – «особа, яка подає рекламацію»),
b) визначення предмета рекламації та періоду, за який подається рекламація,
c) перелік обставин, на яких ґрунтується рекламація,
d) підпис особи, яка подає рекламацію – у випадку рекламації, поданої у письмовій формі.
7.4 У випадку, якщо подана рекламація не відповідає умовам, визначеним в п. 7.3 a – d, Регламенту, Адміністратор має право:
a) негайно повідомити особу, яка подає рекламацію, про необхідність її доповнення, встановивши не менш ніж семиденний строк, та визначивши область цього доповнення, із роз’ясненням, що недоповнення рекламації у визначений строк призведе до того, що рекламація не буде підлягати розгляду. Після закінчення визначеного строку та невиконання вищезазначених умов рекламація залишається без розгляду,
b) повідомити особу, яка подає рекламацію, про те, що її заява не містить рекламаційних умов, що тягне за собою залишення її без розгляду.
7.5 Виконавець розглядає рекламацію протягом 30 робочих днів від дня її подання. Виконавець залишає за собою право продовжити строк розгляду рекламації на 15 днів у випадку, якщо для надання відповіді необхідні додаткові технічні або юридичні відомості або переклад, про що негайно повідомить особу, яка подає рекламацію.
7.6 На рекламацію Виконавець відповідає:
a) письмово, шляхом надіслання відповіді на адресу місцезнаходження Користувача,
b) за допомогою електронної пошти на зазначену особою, яка подає рекламацію, адресу електронної пошти,
c) телефоном.
7.7 Виконавець залишає за собою право залишити рекламацію без відповіді, відмовити в її поданні або зазначити Користувачеві на відповідне положення документації Trans.eu, якщо:
1) відповідь на рекламаційну заяву буде містити інформацію:
a) яка була надана раніше в рамках послуги «Допомога»,
b) надану раніше у відповіді на попередню рекламаційну заяву Користувача,
c) яка міститься в Регламенті або інструкції з експлуатації, яка є в документації Trans.eu;
2) рекламаційна заява:
a) не буде містити даних, які є достатніми для ідентифікації Користувача або суб’єкта, який подав рекламаційну заяву,
b) не буде містити даних, що надають можливість надати та надіслати відповідь на рекламацію,
c) буде виходити від третьої особи, яка не має відповідної довіреності або повноважень для подання рекламаційної заяви,
d) не дотримано форми, яка б дозволяла вважати його рекламаційним листом,
e) не містить інформації щодо причини подання рекламації, питань, опису заперечень, що заявляються,
f) зміст якої є образливим та містить образливі та вульгарні фрази, що закликають до поширення ненависті, расизму, ксенофобії та конфліктів між народами,
g) була подана після закінчення 90 днів від дня виявлення причин рекламації.
Про реалізацію вищезазначеного права Виконавець негайно повідомляє особу, яка подає рекламацію.
7.8 Користувач несе повну відповідальність за зміст рекламації.
7.9 Користувач, який не погоджується із рекламаційною відповіддю, має право подати запит про повторний розгляд рекламації протягом 90 днів від дня отримання відповіді. При цьому застосовуються положення п. 7.2 – 7.7 Регламенту.
7.10 Користувач погоджується із тим, що повторним розглядом рекламаційної заяви у відповідності із п. 7.9 Регламенту, процедура рекламаційного провадження є вичерпаною, крім випадків, визначених нижче:
a) Користувач надасть нові обставини і докази, які можуть вплинути на рекламаційне рішення,
b) Користувач поновлює листування для отримання додаткового доступу на підставі індивідуальних умов, зазначених у п. 6.2. Регламенту.
7.11 Користувач, для якого доступ надавався на підставі індивідуальних умов, визначених в п. 6.2 Регламенту, не може подати рекламаційну заяву.
7.12 Виконавець залишає за собою право втручання в технічну структуру Акаунту Користувача, для здійснення висновку, який стосується неправильності функціонування Програмного забезпечення. Крім того, Виконавець може вносити зміни та впливати будь-яким іншим чином на технічну платформу Акаунту Користувача з метою його видозміни або поновлення правильного функціонування.

8. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ, ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ
8.1 Виконавець не несе відповідальності, зокрема, за:
a) достовірність даних, наданих Користувачем у процесі авторизації Користувача,
b) зміст повідомлень, які передаються та публікуються Користувачами за допомогою TransCommunicate і на Транспортному Форумі,
c) неукладення, неналежне виконання або невиконання Користувачами договорів, укладених за допомогою Системи Trans.eu,
d) дії Користувачів та третіх осіб, які порушують положення Регламенту,
e) платоспроможність Користувачів,
f) упущені вигоди (втрачений прибуток) Користувача,
g) скасування або затримку в наданні авторизації,
h) видалення, блокування Акаунту або доступу до частини або сукупності Послуг стосовно кожного Користувача, дії якого суперечать повсюдно діючому закону, положенням цього Регламенту та його Додатків, діловим традиціям, а також якщо такі дії загрожують або порушують бізнес Виконавця або Субпідрядника чи інших Користувачів,
i) видалення з TransTrucks або TransLoads пропозицій Користувача.
8.2 Виконавець не несе відповідальності за аварії Програмного забезпечення, що виникли внаслідок незалежних від Виконавця причин. Виконавець не несе відповідальності, зокрема, за:
a) періодичне виключення TransCommunicate та відсутність доступу до Послуг,
b) втрату всіх даних Користувачів, які знаходяться на серверах Виконавця або Субпідрядника.
8.3 Виконавець докладе усіх зусиль для гарантування Субпідрядником доступу до Системи Trans.eu для того, щоб:
a) Система Trans.eu, а також всі Послуги, які надаються з її допомогою, діяли безперервно без будь-яких перебоїв на рівні 98 % часу дії,
b) строк усунення можливих неполадок Системи Trans.eu не тривав понад 24 години,
c) період можливих обмежень доступу до Системи Trans.eu не тривав понад 24 години;
d) технічні перерви у роботі Системи Trans.eu становили не більш ніж 4 години кожний, між 20.00 – 6.00 годинами, або у святкові дні без обмежень, за виключенням випадків, коли аварія є наслідком впливу обставин форс-мажору, факторів, незалежних від Виконавця або Субпідрядника, а також неконтрольованого втручання Користувачів або третіх осіб.
8.4 Виконавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну Користувачеві виключно внаслідок умисних дій Виконавця.
8.5 Виконавець може видалити або блокувати Акаунт або доступ до частини або сукупності Послуг стосовно кожного Користувача, дії якого суперечать інтересам Виконавця або Субпідрядника чи Користувачів. Правила видалення та блокування Акаунту визначаються у Додатку № 1 до Регламенту.
8.6 У випадку порушення Користувачем положень Регламенту Виконавець має право застосувати до такого Користувача господарські санкції (неустойки) у розмірі:
a) щомісячної абонентської плати, зазначеної у Ціннику, чинному на день нарахування неустойки, без врахування використання поточних акцій і знижок – у випадку незначних порушень, зокрема, порушення наступних положень Регламенту: п. 3.4-3.7 та 9.4 Додатка 1 до Регламенту, а також п. 4.1-4.3 Додатка 2 до Регламенту,
b) еквівалента 5-кратної активаційної плати, зазначеної у Ціннику, чинному на день нарахування неустойки для кожного окремого порушення – у випадку порушень, що становлять середню загрозу інтересам Виконавця та інших Користувачів, зокрема, порушень наступних положень Регламенту: п. 3.8-3.10, 5.1.1 Додатка 1 до Регламенту,
c) еквівалента річної абонентської плати, зазначеної у Ціннику, чинному на день нарахування неустойки, без врахування використання поточних акцій та знижок – у випадку істотних порушень, що порушують інтереси Виконавця або інших Користувачів, зокрема, порушення положення п. 3.8 Додатка 1 до Регламенту, надаючи Акаунт більш ніж одному суб’єкту або використання Акаунту більш ніж одним Користувачем, а також порушення наступних положень Регламенту: п. 9.3 Додатка 1 до Регламенту та п. 8 Додатка 3 до Регламенту.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1 Всі Права відносно інтелектуальної власності на Програмне забезпечення та Систему Trans.eu належать Виконавцеві або Субпідряднику/Ліцензіару. Користування Програмним забезпеченням та Системою Trans.eu на підставі Регламенту та окремого Ліцензійного договору жодним чином не тягне за собою набуття Користувачем будь-яких прав на інтелектуальну власність на Програмне забезпечення та Систему Trans.eu. Забороняється порушувати будь-яким чином права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення та Систему Trans.eu, зокрема:
а) копіювати, модифікувати та передавати електронним шляхом або іншим чином Систему Trans.eu та Програмне забезпечення або їхні частини, а також окремі складові та бази даних без явного письмового дозволу Ліцензіара,
b) користуватися Системою Trans.eu та Програмним забезпеченням способом, який не відповідає Регламенту або повсюдно діючим правилам,
c) знищувати, ламати, усувати або перетворювати інформаційні, текстуальні та графічні дані Системи Trans.eu та Програмного забезпечення або іншим чином порушувати дію Системи Trans.eu,
d) частково або повністю скачувати вміст Програмного забезпечення та Системи Trans.eu, зокрема, Бази Даних Користувачів та повторно їх використовувати повністю або частково, без явного письмового дозволу Виконавця або Ліцензіара.
9.2 У випадку, якщо будь-яке положення Договору, частково або повністю виявляється недійсним внаслідок його невідповідності загальноприйнятим положенням законодавства, решта частина Договору залишається чинною і буде розглядатися у відповідності з чинними положеннями законодавства таким чином, щоб зберегти найбільш точний зміст положення, яке виявилося недійсним.
9.3 Виконавець залишає за собою право, а Користувач висловлює згоду на:
a) використання інтелектуальної і промислової власності Користувача, в тому числі торгових найменувань і торгових марок з метою популяризації та маркетинговою метою Виконавця або Ліцензіара,
b) розміщення копій документів, які містять водяний знак „Trans.eu”, зазначений у п. 4.2 Додатка 1 до Регламенту – Правила користування ТransCommunicate, у профілі Користувача,
c) відправлення торгової інформації,
d) виставлення і надіслання рахунку-фактури за Послуги в електронному вигляді.
9.4 Виконавець є власником і адміністратором бази персональних даних. Дані збираються і обробляються з метою реалізації Договору та для надання можливості потенційним контрагентам зв’язатися з Користувачами, а також для укладення з ними угоди. Дані надаються добровільно, а всі Правила обробки визначає Політика приватності, що є доступною за адресою https://www.trans.eu/ua/polityka-konfidencijnos. Користувач має право доступу до поданих даних і може корегувати їх або вимагати їх видалення.
9.5 Щодо питань, не врегульованих цим Регламентом або Договором, будуть застосовуватися положення чинного законодавства України.
9.6 Всі спори, що випливають із цього Регламенту або виникають у зв’язку із ними, будуть вирішуватися відповідним судом, за місцезнаходженням Виконавця.

10. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РЕГЛАМЕНТОМ ТА ЙОГО ЗМІНАМИ
10.1 Виконавець інформує про зміни Регламенту або Додатків чи Доповнень до Регламенту шляхом їхнього розміщення на сайті https://www.trans.eu/ua/pravyla.
10.2 Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в положення цього Регламенту. Зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Регламенту на сайті WWW, зазначеного у п. 10.1. цього Регламенту.
10.3 Цей Регламент набрав чинності 01.12.2015 р.

Додаток 1 до Регламенту – Правила користування TransCommunicate
Додаток 2 до Регламенту – Правила користування ТransTrucks та TransLoads
Додаток 3 до Регламенту – Правила користування Базою Даних Користувачів
Додаток 4 до Регламенту – Правила користування Транспортним Форумом
Додаток 5 до Регламенту – Регламент Списку Боржників Системи Trans.eu
Додаток 6 до Регламенту – TransProtect
Додаток 7 до Регламенту – TransMap