int(5517)

AB 2,5 ton üzeri araçlar için ruhsat başvurusu

Avrupa içi taşımacılık ve tedarik zincirlerinin merkezi bir bileşeni sınır ötesi navlun ve kabotaj taşımalarıdır. Bu hizmetleri gerçekleştirmek için taşımacılık şirketlerinin geçerli bir AB lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Yakın zamana kadar bu gereklilik sadece izin verilen toplam ağırlığı 3.5 tonu aşan araçlarla yapılan taşımalar için geçerliydi. AB lisansı zorunluluğunun 21 Mayıs 2022 itibariyle uzatılmasıyla birlikte, bu gereklilik artık izin verilen toplam ağırlığı 2,5 ton veya daha fazla olan taşımalar için de geçerlidir. Bu nedenle sınır ötesi karayolu taşımacılığı için kargo hizmetleri ve kamyonetler de AB lisansı için başvurmalıdır.

Sınır ötesi taşımacılık için AB lisansı – Temel bilgi

Avrupa Birliği içinde malların taşınmasına ilişkin düzenlemeler AB yasalarına tabidir. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapmak isteyen nakliye şirketlerinin bir AB lisansına sahip olmaları gerekmektedir. AB lisansı için kabotaj taşımaları için yetkili taşımacılık makamına başvurulmalıdır. Belgenin geçerlilik süresi en az on yıldır.

AB ruhsatının uzatılması – Değişiklikler

Şimdiye kadar ruhsat zorunluluğu sadece brüt araç ağırlığı 3.5 tonu aşan araçlar için geçerliydi. 21 Mayıs 2022 tarihinde, “Pazara Erişim” Yönetmeliği (No. 1072/2009) ve “Profesyonel Erişim” Yönetmeliği’nde (No. 1071/2009) yapılan geniş kapsamlı bir değişiklik yürürlüğe girecek. Buna göre artık 2.5 ton ve üzeri araçlarla yapılan taşımalar için de AB lisansı gerekecek. Başlangıçta 21 Şubat 2022’den itibaren, taşımalarını yalnızca izin verilen toplam ağırlığı 2,5 tonu aşan ancak 3,5 tonu aşmayan araçlarla gerçekleştiren şirketler için bir istisna uygulanıyordu. İlgili geçiş düzenlemesi de 21 Mayıs 2022’de sona ermiş olup, bundan sonra sınır ötesi karayolu taşımacılığı için 2,5 ton veya daha ağır tüm araçlar için geçerli bir AB lisansı sunulması gerekmektedir.

AB ruhsat başvurusu – Bu kanıtlar gereklidir

AB lisansı ilgili yetkili taşımacılık makamı tarafından verilir. Bir lisansın maliyeti 120 ila 700 Euro arasındadır. AB lisansı için başvurmak isteyen nakliye şirketleri aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

Kendi bağlı kuruluşunun kanıtı

– Yetkili makamın önemli şirket belgelerini incelemesine ve gözden geçirmesine olanak tanıyan tesisler

– Belgeler (örneğin taşıma sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, muhasebe belgeleri veya ayrıca kabotaj ve sürüş ve dinlenme sürelerine ilişkin belgeler) elektronik veya başka bir biçimde mevcut olmalıdır.

Finansal kapasite kanıtı

– Likidite aşağıdaki değerlendirme tabanına göre belirlenir: Kullanılan ilk araç için 9.000 Avro, toplam ağırlığı 3,5 tondan fazla olan her bir ilave araç için 5.000 Avro, toplam ağırlığı 2,5 tondan fazla ancak 3,5 tondan az olan her bir ilave araç için 900 Avro.

– Sadece 2,5 ila 3,5 ton arasındaki araçlarla karayolu taşımacılığı yapan şirketler için aşağıdaki düzenleme geçerlidir: Kullanılan ilk araç için 1.800 EUR, kullanılan her ilave araç için 900 EUR

– Sermayenin ispatı yıllık mali tablolar aracılığıyla sağlanacaktır

Mesleki uygunluk kanıtı

– Şirkette en az bir kişi ticari bir karayolu taşımacılığı işini yürütmek için mesleki yeterliliğe sahip olmalıdır

– Mesleki yeterlilik sınavı ile kanıt sağlanır

– On yıl boyunca aynı türden bir şirketi yönetmiş olan herkes, mesleki faaliyetin ilgili yetkili ticaret odası tarafından tanınması koşuluyla, mesleki yeterlilik sınavı kanıtı sunma yükümlülüğünden muaftır

Kişisel güvenilirlik kanıtı

– Ne şirketin kendisi ne de karayolu taşımacılığı işini yönetmek üzere atanan kişi (nakliye müdürü) cezai suçları veya AB düzenlemelerinin ihlallerini tescil ettirmiş olamaz

– Kişisel güvenilirliğin kanıtı, iyi hal belgesi ve merkezi ticaret sicilinden alınan bilgiler (üç aydan eski olmayan) şeklinde sağlanır.

-AB düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi Trans.INFO’da da bulunabilir.

Rekabet avantajı olarak AB lisansı

Şirketinizin geçerli bir lisansı yoksa, 21 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 2,5 ila 3,5 ton arasındaki araçlarla sınır ötesi taşımacılık yapmanıza artık izin verilmeyecektir. Bu taşımalar için öncelikle AB lisansı için başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Trans.eu platformu uygun ortaklar bulmanıza yardımcı olabilir. Taşımacılık platformu aracılığıyla 25.000 taşıyıcı, 9.000 nakliyeci ve 6.000 nakliyatçıdan oluşan bir ağa erişim elde edersiniz. Doğrulama sürecimizin bir parçası olarak, bir taşımacılık hizmeti sağlayıcısı olarak uygunluğunuzu belgelemek için Trans.eu platformuna AB lisansını yatırabilirsiniz. Bu amaçla, sizi platformumuzda özellikle güvenilir bir taşıma ortağı olarak tanımlayan TCF Elit Sertifikası ve TCC Elit Sertifikası’nı öneriyoruz. TCF Sertifikası, örneğin Trans.eu topluluğundan çok iyi puanlar almış veya zamanında ödemeleri TransRisk endeksi tarafından onaylanmış nakliyecilere verilir.

TCC Sertifikası, Trans.eu tarafından sektördeki deneyimleri veya filo açısından donanımları temelinde doğrulanmış ve tavsiye edilmiş taşıyıcılara verilir. Sertifikaların geçerliliğini düzenli olarak kontrol ediyoruz, bu nedenle TCF ve TCC potansiyel müşteriler için ilgili kalite göstergeleridir. Bu, güvenilir ve güvenilir ortaklar bulmanıza ve mevcut ortaklıkları yoğunlaştırmanıza yardımcı olur. Daha fazla bilgi için lütfen https://certificatestrans.eu/en/ adresini ziyaret edin.

Bu makale hukuki tavsiye niteliğinde değildir ve sadece bilgilendirme amaçlıdır.

    Bu konuda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
    Danışmanımız sizinle iletişime geçecektir.

    Benzer gönderiler: