Додаток 6 до Регламенту – TransProtect

1. ВИЗНАЧЕННЯ

TransProtect
Додаткова Функція TransCommunicate, прямою метою якої є підвищення безпеки угод, які укладаються Користувачами Системи Trans.eu, попередження дій Користувачів, які заподіюють шкоду іншим Користувачам та порушують інтереси Виконавця або Адміністратора, а також просування чесності у бізнесі, який здійснюється за допомогою Системи Trans.eu.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 TransProtect включає в себе наступні інструменти для перевірки безпеки операцій в Системі Trans.eu:
а) TransRisk,
b) система оцінок та коментарі,
c) попередній перегляд Списку Боржників,
d) Trans.eu Certified Carrier
2.2 Поточні умови оплати доступу до TransProtect містяться у Ціннику.
2.3 Виконавець залишає за собою право змінити умови оплати за доступ до TransProtect в будь-який час. Зміна оплати застосовується до Користувачів Системи Trans.eu після закінчення Тестового Періоду або Абонементного Періоду.
2.4 Про введення або зміну оплати за доступ до TransProtect повідомляється шляхом публікації поточного Цінника.

3. TRANSRISK
3.1 TransRisk – це показник небезпеки невиконання або неналежного виконання угоди певним Користувачем (так звана небезпека угоди), який визначається у відповідності із положеннями цього Додатка.
3.2 Індикатор TransRisk визначається для Користувачів, які отримали доступ до Додаткових Функцій TransCommunicate.
3.3 Показник TransRisk існує у двох формах:
а) чисельній – шкала оцінок від 100 дo 700, де:
1) „100” – означає відсутність або мізерну небезпеку угоди,
2) „700 ” – означає високу небезпеку угоди,
b) вираженій словами – шкала оцінок «відсутність ризику», «мінімальний ризик», «низький ризик», «середній ризик», «високий ризик», а також «дуже високий ризик», де «відсутність ризику» означає відсутність або мізерний ризик угоди, а «дуже високий ризик» означає попередження укладення угоди.
3.4 Показник TransRisk вираховується за допомогою:
1) даних від Адміністратора,
2) зовнішніх даних,
3) анкетних даних Користувача,
4) даних системи оцінок (так звана система оцінки фірм),
5) даних системи Список Боржників.
3.5 Показник TransRisk є доступним в даних Акаунту Користувача, а також поруч із найменуванням Користувача, доступним у Системі Trans.eu.
3.6 Виконавець не зобов’язаний виставляти показник ТransRisk, зокрема, якщо в системі відсутні достовірні дані, які дозволяють здійснити перевірку Користувача.
3.7 Виконавець докладе усіх зусиль для того, щоб дані, які є підставою для вирахування показника ТransRisk, а також значення показника ТransRisk кожного Користувача, який оцінюється, були точними, такими, що відповідають дійсності, актуальними та вирахуваними справедливо на підставі єдиних принципів і математичних методів. Виконавець ретельно організовує систему перевірки здійснених оцінок.
3.8 Виконавець не несе відповідальності за автентичність, обґрунтованість і відповідність дійсності зовнішніх даних (п. 3.4.2), анкетних даних Користувача (п. 3.4 c), а також даних системи оцінок (так звана система оцінки фірм) (п. 3.4 d). Відповідальність щодо вищезазначених питань несуть виключно суб’єкти, які ці дані розмістили.
3.9 На вимогу відповідних органів Виконавець надає всі дані, необхідні для виконання необхідних юридичних дій стосовно інших Користувачів або зовнішніх суб’єктів, у випадках обґрунтованої підозри у неточності або невідповідності дійсності або принципам чесної конкуренції наданих цими суб’єктами даних для вирахування показника ТransRisk.

4. ДАНІ ВІД АДМІНІСТРАТОРА
4.1 Дані від Адміністратора є систематизованою сукупністю оцінок, виставлених Користувачам Адміністратором.
4.2 Оцінка може бути позитивною або негативною.
4.3 Позитивну оцінку Адміністратора може отримати Користувач, активність якого в Системі Trans.eu позитивно позначається на функціонуванні Системи Trans.eu, а також на безпеці угод, які укладаються за його допомогою між Користувачами, зокрема, шляхом:
1) позитивної активності Користувача в спільноті Системи Trans.eu, в тому числі на Транспортному Форумі, при збереженні об’єктивності висловлювання, слідування принципам поведінки у мережі та істотного внеску в дискусії, які точаться.
2) статус бетатестера Програмного забезпечення і цінні зауваження Користувача щодо питання функціонування і удосконалення дослідних версій програми,
3) внесок Користувача у надання Адміністратору інформації відносно неправильності функціонування Системи Trans.eu, зокрема, у сфері порушення Регламенту іншими Користувачами.
4.4 Негативну оцінку Адміністратора отримує Користувач, дії якого порушують принципи, визначені у Регламенті або / та заподіюють шкоду функціонуванню і зовнішньому іміджу, а також безпеці Системи Trans.eu, зокрема:
1)постійно порушують Регламент, незважаючи на попередження з боку Адміністратора/ Виконавця,
2)порушують строки оплати абонемента і ухиляються від сплати платежів,
3) у випадку здійснення поведінки, яка не відповідає принципам комерційної чесності та ділових звичаїв відносно як працівників Адміністратора/Виконавця, так і інших Користувачів.

5. ЗОВНІШНІ ДАНІ
5.1 Джерелом зовнішніх даних є дані, як отримані:
a) від незалежних партнерів Адміністратора/Виконавця по бізнесу, які професійно здійснюють дослідження достовірності діяльності підприємців (економічні розвідувальні суб’єкти),
b) із державних реєстрів.
5.2 Користувач усвідомлює, що Адміністратор та Виконавець не несуть відповідальності за добросовісність, відповідність дійсності і легальність способу отримання зовнішніх даних суб’єктами, які ці дані надають, а також, що будь-які претензії щодо цих питань можуть направлятися Користувачем виключно цим суб’єктам, за виключенням Адміністратора та Виконавця. За заявою Користувача Адміністратор/Виконавець виявить джерело походження інформації про Користувача, що є зовнішніми даними.

6. АНКЕТНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА
6.1 Джерелом даних Користувача є інформація, зазначена Користувачем в анкеті Trans.eu. Заповнення анкети Trans.eu є добровільним и не є умовою отримання доступу до послуг TransProtect. Заповнення анкети, проте, рекомендується Користувачам, які бажають покращити свій показник TransRisk.
6.2 Актуальний текст анкети Trans.eu є доступним на веб-сайті Системи Trans.eu.
6.3 Користувач зобов’язаний добросовісно і достовірно зазначати дані в анкеті Trans.eu, а також у всіх інших заявах і документах, які є підставою для вирахування показника TransRisk.
6.4 Користувач може передати Администратору/Виконавцю документи, що підтверджують обставини, зазначені в анкеті (наприклад, позитивні банківські оцінки, інформації про отримані сертифікати, письмові референції від достовірних контрагентів, докази впровадження процедур і стандартів типу ИСО та інше).
6.5 Користувач, який повідомляє недостовірну інформацію або приховує правду в анкеті, несе цивільну та кримінальну відповідальність у відповідності з цим Регламентом. Відносно Користувача, який повідомляє недостовірну інформацію або приховує правду в анкеті, Адміністратор/Виконавець залишає за собою право нарахувати негативні бали (очки), які враховуються при вирахуванні показника TransRisk, а також застосувати подальші санкції, передбачені за порушення Регламенту, зазначені у п. 6 і 7 Додатка 1 до Регламенту – Правила користування TransCommunicate.

7. СИСТЕМА ОЦІНОК І КОМЕНТАРІ
7.1 Система оцінок І коментарі є системою взаємних оцінок Користувачів, між якими укладені угоди за допомогою TransCommunicate (прийняття пропозиції).
7.2 Кожний Користувач може виставити оцінку іншому Користувачеві, з яким уклав угоду. Оцінки є доступними Користувачам, які мають доступ до послуг TransProtect.
7.3 Оцінка може бути позитивною, негативною або нейтральною. Позитивна оцінка означає виконання угоди, яка оцінюється Користувачем, без істотних зауважень. Негативна оцінка означає невиконання або виконання угоди, яка оцінюється Користувачем, неналежним чином. Нейтральна оцінка перебуває у діапазоні між позитивною оцінкою і негативною оцінкою.
7.4 Негативна оцінка може бути виставлена також у випадку, якщо незважаючи на виконання угоди, яка оцінюється Користувачем, її вигляд та поведінка не відповідають загальноприйнятим добрим звичаям і принципам купецької чесності.
7.5 Позитивна оцінка впливає на зниження, а негативна оцінка – на збільшення показника небезпеки угоди TransRisk.
7.6 Одному Користувачеві можна виставити не більш однієї оцінки.
7.7 Адміністратор/Виконавець рекомендує слідувати наступним принципам при виставленні оцінки:
а) одна угода – одна оцінка,
b) завжди виставляй продумані оцінки, оскільки несеш юридичну відповідальність за їхній зміст,
c) оцінка завжди повинна бути чесною, відповідати дійсності та стосуватися даної угоди,
d) негативну оцінку виставляй лише тоді, коли спроби з’ясування та вирішення проблеми з контрагентом мирним шляхом не принесли задовільного результату,
e) не виставляй негативних оцінок у зв’язку із угодою, яку ти сам виконав неналежним чином,
f) заборонені дії, результатом яких може бути штучне підвищення достовірності Користувача шляхом збільшення кількості позитивних оцінок.
7.8 Відповідальність за точність, обґрунтованість і відповідність дійсності виставлених оцінок у системі оцінок і коментарі несе Користувач, який виставив оцінку.
7.9 Адміністратор/Виконавець не втручається у зміст оцінок, виставлених Користувачем. Адміністратор/Виконавець може змінити видану оцінку після отримання спільної заяви обох Користувачів, між якими угоду було укладено, або у випадку, якщо зміна оцінки вимагається у відповідності із чинним законодавством.
7.10 Коментар не може містити образ, неправдивої інформації і не може порушувати особистих інтересів Користувачів або чинного законодавства. Адміністратор/Виконавець вправі видалити або змінити оцінку.

8. ДАНІ СИСТЕМИ СПИСОК БОРЖНИКІВ
Інформація про боржника – підприємця та його заборгованості, надана Користувачами, становить Список Боржників, що дозволяє оцінити фінансову достовірність Користувача.

9. ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ ПОКАЗНИКА
9.1 Користувач, який не погоджується із отриманим показником TransRisk, може подати Адміністратору/Виконавцеві заяву про зміну показника.
9.2 Заява про зміну показника подається в рекламаційному порядку згідно п. 7 Регламенту, із врахуванням положень цього Додатка.
9.3 Заява про зміну показника може бути подана протягом 14 днів від дня публікації показника, який оскаржується TransRisk. Вирішальною є дата вручення заяви Адміністратору. Заяви, подані після спливу строку, зазначеного у цьому пункті, не будуть розглядатися.
9.4 В момент провадження процедури зміни показника, показник TransRisk Користувача є невидимим, а Користувач отримує статус «фірму не перевірено».
9.5 Розгляд заяви про зміну показника може полягати в:
1) перевірці правильності вирахування показника TransRisk із використанням наявних даних,
2) повторному вирахуванні показника TransRisk із використанням нових, раніше не врахованих, даних.
9.6 Заява про зміну показника TransRisk може призвести до утримання наявного показника TransRisk або до його зниження.
9.7 Подача заяви про зміну показника не може призвести до погіршення показника TransRisk (його збільшення).
9.8 Після розгляду заяви про зміну показника Користувач отримує найнижчий з двох показників TransRisk – показник, отриманий раніше або показник, отриманий в результаті розгляду заяви. Якщо показник, отриманий в результаті заяви про зміну, є більш високим порівняно із вирахуваним раніше, зберігається показник первинний.
9.9 Користувач буде проінформований про результати розгляду заяви про зміну показника TransRisk до моменту їхньої публікації у Системі Trans.eu.
9.10 Розгляд заяви про зміну показника завершується складанням консультантом Адміністратора звіту та направленням його за актуальною адресою електронної пошти, заявленою в момент реєстрації або модифікації даних Акаунту.
9.11 Якщо значення показника TransRisk, отриманого в результаті розгляду заяви про його зміну, дорівнює або перевищує значення, отримане первинно, Користувач отримує інформацію про причини такого результату та способи покращення показника TransRisk.

Додаток 1 до Регламенту – Правила користування TransCommunicate
Додаток 2 до Регламенту – Правила користування ТransTrucks та TransLoads
Додаток 3 до Регламенту – Правила користування Базою Даних Користувачів
Додаток 4 до Регламенту – Правила користування Транспортним Форумом
Додаток 5 до Регламенту – Регламент Списку Боржників Системи Trans.eu
Додаток 6 до Регламенту – TransProtect
Додаток 7 до Регламенту – TransMap

  • Ubezpieczenia Transportowe
  • Fundacja PolskieDzieci.org - Zdrowe i Racjonalne Odżywianie
  • Fundacja TruckersLife - Dbamy o zdrowie kierowców i bezpieczeństwo na drogach
  • Trucker Apps to najlepsze aplikacje mobilne dla kierowców zawodowych
  • Zyskaj Płynność Finansową - Karty Paliwowe, Finansowanie Leasingu, Zwrot VAT