Yönetmelikler

Yönetmelikler

Trans.eu Sistemi Hizmet ve Güvenlik Yönetmelikleri


En son güncel Yönetmelikler: 31.03.2017

I. HİZMET KURALLARI VE GÜVENLİK ŞARTLARI

 1. 1. TANIMLAR

  1. 1.1. Yönetmelik – Trans.eu Sistemi tarafından sağlanan hizmetler ve güvenliğe ilişkin işbu kurallardır.
  2. 1.2. Hizmet Sağlayıcı/Yönetici – TRANS.eu YEŞİLKÖY MAH.ATATÜRK CAD.BLOK NO.12 EGS BUSINESS PARK B2 BLK.N.19 BAKIRKÖY İSTANBUL , TURKEY, Vergi numarası: 8590572720, Vergi Dairesi : Büyükçekmece.
  3. 1.3. Trans.eu Sistemi – Komunikatör, web ve mobil sürümü kanalıyla ve https://www.trans.eu/tr/ internet sitesi ile diğer ilgili siteler üzerinden erişilebilen Hizmet Sağlayıcının sunduğu internet hizmetleri.
  4. 1.4. Kullanıcı – Hizmet Sağlayıcı ile Sözleşme akdeden ve taşıma ve yük ile ilgili ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan ticari işletmeler.
  5. 1.5. Sözleşme – Trans.eu sistemi çerçevesinde sağlanan hizmetler için Hizmet Sağlayıcı ve Kullanıcı arasında yazılı şekilde akdedilen Sözleşme.
  6. 1.6. Komunikatör – Lisans Veren tarafından bedava yazılım esası çerçevesinde ücretsiz olarak dağıtılan, taşımacılık sektörüne özel, direk iletişim, mesaj ve belge gönderilmesi ve Hizmetlerin kullanılması (sunulan özellikler yazılım sürümüne göre değişir) işlevlerini havi internet iletişimini sağlayan yazılım.
  7. 1.7. Hizmetler – Trans.eu sistemi aracılığıyla Sözleşmeye göre sağlanan hizmetler.
  8. 1.8. Abonelik dönemi –Hizmetlere erişimin sağlandığı günden başlamak suretiyle Sözleşmede de belirtilen Sözleşme süresine eşit olan zaman dilimi.
  9. 1.9. Hesap dönemi – Sözleşmede belirtilen Hizmetler için Kullanıcıya aylık veya yıllık bazda kesilen fatura ödeme dönemleri.
  10. 1.10. Fatura – Hizmet Sağlayıcı tarafından temin edilen Hizmetler için düzenlenen, “Orders and invoices” sekmesinde görülebilecek KDV’li fatura.
  11. 1.11. Proforma Fatura – Hizmet Sağlayıcının, Kullanıcı tarafından talep edilen Hizmetler karşılığı, ödemenin alınmasından önce düzenlediği ödemeye esas alınacak icap niteliği taşıyan belge.
  12. 1.12. Fiyat Listesi – Hizmetlere erişim için belirlenen www.trans.eu/tr/fiyat-listesi adresinden erişilebilecek kampanyalı özel teklifleri de içerir fiyat listesi.
  13. 1.13. Hesap – Kullanıcıların kendilerine özel TransId kimlikleri ile ve kendilerine tahsis edilen bilgiler ile giriş yaptıkları; Bağlantılı Hesapların tanımlandığı Hesap.
  14. 1.14. Bağlantılı Hesap – Bir Hesaba tanımlanmış, Hesabın öneki ile seri numarasından oluşan bir TransId numarası olan gerçek kişilerin kullanımına yönelik hesap.
  15. 1.15. TransID – Kullanıcıya, Hesabının kaydı esnasında tahsis edilen Kullanıcısına özgü kimlik numarası. Bu numara X-Y formülüne göre oluşturulmuştur. X, Kullanıcısına tahsis edilen Hesabın öneki olup, Y ise Bağlantılı Hesap Kullanıcısına tahsis edilen seri numarasıdır.
  16. 1.16. Kullanıcı – Trans.eu sisteminde Kullanıcı olarak kayıtlı Hesabı bulunan ve taşıma ve yük ile ilgili ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler veya tüzel kişiliği haiz olmayan ticari işletmeler.
  17. 1.17. Bağlantılı Kullanıcı – Hesabın Kullanıcısı tarafından kendisine bir Bağlantılı Hesap açılmış gerçek kişi. Kullanıcı, Bağlantılı Kullanıcının bütün eylem ve işlemlerinden, özellikle de Bağlantılı Kullanıcı dolayısıyla Yönetmeliklerin ihlal edilmesinin sonuçlarından sorumludur. Bağlantılı Kullanıcılar, Kullanıcıların namına ve hesabına onların tam yetkili temsilcileri gibi hareket ederler.
  18. 1.18. Yetkili Kulanıcı – Yönetmeliklerde belirtilen şekilde Hesap kayıt işlemini yapan ve Hesap yetkilendirme işlemini başlatan Kullanıcı veya kendisine Yetkili Kullanıcılık statüsü devredilen Bağlantılı Kullanıcı. Yetkili Kullanıcı, Kullanıcı adına Trans.eu sistemi ile alakalı her konuda Hizmet Sağlayıcıya başvurabilir. Yetkili Kullanıcının, Kullanıcıyı Trans.eu sistemine kaydedebilmesi için gerekli işlemleri yapmaya yetkili olması gereklidir.
  19. 1.19. Lisans Sözleşmesi – Hesabının Trans.eu Sistemine kaydı sırasında Kullanıcının kabul etmesi suretiyle Komünikatör’ü sınırlı olarak kullanma hakkı elde ettiği Trans Genel Standart Lisans Koşulları veya Sözleşme’nin bitiminde Trans Pro statüsü sahibi olan Kullanıcının kabul etmiş olduğu Trans Pro Genel Lisans Şartları.
  20. 1.20. Lisans Veren – Kayıtlı olduğu Ticaret Sicili Numarası KRS: 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615 olan, Ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, Poland adresinde mukim Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.)
  21. 1.21. Yazılım – Lisans Veren tarafından Lisans Sözleşmesi çerçevesinde son güncellemeler ve yeni öğelerle birlikte web ve mobil sürümü de dahil olmak üzere Trans.eu sisteminin bir parçası olarak sağlanan bütün yazılımlar.
 2. 2. GENEL HÜKÜMLER

  1. 2.1. Yönetmelikler, Trans.eu sisteminde mevcut olan ve Hizmet Sağlayıcı tarafından verilecek elektronik hizmetlere ilişkin kuralları koyarlar.
  2. 2.2. Trans.eu sisteminde Hesap kayıt işleminin yapılabilmesi için, https://www.trans.eu/tr/ adresinde bulunabilecek yahut Yazılım yüklemesi sırasında ulaşılabilecek kayıt formunun doldurulması gereklidir.
  3. 2.3 Hesap kayıt işlemi sırasında Kullanıcı, Yönetmelik hükümlerini okuyup anladığını ve bütün hükümleriyle de kabul ettiğini onaylamış olur.
  4. 2.4. Hesap kayıt ve yetkilendirme işlemlerinin yapılmış olması, Trans.eu sisteminin sağladığı hizmetlerden yararlanmak için şarttır.
  5. 2.5. Trans.eu sistemi ve yazılımını kullanabilmek için; internete bağlanabilen, eposta gönderip alabilen ve www sitelerini görüntüleyebilen bilgisayar sisteminin bulunması gereklidir. (Minimum sistem gereklilikleri http://www.support.trans.eu/en/requirements-for-trans-eu-system adresinden görüntülenebilir.).
  6. 2.6. Kullanıcılar tarafından yasadışı bir maddenin Trans.eu sistemi veya Yazılımı aracılığıyla sağlanması yasaktır.
 3. 3. HİZMETLERİN TÜRÜ VE KAPSAMI

  1. 3.1. Sözleşme çerçevesinde Hizmet Sağlayıcı, ücret karşılığı, Trans.eu sistemine erişim gibi elektronik hizmetler vermektedir. Trans.eu sistemi aşağıdaki öğeleri içerir:
   • a) Entegre haritalarla yük ve araç değişimi
   • b) İşlem emniyeti araçları
   • c) Kullanıcı Veritabanına erişim
  2. 3.2. YETKİLENDİRME işlemini başarılı bir şekilde tamamlayan, madde 7.7 çerçevesinde yetkisini kaybetmeyen ve madde 7.8 çerçevesinde de engellenmeyen tüm Kullanıcılara Trans Komunikatör’e erişim izni verilir.
 4. 4. SÖZLEŞMENİN AKDEDİLMESİ VE FESHEDİLMESİ

  1. 4.1. Yazılım aracılığıyla Hizmetler; Sözleşmede, Yönetmeliklerde ve Fiyat Listesinde belirtilen esaslara göre sağlanır ve karşılığı ödenir.
  2. 4.2. Sözleşme, yazılı şekilde yapılır.
  3. 4.3. Sözleşme, aşağıdaki şartların sağlanması durumunda feshedilebilir. Fesih beyanının, beyanda bulunanın kimliğini belli edecek şekilde (tarama, faks, eposta) ve belge biçimnde yapılması gerekir.
   • a) Eğer Sözleşmedeki ödeme dönemi aylık bazda değilse; haklı sebebe dayanmaksızın, her iki taraftan biri tarafından, üç aylık ihbar süresiyle, üçüncü takvim ayının sonunda geçerli olmak üzere,
   • b) Eğer Sözleşmedeki ödeme dönemi aylık bazda ise; haklı sebebe dayanmaksızın, her iki taraftan biri tarafından, üç aylık ihbar süresiyle, ödeme döneminin sonunda geçerli olmak üzere,
   • c) Eğer Kullanıcı, Yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri yayım tarihinden itibaren bir ay içerisinde kabul etmezse, Kullanıcı tarafından, derhal geçerli olmak üzere.
  4. 4.4. Hesabın yetkisini iptal etmek için Madde I.7'de belirtilen herhangi bir sebebin mevcudiyeti halinde. (KULLANICI VERİLERİNİN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ), Fatura ya da Proforma Fatura'da belirtilen sürede ödeme yapılmaması ya da Hizmet Sağlayıcının önemli bir menfaatin korunması sebeplerine dayanarak Hizmet Sağlayıcı Sözleşme'yi etkisini derhal doğuracak biçimde, yani fesih beyanının gönderildiği ve Kullanıcının bu beyana vakıf olabileceği tarihte, yazılı şekilde bir beyanla feshetme hakkına sahiptir.
  5. 4.6. Hizmet Sağlayıcı, Hizmetleri ayrı bir sözleşmede belirtilen münferit şartlar ve koşullar altında sağlama hakkını saklı tutar.
  6. 4.7. Hizmet Sağlayıcı, bir deneme süresi boyunca Kullanıcılara Hizmetler'e erişim hakkı verme hakkına sahiptir. Deneme süresi boyunca Kullanıcı, Yönetmelik hükümlerine tabidir.
  7. 4.8. Herhangi bir biçimde (özellikle kuruluşun teşkilatının bir parçası olarak) şubesi bulunan veya şirketin merkezi harici bir yerde ticari faaliyette bulunan Kullanıcılara, Hizmet Sağlayıcı tarafından TransPro statüsünü verilir ve Hizmetler bu Kullanıcılara ayrı bir hizmet sözleşmesi kapsamında sağlanır.
 5. 5. ÖDEMELER

  1. 5.1. Kullanıcı, sipariş verdiği gün için geçerli olan Fiyat Listesinde belirtilen Hizmet fiyatlarına (abonelik ücretlerine) tabidir. Kullanıcı, Fiyat Listesinde yahut Sözleşmede belirtilen Promosyonlu Hizmet fiyatlarına da belirtilen şartlarda tabi olabilir.
  2. 5.2. Kullanıcı Ödeme döneminde ve Sözleşmede belirtilen süre içerisinde ödeme yapacaktır. Ödeme tarihi, Fatura veya Proforma Faturada belirtilen tutarın Hizmet Sağlayıcının banka hesabına alacak kaydedildiği tarihtir.
  3. 5.3. Madde I.4.3. ve I.4.4. 'te belirtilen durumlarda ödenen ancak kullanılmayan abonelik ücreti, miktarı madde I.5.5'e uygun olarak belirlenmek suretiyle Hizmet Sağlayıcı tarafından fazla miktar için alıcının bankasının da belirtildiği geri ödeme talebinin alındığı tarihten itibaren 30 gün içinde, Kullanıcıya iade edilebilir.
  4. 5.4. Madde I.5.4'te belirtilen oransal geri ödeme yalnızca abonelik ücretine ilişkindir. Aktivasyon ücreti veya sözleşmesel cezalar hiçbir durumda iadeye tabi değildir. Kullanıcı, Abonelik dönemi süresinin sonuna kadar kalan süre ile orantılı olarak abonman ücretine denk miktarı iade alma hakkına sahiptir.
  5. 5.5. Sözleşmenin, Sözleşmede § 2 madde 1’de belirtilen süreden önce feshedilmesi halinde Kullanıcı, Sözleşmede belirtilen erken fesih bedelini ödemelidir. Bu bedel bir makbuz karşılığında ödenir ve madde I.5.4 ve I.5.5.’te belirtilen vadesi gelmiş tutardan düşülür.
  6. 5.6. Abonelik ücreti bölünebilir nitelikte değildir;
   • a) Sağlanan bir Hizmet için öngörülen Abonelik döneminden daha az bir zaman dilimi için ücret ödenemez,
   • b) Kullanıcı yetkisini Yönetmelik hükümleri uyarınca geçersiz kılmanın sonucunda Abonelik ücretinin o nispette iadesi gerekmez, veya yetkiyi iptal sebebi olan durumun netleştirilmesi için gerekli süre için abonelik ücreti tutarı iade edilmez;
   • c) Abonelik ücretinin iadesi, yalnız yukarıda madde I.5.4 ve I.5.5’te belirtilen şartlar dahilinde mümkündür
  7. 5.7. Hizmet Sağlayıcının; 4 Ocak 1961 tarihli Vergi Usul Kanunu’nun 397 sayılı Tebliği ve diğer ilgili Tebliğ ve Sirkülerler çerçevesinde sağladığı hizmetler için elektronik ortamda Fatura ve Proforma Fatura düzenleme ve gönderme hakkı saklıdır. Kullanıcı da kabule yetkilinin imzası olmaksızın Fatura ve Proforma Fatura almayı kabul etmektedir.
 6. 6. HESAP KAYIT VE YETKİLENDİRME İŞLEMİ

  1. 6.1. Trans.eu sistemindeki Hesabın yetkilendirilmesi işlemi;
   • a) Hesabın oluşturulması,
   • b) Kullanıcı doğrulaması,
   • c) Hesabın yetkilendirilmesi
   • işlemlerini ihtiva eder.
   1. 6.1.1. Kullanıcı, Hesap kayıt ve yetkilendirme işlemi sırasında Kullanıcının şirketi ve Bağlantılı Kullanıcılar hakkında doğru bilgileri temin etmelidir.
  2. 6.2. HESABIN OLUŞTURULMASI
   1. 6.2.1. Kayıt formunun doldurulmasıyla hesap oluşturulur.
   2. 6.2.2. Kullanıcının yalnız tek bir Hesabı olabilir. Hesap kaydedilirken Kullanıcıya bir TransId kimliği verilir. Her bir Kullanıcının yalnız birer TransId kimliği olabilir. Bir Hesap yalnız tek bir tüzel kişi tarafından kullanılabilir.
   3. 6.2.3.Herhangi bir biçimde (özellikle kuruluşun teşkilatının bir parçası olarak) birden fazla yerde şubesi bulunan veya ticari faaliyette bulunan Kullanıcılar, her bir şubelerini, kuruluşun teşkilatının her bir parçasını veya her ofislerini ayrı bir Hesaba sahip ayrı bir Kullanıcı olarak kaydettirmekle yükümlüdür.
   4. 6.2.4. Kullanıcı, kendisiyle, özellikle iş ve vekalet akitleri ile belirli bir görevin ifası için yapılan akitler çerçevesinde bir hukuki ilişkinin tarafı olan gerçek kişiler için istediği sayıda Bağlantılı Hesap oluşturabilir. Hukuki ilişkinin sebebi olan ilgili sözleşmenin ifasının, Yönetmelikleri veya Lisans Sözleşmesi hükümlerini ihlal etmemesi gerekir.
  3. 6.3. KULLANICILARIN DOĞRULANMASI
   1. 6.3.1. Kullanıcı doğrulaması işleminin amacı, Kullanıcının firmasının varlığı ile genel kullanıma açık alanda bulunan ve Kullanıcı tarafından temin edilen Kullanıcının faaliyetlerine ilişkin bilgilerin doğrulanmasıdır.
   2. 6.3.2.Doğrulama işlemi için Kullanıcının, Hizmet Sağlayıcıya Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen ilgili belgelerin nüshalarını faks, eposta ya da posta yoluyla ulaştırması gereklidir.
   3. 6.3.3. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıya telefon numarası ve adres bilgisinin doğruluğunu teyit etmek için telefon aracılığıyla ulaşma hakkını saklı tutar.
   4. 6.3.4. Kullanıcı doğrulama amacıyla gönderilen tüzel kişiye ilişkin belgelerin bazı nüshaları Hesaba yüklenir. Kullanıcının güvenliği açısından, her bir belge, Trans.eu sisteminin bir filigranıyla işaretlenmiştir. Filigran aslının aynıdır biçiminde bir onay anlamına gelmez.
  4. 6.4. HESAP YETKİLENDİRİLMESİ
   1. 6.4.1.Hesap yetkilendirme işlemi, Hizmet Sağlayıcının Yönetmelikleri ve iç doğrulama prosedürlerine dayanan Hizmet Sağlayıcı tarafından alınan bir karardır. Bu kararla;
    • a) Trans Komunikator kullanımının etkinleştirilmesi,
    • b) Madde I.4.’te bahsi geçen sözleşmenin akdedilmesi possibility of concluding the agreement mentioned in point
    • gerçekleştirilebilir.
   2. 6.4.2. Hizmet Sağlayıcı, Hesabın oluşturulması, Kullanıcı'nın doğrulaması ve Trans.eu sistemi Hesabı yetkilendirilmesi için gerekli olan verileri münhasıran değiştirebilme hakkını saklı tutar. Verilerin Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilmesi yasaktır (telefon numarasını düzenleme ve Bağlantılı Kullanıcı Hesabı ekleme / silme işlemleri hariçtir).
   3. 6.4.3. Hizmet Sağlayıcı, her zaman, Hesabın yetkilendirilmesini veya Kullanıcılar tarafından Hizmetlerin ileride kullanılmasını resmi olarak onaylanmış belgelerin sağlanmasına veya yeniden yetkilendirme sürecine bağlayabilir.
   4. 6.4.4. Kullanıcı Hesabı yetkilendirilmesi işleminin onayı, Hizmet Sağlayıcısı tarafından Kullanıcı tarafından verilen e-posta adresine gönderilecektir.
   5. 6.4.5. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı verisi değiştirildiğinde veya Hesap 30 günden daha uzun bir süredir etkin olmadığı durumda, Hesap yetkilendirme işlemini tekrar yapma hakkını saklı tutar.
   6. 6.4.6. Hesabı yetkilendirme işleminin reddedilmesi, Hesap yetkisinin iptali, Hesabın engellenmesi veya Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Hizmet Sağlayıcı tarafından uygulanan diğer yaptırımlar Kullanıcının kullandığı tüm Hizmetleri kapsayabilir.
  5. 6.5. HESABIN YETKİLENDİRİLMESİ İSTEMİNİN REDDİ
   1. 6.5.1. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcının ya da diğer Kullanıcıların makul menfaati sebebiyle gerekçelendirildiği takdirde Hesap yetkilendirme işlemini reddedebilir. Bu sebepler arasında özellikle şunlar sayılabilir:
    • a) Kullanıcılar veya diğer kişiler tarafından hukuka, Yönetmeliklere veya ahlaka aykırı olarak Kullanıcıların Veri Tabanını veya Yazılımını sıralanmamış ticari bilgileri (spam) yaymak için kullanmak veya Trans.eu sistemi ile rekabet yaratan reklam faaliyetinde bulunmak da dahil olmak üzere herhangi bir faaliyetin yürütülmesi
    • b) Kullanıcılar veya Kullanıcıların ilgili oldukları kişiler veya kuruluşlar tarafından girişimcilere karşı vadesi gelmiş bedellerin ödenmemesi
    • c) Yönetmeliklerin I.6.2.2., I.6.2.3., I.7.1.-I.7.6. maddelerinin Kullanıcı tarafından ihlal edildiğine dair haklı şüphelerin varlığı (telefon ve adres verileri ile diğer bilgi kaynakları tarafından olası kılınan),
    • d) Kullanıcı tarafından Hizmet Sağlayıcıya eksik veya hatalı bilgi verilmesi,
    • e) Kullanıcı tarafından bir yıldan az bir süre faaliyet gösterilmesi,
    • f) Kullanıcı aleyhine yürütülen iflas, tasfiye işlemleri,
    • g) Kullanıcının faaliyetleri askıya alınmış veya sonlandırılmışsa,
    • h) Kullanıcı, Lisans Sözleşmesinin hükümlerini ihlal ettiyse.
   2. 6.5.2. Madde I.6.5.1. b)’de belirtilen durumların aşağıdakilerle tevsik edilmiş olması gerekir:
    • a) geçerli bir mahkeme ilamı,
    • b) Satış teklifinin TransCash.eu S.A tarafından Açık Artırmada ilanı,
    • c) başka bir belge (örneğin işletme bilgi ofisinden alınacak borç hakkında bilgi)
 7. 7. KULLANICILARIN GÜVENLİĞİ VE VERİLERİN KORUNMASI

  1. 7.1. Kullanıcının;
   • a) Hesap ve Bağlantılı Hesaplar için güncel kişisel bilgilerini, telefon ve adres bilgilerini bildirmesi
   • b) Yönetimindeki değişiklikler, ortaklık yapısındaki değişiklikler, payların en az %10’unu elinde bulunduran ortaklar varsa bunlara ilişkin bilgi hakkında Hizmet Sağlayıcıyı bilgilendirmesi gerekir.
  2. 7.2. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcı'nın talebi üzerine, ilgili belgeleri temin etmek suretiyle, ilgili Hesaptaki beyan edilen verilerin doğruluğunu teyit etmek ve belirli bir kişi için Bağlantılı Hesap oluşturulmasını haklı kılan yasal bir ilişki belirtmek zorundadır (örn. Bağlantılı Kullanıcı olan gerçek kişinin nüfus cüzdanı, Kullanıcı ve Bağlantılı Kullanıcı arasındaki hukuki ilişkinin beyan edilmesi vs.) Ancak, Kullanıcı, bu tür verilerin sağlanması esnasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun hareket etmelidir.
  3. 7.3. Yönetmelik I.7.2 maddesinde belirtilen hukuki ilşkinin sonlandırılmasından en geö 7 gün içerisinde;
   • a) Kullanıcı, hukuki ilişkinin sona erdirildiği Bağlantılı Hesabı silmekle veya Hizmet Sağlayıcıya Hesabın silinmesi talebinde bulunmakla yükümlüdür,
   • b) Hukuki ilişkisi sona erdirilen Bağlantılı Kullanıcılar, Hizmet Sağlayıcıya durumu bildirmelidir. Hizmet Sağlayıcı, yukarıda bahsi geçen hukuki ilişkinin sona erdiğini tespit etmesi durumunda, Kullanıcıya ait Bağlantılı Hesabı silmek hakkını saklı tutar.
  4. 7.4. Hem Kullanıcı hem de Bağlantılı Kullanıcı aşağıdaki işlemleri yapmaya yetkili değildir:
   • a) Başka Kullanıcı/Bağlantılı Kullanıcılara ait Hesapların kullanılması,
   • b) Kendi Hesabını diğer Kullanıcı/Bağlantılı Kullanıcılara erişilebilir kılması,
   • c) Kendi Hesabını üçüncü şahıslara erişilebilir kılması,
   • d) Hesabın kayıtlı olduğu Kullanıcı haricinde diğer kişiler yararına sipariş verilmesi yahut alınması,
   • e) Hizmet Sağlayıcı’dan Kullanıcı’dan başka bir kişi için bir Fatura veya Proforma Fatura kesilmesi talebinde bulunulması veya başka birine kesilen bir Fatura hakkında ödemenin hesaplanmasının talep edilmesi.
   • f) Kullanıcıdan farklı bir sözleşme tarafına Fatura kesilmesi talebi
   • g) Derhal ilgili diğer verilerle değiştirilmedikçe Hesap veya İlgili Hesapta kayıtlı belgelerin veya verilerin siinmesi,
   • h) Trans.eu işlev ve araçlarının işlevlerine aykırı olarak kullanılması (örneğin, iletişim bilgilerinin teklifteki açıklama alanına yerleştirilmesi, açıklama alanında Yönetmelik hükümlerine veya ahlaka aykırı başkaca içerik yayınlanması, vs).
  5. 7.5. Bağlantılı Kullanıcı aşağıda belirtilen eylemlerde bulunmakla yükümlüdür:
   • a) İlgili Hesabın bir şifre ile (üçüncü şahıslar tarafından tahmin edilmesini imkânsız kılan düzeyde) korunması ve söz konusu şifrenin gizli tutulması. Şifre gizli bir bilgidir,
   • b) Girişimci ve Kullanıcı (yani girişimci veya ortakları / hissedarları) ile ilgili bilgilerdeki herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, özellikle de madde I.7.1’de belirtilen konularda Hizmet Sağlayıcıya (e-posta adresine: ya da müşteri hizmetleri ile irtibat kurmak suretiyle) bildirimde bulunulması,
  6. 7.6. Kullanıcı, iş faaliyetinin planlı biçimde sonlandırılması veya askıya alınması hallerinde Sözleşmenin ihbar öneli vererek sonlandırılmasını mümkün kılan, Yönetmeliklerin I.4.3 a) ve b) maddelerinde belirtilen süre içinde, Hizmet Sağlayıcısını eposta yoluyla (eposta / Komunikatör / iletişim formu) bilgilendirmekle veya müşteri hizmetleri ekibiyle temas kurmakla yükümlüdür.
  7. 7.7. YETKİNİN İPTALİNE İLİŞKİN ESASLAR
   1. 7.7.1. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcının veya herhangi bir Kullanıcının menfaati doğrultusunda haklı görüldüğü takdirde ve özellikle de aşağıdaki durumlarda, Hesabın yetkisini iptal edebilir:
    • a) Yönetmeliklerin I. 6.5.1. maddesindeki durumlarda,
    • b) Yönetmeliklerin I.8. maddesinde belirtilen yükümlülüklerin Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda,
    • c) Hizmet Sağlayıcıya ödeme yapmakta 14 günden fazla geç kalınması durumunda.
   2. 7.7.2. Hesap yetkisi, Yönetmeliklerin I.6.3 ve I.6.4. maddelerinde belirtilen Kullanıcı doğrulama zamanı içerisinde iptal edilebilir.
   3. 7.7.3. Hesap yetkisi, Kullanıcının durumunu netleştirmek için en fazla 90 güne kadar iptal edilir. Hesap yetkisinin iptali, Hizmetlere erişimin sınırlanmasıyla neticelenir.
   4. 7.7.4. The Service Provider, after clarification of the reasons for voiding the Account authorization shall take a decision on:
    Hizmet Sağlayıcı, Hesap yetkisinin iptali nedenlerinin netleştirilmesinden sonra aşağıdaki konularda karar alır:
    • a) Hesabın engellenmesi,
    • b) Kullancı Hesabının önceki koşullara göre tekrar yetkilendirilmesi,
    • c) Yönetmeliklerin I.4.6. maddesinde belirtilen Hizmetlere bireysel erişim koşulları üzerine yapılan bir sözleşme çerçevesinde Hesabın tekrar yetkilendirilmesi,
    • d) Kullanıcı, doğrulama işlemi sırasında Hizmet Sağlayıcının belirlediği koşulları yerine getirene dek, Hesap yetkisinin iptali halinin devam ettirilmesi.
  8. 7.8. HESABIN ENGELLENMESİ VE SİLİNMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
   1. 7.8.1. Hesabın engellenmesi, Hizmetlere ve Trans Communicatora erişimin tamamen kaybedilmesiyle neticelenir. Hesabın engellendiği günde (zaman sınırı olmaksızın) Lisans Anlaşması da feshedilmiş olur ve Komünikatöre erişim engellenir.
   2. 7.8.2. Hizmet Sağlayıcı aşağıdakileri engelleyebilir:
    • a) Yönetmeliklerin I.4.3 ve I.4.4. maddeleri uyarınca Sözleşmenin feshi neticesinde Hesaplar ve Bağlantılı Hesapların tümü.
    • b) Yönetmeliklerin I.7.3. maddesinde belirtilen talep üzerine belirli bir Bağlantılı Hesap.
   3. 7.8.3. Hizmet Sağlayıcı, aşağıdaki durumlarda Hesap ve Bağlantılı Hesapları engelleme hakkına sahiptir:
    • a) Hesap yetkilendirmesinin önceden iptali söz konusu olmaksızın ve derhal etki doğuracak şekilde, I.6.5.1. ve I.8.’de belirtilen Hizmet Sağlayıcının veya diğer Kullanıcıların menfaatlerinin ağır bir şekilde ihlaliyle sonuçlanan durumlar,
    • b) I.7.7 maddesi çerçevesinde Hesap yetkisi iptal edilen Kullanıcının şikayetinin olumsuz değerlendirilmesi,
    • c) Yönetmeliklerin I.7.7.3. maddesinde belirtilen sürenin geçmesi ve Hesabın yeniden yetkilendirilmesinin reddedilmesi,
    • d) Aktif bir Sözleşmesi bulunmayan Kullanıcının 90 günü aşan bir süre için faaliyette bulunmaması,
    • e) Kullanıcı veya Bağlantılı Kullanıcı tarafından Hizmet Sağlayıcının Trans Kullanıcı Veritabanına ilişkin haklarının ihlal edilmesi.
   4. 7.8.4 Yönetmeliklerin I.8. maddesinde belirtilen koşulların varlığı halinde Hizmet Sağlayıcı, ilk ihlal için 24 saat, ikinci ihlal için 48 saat, üçüncü ihlal için 72 saat geçici olarak engelleme uygulama hakkına sahiptir.
   5. 7.8.5 Kullanıcının diğer kişilere/Kullanıcılara vadesi gelen borçlarını ödememesi halinde Hizmet Sağlayıcı; Hesap yetkilsini iptale, Kullanıcı ve Bağlantılı Kullanıcı Hesaplarını engelleme veya silmeye ilişkin bilgileri açıklama hakkına sahiptir.
 8. 8. KULLANICININ BEYANLARI VE SORUMLULUĞU

  1. 8.1. Kullanıcı, Komunikatörün, işletme faaliyetlerinin bir parçası olarak, özellikle siparişleri yerine getirme, sözleşmeler ve yük taşımacılığının koşulları ile ilgili düzenlemeler yapma gibi diğer Kullanıcılarla bilgi alış verişinde bulunulması için tasarlandığını beyan eder.
  2. 8.2. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıdan nakliye hizmeti yürütmeyi veya işletmeye alma işlemini onaylayan belgeleri talep etme hakkına sahiptir.
  3. 8.3. Kullanıcının ve Bağlantılı Kullanıcıların Trans.eu sistemini yürürlükteki yasalara, ahlak kurallarına ve Yönetmelik hükümlerine uygun surette kullanması gerekir. Özellikle de;
   • a) Diğer Kullanıcıların hakları ihlal edilmemeli;
   • c) Hesap kullanım hakkı bir üçüncü şahsa devredilmemeli;
   • d) Başka şahıslar taklit edilmemeli;
   • e) İletişim gizliliği ihlal edilmemelidir.
  4. 8.4. Komunikatördeki veya teklifteki kişi listesindeki "Açıklama" alanı okunaklı bir şekilde doldurulmalı ve aşağıdaki öğeleri içermemelidir:
   • a) Kaba ve argo kelimeler, nefret çağrısı içeren ifadeler, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve milletlerarası çekişmeler,
   • b) Dikey düzende bilgiler,
   • c) Reklamlar,
   • d) Hukuka ve Yönetmelik hükümlerine aykırı kısaltmalar ve şifrelenmiş içerik,
   • e) Ücretsiz yük ve araçlar hakkında bilgiler,
   • f) iletişim bilgileri (eposta adresi, adres bilgisi, web sitesi adresi, GG communicator number vb.),
   • g) Diğer Kullanıcılar hakkında görüşler,
  5. 8.5. Kullanıcı, diğer istenmeyen davranışlardan, özellikle de Hizmet Sağlayıcının serverlerine ve bağlantılarına aşırı yük binmesine sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmalıdır.
 9. 9. ŞİKAYETLER

  1. 9.1. Şikayet aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:
   • a) yazılı olarak, Trans Eu Yazılım Ltd. ªti., Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Blv.
    • EGS BUSINESS PARK B2 BLK.N.19
    • Bakırköy İSTANBUL adresine gönderilmek suretiyle veya
   • b) adresine eposta gönderilerek veya
   • c) internet sitesindeki şikayet formu doldurularak.
  2. 9.2. Şikayetin aşağıdaki unsurları içermesi gereklidir:
   • a) TransID,
   • b) “Şikayetçi” Kullanıcının adı-soyadı veya ticari unvanı ile ikametgah adresi veya şirket merkezi adresi,
   • c) şikayet konusunun detayları,
   • d) şikayeti haklı kılan durumun detaylar
  3. 9.3. Şikayet, Madde I.9.2'de belirtilen koşulları karşılamıyorsa; Hizmet Sağlayıcı, Şikayetçiye en geç 7 gün içinde söz konusu eksiklikleri derhal bildirecek ve şikayetteki eksikliklerin belirlenen zaman sınırı içinde tamamlanamaması durumunda da, şikayet dikkate alınmayacaktır.
  4. 9.4. Hizmet Sağlayıcı, şikâyeti sunulmasından sonra sonra 15 iş günü içerisinde dikkate alacaktır. Hizmet Sağlayıcı, eğer cevabın verilmesi için ek teknik bilgi veya hukuki değerlendirme yahut tercüme ihtiyacı söz konsuu ise, Şikayet Eden'e derhal bilgi verilmek suretiyle bu 15 günlük cevaplama süresini uzatma hakkını saklı tutar.
  5. 9.5. Şikayete cevap;
   • a) Yazılı olarak, Kullanıcının adresine gönerilmek suretiyle,
   • b) eposta aracılığıyla, Şikayette bulunan tarafından sağlanan eposta adresine gönderilmek suretiyle,
   • c) telefon kanalıyla
   • yapılabilir.
  6. 9.6. Şikâyet, şikayette bulunan Kullanıcının kimliğini varlığı belirlemek için yeterli verileri içermiyorsa veya şikâyete cevap vermek için yeterli veriyi sağlamıyorsa, Hizmet Sağlayıcı, şikâyeti cevapsız bırakma hakkını saklı tutar.
  7. 9.7. Kullanıcı, şikayetinin içeriğinden tamamen sorumludur.
  8. 9.8. Şikayet sonucu verilen cevabı kabul etmeyen bir Kullanıcı, cevabın alınmasından itibaren 90 gün içerisinde şikayetin yeniden değerlendirilmesini talep edebilir. Madde I.9.1. – I.9.7 hükümleri buna uygun olarak uygulanır.
  9. 9.9. Madde I.9.8 çerçevesinde yapılan şikayetin değerlendirilmesi sonucunda Kullanıcı açısından şikayet prosedürü tüketilmiş olup Kullanıcı çözümüetkileyebilecek yeni vakıalar ve kanıtlar sunmadıkça, başka bir itiraz mekanizması bulunmamaktadır.
 10. 10. SERVİS SAĞLAYICININ HAKLARININ KORUNMASI

  1. 10.1. Kullanıcıların Veri Tabanının Korunması
   1. 10.1.1. Kullanıcılar tarafından Trans.eu ve Yazılımı’nda saklanan kullanıcıların şirketlerine, filolarına, tekliflerine, tamamlanmış işlemlerine ilişkin her türlü kişisel veri veya telefon ve adres verisi, bilgileri Kullanıcıların Veri Tabanını oluşturur.
   2. 10.1.2. Her Kullanıcı, madde 10.1.3’e tabi olarak, abonelik süresi boyunca Trans.eu Sistemi’nin Kullanıcılar Veri Tabanına erişim ve kullanma hakkına sahip olacaktır.
   3. 10.1.3 Hizmet Sağlayıcı her bir Kullanıcı için transfer sınırına karar verir. Transfer sınırı belirli bir zaman biriminde Trans.eu Sistemi ve Trans.eu Yazılımı kapsamında gönderilen verinin sınırı anlamındadır. Limitin aşılması daha fazla transfer (aktarımın) yapılmasının bloke edilmesi ve ilgili bir mesajın gösterilmesi ile sonuçlanır. Kullanıcı aylık 1,000 ila 10,000 arası görüntülenme sınırı elde eder. Bunların değeri taranan verinin kapsamına bağlıdır.
   4. 10.1.4. Kullanıcılar Veri Tabanı, bir eser olarak, veri tabanları ve telif haklarının korunması hakkındaki düzenlemeler çerçevesinde korumaya tabidir: Trans.eu Sistemi Kullanıcı Veri Tabanı’ndaki tüm mülkiyet hakları münhasıran Hizmet Sağlayıcı’ya aittir.
   5. 10.1.5. Hizmet Sağlayıcı’nın önceden yazılı onayı alınmaksızın Kullanıcı Veri Tabanı’nın kopyalanması, değiştirilmesi ve dağıtılması veya Kullanıcı Veri Tabanı’nın imha edilmesi, silinmesi veya Veri Tabanı’ndaki verilerin değiştirilmesi dahil düzenlemelere aykırı olarak kullanılması yasaktır. Bu tür fiiller geçerli hukuki düzenlemelere ve Yönetmelik hükümlerine karşı ağır bir ihlal teşkil eder ve ihlal edene karşı süreci durdurmak, elde edilen faydaların iadesi ve ilgili tazminatın ödenmesi için hak talebinde bulunmak konusunda dayanak oluşturur.
  2. 10.2. Trans.eu Yazılımı ve sistemi kapsamındaki tüm fikri mülkiyet hakları Lisans Sağlayana aittir. Trans.eu Yazılımı ve sisteminin Yönetmelikler çerçevesinde kullanılması ve ayrı bir Lisans Sözleşmesi’nin yapılması, hiçbir şekilde Kullanıcı tarafından herhangi bir fikri mülkiyet hakkının kazanılması sonucunu doğurmaz. Trans.eu Yazılımı ve sistemi ile alakalı herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlali yasaklamıştır, özellikle:
   • a) Trans.eu Sistemi ve Yazılımı’nın veya onun bir parçasının ve ayrıca belirli işlerin ve veri tabanlarının, Lisans Sağlayıcı’nın açık onayı olmadan kopyalanması, değiştirilmesi ve internet aracılığıyla veya başka herhangi bir yolla gönderilmesi,
   • b) Trans.eu Sistemi ve Yazılımı’nın Yönetmelik’e veya uygulanacak (geçerli) genel hukuki düzenlemelere aykırı olarak kullanılması,
   • c) Trans.eu Sistemi ve Yazılımı’nın bilgi teknolojisinin, metin ve grafik verilerinin tahrip edilmesi, zarar verilmesi, silinmesi veya değiştirilmesi veya herhangi başka bir yolla Trans.eu’nun işlemlerine müdahale edilmesi,
   • d) Lisans Sağlayıcı’nın yazılı onayı olmadan Trans.eu Yazılımı’nın içeriğinin veya tamamının veya Trans.eu Sistemi’nin bilhassa Kullanıcı Veri Tabanı ve bunların ikincil kullanımının tamamen veya kısmen indirilmesi,
  3. 10.3. Lisans Sağlayıcı, Trans.eu Sistemi Yazılımı’ndaki düzensizlikleri teşhis edebilmek amacıyla hesapların teknik yapısına müdahale etmek ve bunları düzeltmek ve düzgün çalışmasını yeniden sağlayabilmek adına gerekli değişiklikleri yapmak ve herhangi bir şekilde Hesabın teknik yönünü etkilemek hakkını saklı tutar.
  4. 10.4. Hizmet Sağlayıcı Hesabı silebilir veya engelleyebilir veya fiileri Hizmet Sağlayıcı’nın veya diğer Kullanıcıların menfaatlerini ihlal eden herhangi bir Kullanıcı’nın kısmen veya tamamen Hizmetlere erişimini engelleyebilir. Hesabın silinmesi ve engellenmesine ilişkin kurallar işbu Yönetmelik’in I.7.8. maddesinde gösterilmiştir.
  5. 10.5. Kullanıcının Yönetmelik’i ihlal eden hareketlerde bulunması durumunda, Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı’dan aşağıda gösterilen miktarlarda cezai şart talep etmeye yetkili olacaktır:
   • a) Yönetmelik’in Madde I.6.2.2., I.8.1.- I.8.2. ve I.8.4.- I.8.5.’e dayanan ağır ihlallerin varlığı halinde, herhangi bir promosyon ve indirim olmaksızın, cezai şartın ödeneceği gün uygulanacak Fiyat Cetveli’nde gösterilen aylık abonelik ücreti,
   • b) Özellikle işbu Yönetmelik’in I.6.5.1. a)-b), I.7.4. maddelerinde gösterilen Hizmet Sağlayıcı ve diğer Kullanıcıların çıkarlarını orta derecede tehdit eden ihlallerin olması durumunda, her bir ihlal için, cezai şartın ödeneceği gün uygulanacak Fiyat Cetveli’nde belirtilen aktivasyon bedelinin 5 katına eşit olan bedel,
   • c) Hizmet Sağlayıcı’nın ekonomik çıkarlarına zarar veren, özellikle işbu Yönetmelik’in I.7.4. maddesinde açıklanmış olan Hesaba erişimin birden fazla kişiye sağlanması veya Hesabın birden fazla kişi tarafından kullanılması ve Yönetmelik’in I.8.3, I.10.1.5 maddelerinin ihlal edilmesi şeklinde ağır ihlallerin varlığı halinde, herhangi bir güncel promosyon veya indirim olmaksızın cezai şartın ödeneceği gün uygulanacak Fiyat Cetveli’nde belirtilen yıllık net abonelik bedeline eşit olan bedel,
  6. 10.6. Aşağıda belirtilen haklar Hizmet Sağlayıcı tarafından saklı tutulmakta ve Kullanıcı tarafından da kabul edilmektedir:
   • a) Hizmet Sağlayıcı’nın tanıtım ve pazarlama amaçları doğrultusunda, ticaret ünvanları ve markaları dahil Kullanıcı’nın fikri mülkiyet ve sınai mülkiyet haklarınının kullanılması,
   • b) Madde 6.3.2’de belirtilen dokümanların nüshalarına Kullanıcıların profillerinde “Trans.eu” filigranının yerleştirilmesi
   • c) 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ticari bilgi gönderilmesi
 11. 11. SERVİS SAĞLAYICI’NIN SORUMLULUĞU

  1. 11.1. Trans.eu Sistemi Hizmet Sağlayıcısı ve Yöneticisi olarak Hizmet Sağlayıcı aşağıda sayılanlar için çaba harcayacaktır:
   • a) Trans.eu Sistemi ve bunun üzerinden sunulacak tüm diğer hizmetlerin herhangi bir bozulma olmaksızın yıllık %98 seviyesinde devamlı çalışması,
   • b) Trans.eu Platform hatalarının tamirinin 24 saati geçmemesi,
   • c) Trans.eu Sistemi’ne herhangi bir muhtemel erişim sınırlamasının 24 saatten uzun olmaması,
   • d) Trans.eu Sistemi işlemlerinin bakımı/tamiri için verilecek araların, mücbir sebeplerden kaynaklanan veya Kullanıcıların veya üçüncü şahısların yetkisiz bir müdahalesi dahil Hizmet Sağlayıcı’ya yüklenemeyecek bir nedenden ötürü olmadıkça, her biri akşam 8 ve sabah 6 veya tatil günlerinde saat sınırlaması olmaksızın ayda 2 defa 4 saatten daha sık olmaması,
  2. 11.2. Hizmet Sağlayıcı sunulacak elektronik hizmetlerden, ancak ve ancak 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da sayılan şartlar dairesinde sorumlu olacaktır.
  3. 11.3. Hizmet Sağlayıcı özellikle aşağıda sayılanlardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz:
   • a) Kayıt sırasında Kullanıcı tarafından girilen verilerin doğruluğu ve Kullanıcı tarafından Hesabın yetkilendirilmesi,
   • b) Komunikatör aracılığıyla sağlanan ve yayımlanan içerik ve Kullanıcılar tarafından oluşturulan Trans.eu Forumu,
   • c) Kullanıcıların, Trans.eu Sistemi’nin parçası olan diğer kullanıcılarla aralarındaki anlaşmaları tamamlayamamaları, sözleşmelerin uygun olmayan (istenmeyen) şekilde sonuçlanması,
   • d) Kullanıcıların veya üçüncü şahısların Yönetmelik’i ihlal eden fiilleri,
   • e) Kullanıcıların borç ödemeden aciz haline düşmeleri,
   • f) Hesabın yetkilendirilmesinden imtina etme veya geçersiz kılma ve Kullanıcı tarafından kar kaybı ile sonuçlanma,
   • g) İşbu Yönetmelik’in hüküm ve şartlarına, genel ahlaka ve uygulanacak genel hukuki düzenlemelere aykırı fiilleri olan ve Hizmet Sağlayıcı ya da diğer Kullanıcıların hak ve menfaatlerine tehdit oluşturacak ya da ihlal edecek eylemlerde bulunan her Kullanıcıya karşı uygulanacak Hesabın silinmesi, engellenmesi veya kısmen veya tamamen tüm Hizmetlere erişimin engellenmesi,
   • h) Kullanıcı’nın navlun açık artırması veya taşıt açık artırması tekliflerinin silinmesi,
   • i) Nasıl meydana geldiğine bakılmaksızın, herhangi bi yetkisiz kişi tarafından Kullanıcı’nın hesabının ele geçirilmesi (örneğin Kullanıcı tarafından şifrenin bir üçüncü kişiye sağlanması, üçüncü bir kişi tarafından şifrenin kırılması)
   • j) Sistemin dışından elde edilen veriler veya Hizmet Sağlayıcı dışındaki kişiler tarafından yayımlanan ve Trans.eu Sistemi vasıtasıyla elde edilebilir kılınan veriler,
   • k) Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan ve özellikle 4. Maddede gösterildiği şekilde Trans.eu Sistemi vasıtasıyla elde edilebilen/kullanılabilen hizmetler
  4. 11.4. Hizmet Sağlayıcı kendisinin kontrolünü aşan sebeplerden ötürü Yazılım hataları ortaya çıkarsa bunlardan sorumlu olmayacaktır. Hizmet Sağlayıcı bilhassa aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz:
   • a) Komunikatör’ün ve Hizmetlere erişimin periyodik olarak kapatılması,
   • b) Hizmet Sağlayıcı’nın sunucularında saklanan Kullanıcı’ya ait tüm verilerin kaybı.
  5. 11.5. Hizmet Sağlayıcı sadece kasten Kullanıcıya verilen zararlardan sorumlu olacaktır.

II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Veriler, Sözleşme’nin amacı ve uygulanması doğrultusunda ve Kullanıcılar ile iletişime geçme fırsatı ile potansiyel sözleşme tarafı sağlama amacıyla ve bu sayılanlarla anlaşmaların sonuçlandırılması maksadıyla toplanır ve işlenir. Veriler gönüllü bir biçimde sağlanır ve verilerin işlenmesine dair tüm kurallar https://www.trans.eu/tr/gizlilik-politikasi.’daki Gizlilik Politikası’nda gösterilmiştir. Kullanıcının burada sağlanan verilere erişmek, bunları düzeltmek ve silinmesini istemek hakkı vardır.

III. HİZMETLER

 1. 1. BİRLEŞTİRİLMİŞ HARİTALAR İLE NAVLUN (YÜK) VE TAŞIT AÇIK ARTTIRMALARI (TRANSMAP)
  1. 1.1. Yük ve Taşıt açık artırmaları, sözleşme tarafı (üstlenici) bulma ve nakliye ve navlun hizmeti sağlayan yetkili bir Trans.eu sistemi Kullanıcısı tarafından yayınlanan teklifler ve yük alanı ve yük hakkında bilgi paylaşımı için bir sistemdir.
  2. 1.2. Hesaba yetki verirken Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, Kullanıcıya ücretsiz nakliye veya araç teklifi gönderme seçeneği bulunan, güncel bir teklif tablosu da dahil olmak üzere Yük ve Taşıt açık artırmalarına, detaylı bilgilere ve Kullanıcı aramaya erişim hakkı verilmektedir.
  3. 1.3. Hizmet Sağlayıcı, şunlardan sorumlu değildir:
   • a) Erişimin nasıl sağlandığına bakılmaksızın (örneğin, Hesaba erişim sağlanması, başka bir işletme adına teklif yayınlanması) Kullanıcı Hesabına yetkili olmayan kişiler tarafından gönderilen bir teklifin kabul edilmesinin sonuçları,
   • b) Kullanıcılar tarafından konulan güncel olmayan teklifler,
   • c) Kullanıcıların tekliflerinin Yük açık artırması veya Taşıt açık artırmasından silinmesi,
   • d) Kullanıcı tarafından aynı teklifin mükerrer defalar konulması.
  4. 1.4. Navlun açık artırması ve Araç açık artırması, elektronik haritalar ve ilgili işlevleriyle entegre edilmiştir.(TransMap)
  5. 1.5. Harici veri sağlayıcıları ("Ortak"), OpenStreetMap (ODbL lisansına dayanan) ve Emapa sp. Z o. O. gibi Kullanıcıya sağlanan lisanslar için kullanılan yazılım, harita, veri ve materyal tedarikçileridir. Ortakları genişletmek veya değiştirmek, Yönetmelikte değişiklik yapılmasını gerektirmez.
  6. 1.6. Haritaya ait gereçler ve ilgili veriler (haritalar), Verilen lisanslar çerçevesinde Ortaklar tarafından Hizmet Sağlayıcıya sağlanmaktadır. İş Ortakları tarafından TransMap dahil olmak üzere sağlanan yazılım ve veriler, telif hakları ile korunmaktadır. TransMap hizmetinin bir parçası olarak sağlanan unsurların (kısmen veya tamamen) kopyalanması, dağıtımı veya başka bir şekilde kullanımı, lisans anlaşması ve Yönetmeliklerle düzenlenir. Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlar hukuki ve cezai yaptırımlara tabidir.
  7. 1.7. Hizmet Sağlayıcı, TransMap’ın yalnız Kullanıcı tarafından kullanılması için için Abonelik Süresiyle sınırlı, ücretli, münhasır olmayan bir alt lisans verir. Kullanıcı, üçüncü şahıslara alt lisans verme hakkına sahip değildir (TransMap'in üçüncü şahıslara sağlanması).
  8. 1.8. Yönetmeliklerin III.1.10. maddesine tabi olan Kullanıcı, haritaları kopyalayamaz, bölemez, ayıklayamaz, değiştiremez veya ilgili ürünler oluşturamaz. Kullanıcı, kaynak kodunu, kaynak dosyalarını veya haritanın yapısını tam veya kısmen değiştiremez veya yapısını değiştirmek ve bölmek, dekompilasyon veya diğer yöntemler değiştirerek değiştiremez.
  9. 1.9. Kullanıcı, tamamen Lisans Verenlere ait olan mülkiyet haklarını iktisap etmez. Haritada veya haritada üzerindeki mülkiyet hakkıyla ilgili telif hakkı, kaynak veya çekincelerle alakalı bilgiler değiştirilemez, saklanamaz veya silinemez.
  10. 1.10. Kullanıcı, sabit diskine indirip kaydetmek ve indirdiği verileri TransMap Hizmetinin bir parçası olarak yalnızca kendi iç amaçları için ve yalnızca tarafından kullanılabilecek şekilde işaretlenmiş bir yedekleme kopyası yapmak için kullanmak hakkına sahiptir.
  11. 1.11. Hizmet Sağlayıcı, TransMap’in her zaman, kusursuz ve zamanında erişilebilir olacağını garanti etmez. Teknik sorunlar nedeniyle erişilebilirlik veya veri aktarımıyla ilgili gecikmeler veya hatalar olabilir.
  12. 1.12. Sunulan haritalar ve bilgiler gerçeğin birebir aynısını teşkil etmez, sadece genel bir sunumdur. TransMap hizmetinin bir parçası olarak sağlanan bilgiler planlamayı desteklemek üzere tasarlanmıştır. İstenilen noktaya ilişkin gerçek talimatlar; hava koşullarındaki değişiklikler, yol çalışmaları, trafik sıkışıklığı veya diğer olayların bir sonucu olarak sunulandan farklı olabilir.
  13. 1.13. TransMap, planlama/seyahat yönergeleri alanındaki faaliyetlerin tek dayanağı olarak kullanılamaz.
 2. 2. İŞLEM GÜVENLİĞİ
  1. 2.1. İşlem güvenliği, ek araçlardan oluşan ve bir işbirliğine gidilmeden evvel sözleşme tarafının (üstlenicinin) daha ayrıntılı bir doğrulama yapmasına imkan tanıyan, Kullanıcılar arasında yapılan işlemlerin güvenliğini arttırmayı ve Kullanıcıların menfaatini olumsuz yönde etkileyebilecek eylemleri engellemeyi, ayrıca Trans.eu sistemi aracılığıyla yapılan ticari işlemlerde uygunluğu teşvik etmeyi amaçlayan bir Hizmettir.
  2. 2.2. İşlem güvenliği, Kullanıcıları doğrulamaya yarayan aşağıdaki araçları içerir:
   • a) Kullanıcı hakkındaki bilgiler,
   • b) Notlama ve yorum sistemi
   • c) TransRisk endeksi
   • d) Sertifikalar
  3. 2.3. Komunikatörde bulunan pencerede bulunan Kullanıcı bilgileri, telefon ve adres bilgilerini (örneğin, ad, adres, telefon, e-posta adresi), ticaret sicili kayıt verilerini (NIP, REGON, KRS, şirket kuruluş tarihini), şirket profili (Ad, soyad, iletişim bilgileri), filo hakkında bilgi (araç sayısı), karayolu taşıtları hakkında bilgi (örn. Tip, marka, model, üretim yılı) , Teçhizat, kapasite) ve lisansları (örneğin, Karayolu nakliyecisi için ulusal, uluslararası nakliye Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigortası). Belgeler ve bilgiler Kullanıcılar tarafından ve Kullanıcıların sorumlulukları dâhilinde sağlanmaktadır.
  4. 2.4. Yapılan bir işlem için Kullanıcının verebileceği notların ve yorumların bulunduğu sistem:
   1. 2.4.1. NOT (öznel görüş), gerçek duruma tekabül eden ve bir değer olarak ifade edilen;
    • a) Olumlu not - Sözleşmenin (sipariş) notlandırılmış Kullanıcı tarafından hiçbir çekince olmaksızın yapıldığı anlamına gelir,
    • b) Negatif not - Notlandırılmış Kullanıcı tarafından sözleşmenin (siparişin) gerçekleştirilmediği veya uygun olmayan bir şekilde ifa edildiği anlamına gelir,
    • c) Nötr not – Notlandırılmış Kullanıcı tarafından verilen sözleşmenin (sipariş), sözleşme tarafı (üstlenici) ile talebi karşılamayan bir şekilde yapıldığı, ancak yine de çekincelerin olumsuz bir görüş verecek nispette ağır basmadığı anlamına gelir. Nötr not, olumlu ve olumsuz not arasında bir görüştür.
   2. 2.4.2. YORUM - Yayınlayan kişinin sorumlu olduğu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyen ve doğru olgular.
   3. 2.4.3. Notlandırma sistemi ve yorumlar aşağıdaki amaçlar için kullanılamaz:
    • a) Herhangi bir üstlenici (sözleşme tarafı) hakkında yapılan yorumda, üstlenici ile işbirliği hususunda veya sözleşmenin ifası bağlamında yanlış bilgi verilmesi,
    • b) Hizmet gerçekten verilmeksizin notları artırmak için işlemleri kabul ederek yapay olarak kullanıcı güvenilirliğini artırma.
   4. 2.4.4. Hizmet Sağlayıcı, derecelendirmecinin Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen hizmet hakkındaki öznel görüşü olan notlara müdahale etmez. Hizmet Sağlayıcı sadece notu silebilir ve yalnızca Hizmet Sağlayıcı notu veren Kullanıcı'dan bir başvuru alırsa notlandırmada bulunabilir.
   5. 2.4.5. Yorumu yayınlayan Kullanıcı, içeriğinden de sorumludur. Hizmet Sağlayıcı, yayınlanan yorumların içeriğinden, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9. Maddesine göre sorumlu değildir.
   6. 2.4.6. Yorumu yayınlayan Kullanıcı, içeriğinden de sorumludur. Hizmet Sağlayıcı,yayınlanan yorumların içeriğinden, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9. Maddesine göre sorumlu değildir.

    Yayınlanmış içeriğin hukuka aykırı olduğuna dair güvenilir bir açıklama, Hizmet Sağlayıcı tarafından doğrulanır. Bildirimi gönderen taraf aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

    • a) Aynı zamanda, bildirimin yayın yeri ile birlikte içeriği belirtilmelidir;
    • b) Yorumda neyin hukuka aykırı olduğunun belirtilmesi,
    • c) Yorumun içeriğinin hukuka aykırı olduğunu gösterir belgelerin (örn. belgeler, yazışmalar vs.) sunulması
    • Hizmet Sağlayıcı, toplanan bilgiler temelinde yorumun objektif olarak hukuka aykırı olduğu sonucuna varırsa, kısmen veya tamamen silinir veya düzeltilir.
  5. 2.5. TransRisk endeksi, aşağıda belirtilen şartları sağlayan herbir Kullanıcı için ayrı ayrı hesaplanır ve bir notlama ile sunulur: en yüksek seviyedeki not, işlem riskinin eksik veya önemsiz olduğu anlamına; en düşük not da Kullanıcının yüksek ihtimalle finansal açıdan istikrarsız olduğu ve söz konusu işlem sonucu doğacak sorumluluklarını yerine getirmesinin çok zor veya imkânsız olduğu anlamına gelir.
   1. 2.5.1. TransRisk endeksinin hesaplanmasında her bir Kullanıcı doğru bilgileri vermelidir.
   2. 2.5.2. Hizmet Sağlayıcı aşağıdakilerden sorumlu değildir;
    • a) Kullanıcı veya ticari araştırmacılar tarafından eski bilgilerin sağlanmasından dolayı TransRisk endeksinin hatalı hesaplanması ve temini ve bu tür verilerin halka açık olan kayıtlara yerleştirilmesi. Yukarıda belirtilen çerçevede sadece veriyi sağlayan kuruluşlar sorumludur.
    • b) Vadesi gelmiş borçların Kullanıcı tarafından zamanında ödenmemesi,
    • c) TransRisk endeksinin bulunmaması veya hesaplamayı kabul etmeme,
    • d) TransRisk endeksi öğelerini içerir yazılımın hata vermesi,
    • e) TransRisk Kullanıcılarının endekslerine ilişkin bilgilerin görüntülenememesi,
    • f) TransRisk endeksine ilişkin güncel olmayan bilgilerin görüntülenmesi,
    • g) İşbu madde a) – f)’de sayılan durumlarla bağlantılı olarak meydana gelen Kullanıcıların yoksun kaldıkları kârlar.
  6. 2.6. Sertifika türleri.
   1. 2.6.1. Hizmet Sağlayıcı, bir Kullanıcıya sertifika vermek suretiyle aşağıdaki imtiyazları tanıyabilir:
    • a) Trans.eu onaylı nakliyeci,
    • b) Trans.eu onaylı sevkiyatçı,
    • c) Trans.eu onaylı ekspres (taşıt).
   2. 2.6.2. Sertifikalar ile ilgili bilgiler, "Şirket Bilgileri" sekmesinde Kullanıcının adının yanında bulunacaktır.
   3. 2.6.3. Hizmet standartlarını sağlayan firmalara sertifikalar verilirken, faaliyet türünün belirlenmesi ile işbirliği güvenliği sağlanır.
   4. 2.6.4. Sertifikalar ayrı düzenlemelere göre verilir.
   5. 2.6.5. Hizmet Sağlayıcı ayrıca, doğrulama sürecinde işlemi güvenli kılmak için eğer diğer Kullanıcılara yardımcı olacaksa, "Şirket Bilgisi" kapsamında Kullanıcı hakkında üçüncü taraflardan edinilen diğer bilgileri de sağlayabilir (özellikle borçlar hakkında bilgi, sigorta poliçesi, diğer belgeler ve haklar).
   6. 2.7 Her Kullanıcı, Yönetmeliklerin hükümleri ve özellikle madde I.10.1 çerçevesinde Ücretli Abonelik Süresince Kullanıcı Veri Tabanına ücretsiz olarak erişme ve kullanma hakkına sahiptir.
   7. 2.8 Kullanıcı Veritabanı, Wysoka (Polonya)’da mukim Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.) ’nun olup Polonya Devleti’nin 27 Temmuz 2001 tarihli Veritabanlarının Korunması Kanunu ve 4 Şubat 19954 tarihli Telif ve İlgili Haklar Kanunu hükümleri ile Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 96/9/EC sayı ve 11 mart 1996 tarihli Veritabanlarının Korunmasına İlişkin direktifine tabidir.

IV. TRANS.EU SİSTEMİ KULLANICILARININ YARARLANABİLECEĞİ DİĞER HİZMETLER

Kullanıcılar, Trans.eu sisteminin bir parçası olarak TSL sektörüne ayrılmış diğer kuruluşların Hizmetlerinden yararlanabilir. Hizmet Sağlayıcı yalnızca hizmetlerle ilgili bilgi sağlar; bu hizmetlerin teminini kendisi sağlamaz ve aracılık etmez.

 1. 1. TRANSCASH.eu – Açık Arttırma

  1. 1.1. Kullanıcılar alacaklarını elden çıkarmak için diğer Kullanıcılara, Madde IV.1.2’de belirtilen ayrı bir sözleşme çerçevesinde, TransCash.eu S.A. tarafından idare edilecek ve korunacak Açık Arttırmada (“Debt Auction”) teklifte bulunabilirler.
  2. 1.2. Açık Arttırmada borçların elden çıkarılması teklifi hakkındaki bildirim, TransCas.eu S.A. ile imzalanacak sözleşmeye ve http://en.transinkasso.eu/ adresindeki TransCash.eu S.A. ‘in hizmet tanımları yönetmeliklerine göre gerçekleştirilecektir.
 2. 2.TRANSBROKERS – sigorta acentesi teklifleri

  1. 2.1. Kullanıcılar, Trans.eu sistemi aracılığıyla sigorta hesaplama aracını kullanabilir ve Transbrokers.eu sigorta acentesinden teklifleri öğrenebilirler. Sigorta hesaplama aracı kullanım kuralları ile Transbrokers.eu sp. z o.o. hizmetlerine ilişkin bilgiler, http://www.transbrokers.eu internet sitesinde yer alan ayrı yönetmeliklerde belirtilmiştir.
 3. 3. TRANSLAWYERS –hukuki hizmetlere ilişkin teklifler

  1. 3.1. Kullanıcılar, Trans.eu sistemi aracılığıyla, hukuki bir konuda danışmak ve sundukları hizmetlere yönelik olarak teklif almak için TransLawyers avukatı Widuch i Wspólnicy sp.k hukuk bürosunun bir avukatıyla iletişime geçebilir.
 4. 4. TRANS24 – nakliye teklifleri

  1. 4.1. Kullanıcılar, Trans.eu sistemi aracılığıyla, nakliye sektörü için Trans24 online mağazasındaki teklifleri öğrenebilir. Online mağaza kullanım kuralları http://www.trans24.pl internet sitesinde yer alan yönetmeliklerde belirtilmiştir.
 5. 5. FORUM ve TOPLULUK

  1. 5.1 Kullanıcılar, Trans.eu sistemi aracılığıyla en önemli haberlere ve sektördeki gelişmelere düzenli olarak erişim imkanı veren sosyal hizmetleri kullanabilir, ayrıca Transport Forum, Trans.Info, TransPlace gibi gerekli bilgileri görüntüleyebilir.
  2. 5.2. İşleyiş Kuralları ve araçların kullanım koşulları, ilgili sitelerde mevcut yönetmeliklerde belirtilmiştir.

V. SON HÜKÜMLER

 1. 1. Hizmet Sağlayıcı, Yönetmeliklerdeki değişiklikleri https://www.trans.eu/tr/yonetmelikler adresinde yayımlar.
 2. 2. Hizmet Sağlayıcı, Yönetmelik hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler, Yönetmeliklerin değiştirilmiş halinin internet sitesinde V.1’de belirtilen şekilde yaymlandığı an itibarıyla geçerli olur. Yönetmeliklerde belirtilen telefon ve adreslerde değişiklik yapılması (e-posta ve web sitesi adresleri de dahil olmak üzere); açık yazım hatalarının düzeltilmesi ve IV’da belirtilen bilgiler (bilgilerin eklenmesi veya silinmesi) Yönetmelikte değişiklik yapıldığı anlamına gelmez.
 3. 3. Sözleşmeye veya Yönetmeliklere ilişkin konularda Türk hukuku uygulanır.
 4. 4. önetmelikler dolayısıyla veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda Hizmet Sağlayıcının şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.


Yönetmelikler (31.03.2017) Dosya büyüklüğü: 168 kB