Yeni teknolojiler ve yeni zorluklar! Lojistik ve taşımacılık sektörü neler bekliyor?

Trans.eu 23.05.2019

Yeni teknolojiler, şoför açığı, güvenilir partner eksikliği, iş otomasyonu, belgelerin dijital ortama aktarılması gibi pek çok gerçek soruna  çözümler getirmektedir. Lojistik 4.0 dünyasına katılmak için uzun ve çeşitli bir yoldan geçmek gerekir. Uzmanlara göre lojistik ve taşımacılık sektöründe başarıyı yakalamanın sırrı değişime her zaman açık olmaktadır.

Şimdi yenilik zamanı! 4.0 araçlarına hazır mısınız? 

Günümüzde pek çok şirket eskiden kullanılan ve internet uyumlu olmayan araçlarının yerine her geçen gün popülerliği giderek artan 4.0 çözümlerine yönelmektedir. Bu konuda özellikle karayolu taşımacılığı kapsamındaki yeni trendler göze çarpmaktadır. Sektöre yönelik yenilikçi araçların piyasa sürülmesinin yanı sıra, dijital nakliyat aracılığı yapan yeni nesil şirketler kurulmaktadır. Geleneksel taşımacılık verimlilik konusundaki limitlerine ulaştığından, kısıtlı nakliyat kaynakları, artan masraflar, tüketicilerin beklentilerinin artması ve yeni kanuni düzenlemelerle ilgili sorunların çözülmesi sadece yenilikçi bir yaklaşımla mümkün olmaktadır.

En önemli trendler olarak platformların oluşturulması ve yenilikçi, 4.0 sınıfı TMS araçlarının işverenler, nakliyat aracısı şirketler ve nakliyat şirketlerinin hizmetine sunulması sayılabilir. Dijital ekonominin para birimi veridir ve bu durum nakliyat sektörü için de geçerlidir.

Yapay zeka, gerçek çözümler – yeni teknolojiler popülerlik kazanıyor

Sektörün hem Avrupa, hem de ABD’deki en büyük sorunu şoför açığıdır. Bu da sonuç olarak nakliyat şirketlerinin müsaitlik durumlarını etkilemekte ve fiyatların artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle sektörün, tedarik zincirinin bütün halkalarını akıllı bir şekilde bir araya getiren ve nakliyat siparişlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini destekleyen teknolojik çözümlere yönelmesi şarttır. Yapay zekayı ve çok faktörlü arz talep analizi süreçlerini kullanarak yükleri nakliyatçılarla eşleştiren akıllı çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çözümler, boş araçlara sahip nakliyecileri taşınacak yükü olan işverenlerle eşleştiren algoritmalara dayanmaktadır. Yeni teknolojiler taşımacılık sektöründeki süreçlerin otomatik hale getirilmesini sağlamaktadır. 4.0 sınıfı çözümler, arz ve talep dengesini akıllı bir şekilde kurmak, yük ve müşteri yönetimi ile ilgili karar süreçlerini otomatik hale getirmek ve desteklemek suretiyle günümüzün zorluklarının fırsatlara dönüştürülmesine yardımcı olabilirler. Şirketlerin karlarını maksimum düzeye getirmek için hangi süreçlerin otomatik hale getirilmesinin mümkün olduğunu analiz etmeleri gerekmektedir. Otomasyon yaygın bir süreç olmasına rağmen lojistik sektörünün bazı alanlarında etkili bir şekilde kullanılmamaktadır. Bu süreçlere örnek olarak fiyat pazarlığı, nakliyatçı seçimi ve teyidi, fiyat politikasının belirlenmesi gibi süreçler verilebilir.

Profesyoneller için şeffaflık – rekabet gücü

Taşımacılık ve lojistik sektöründe yaşanan değişim, tedarik zincirinin her bir aşamasını etkilemektedir. Nakliyat aracısı yani forwarder şirketlerin rekabet güçlerini korumaları ve rakiplerinden daha iyi oldukları alanları nakliyat süreçlerinde yer alan diğer kişi ve kurumların gözleri önüne sermeleri gerekmektedir. Nakliyat aracısı şirketlerin hem işverenleri hem de nakliyatçıları memnun etmeleri gerekmektedir. 

Nakliyatçılar ise daha iyi nakliye ücretleri, nakliyatların profesyonel bir şekilde organize edilmesi, ödemelerin zamanında yapılması ve işverenin maddi garanti sağlaması gibi taleplerde bulunabileceklerinin bilincindedirler. İşverenler ise nakliyat arayıcılarının gereksinimlerini göz önünde bulundurarak daha esnek bir yaklaşıma sahip olmalarını arzulamaktadırlar. Dolayısıyla nakliyat sektörünün hızlı ve isabetli karar almayı sağlayan çözümlere ihtiyacı vardır. Sertifikasyon, nakliyat işleri için partner arayan şirketlere yardımcı olmaktadır.

Dökümantasyon 4.0 – Lojistik sektörünün ihtiyacı

Sektörün önündeki en büyük zorluklardan biri belgelerin dijital ortama aktarılmasıdır. TMS platformları,  her işlemin belgelerinin de dijital ortamda hazırlanmasına hazır olsa dahi kanuni açıdan belirli bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Örneğin, CMR belgesini ele aldığımızda karayolu taşımacılığının henüz 20. yüzyılda olduğu görülebilir.

Önümüzdeki yıl her şeyden önce e-CMR çözümü için uluslararası standartların oluşturulması gerekmektedir. Bu sürece veri güvenliği, verilerin gerçek olup olmadıklarının kontrol edilebilmesi, kimlik doğrulama ve yetki teyidi gibi konular da dahildir. Bütün AB ülkeleri CMR Anlaşması ek protokolünü en kısa sürede iş hukukuna aktarmalıdırlar. Bu, geçmişi 1970’li yıllara dayanan elektronik olmayan belgelerin ortadan kaldırılması yolunda atılan ilk adım olacaktır. Ancak, e-CMR tüm sorunları tamamen ortadan kaldırmamaktadır.

Bir diğer önemli kavram ise entegrasyondur.  Nakliyat denince ilk etapta akla karayolu taşımacılığı gelse de demiryolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı da önemlidir. Bu da birden fazla yolla yürütülen taşımacılık işlemlerinde bütün prosedürlerin aynı zanda yürütülmesi gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Farklı yollarla yapılan taşımacılık süreçlerinin her birinin kendine ait mevzuatı ve belgeleri bulunmaktadır. Her türlü gümrük işlemlerinin dijital ortama alınması ve kolaylaştırılması konusunun da unutulmaması şarttır.