TCC Certifikát pre dopravcov

Potvrdenie najvyššej kvality dopravných služieb

#

Výhody pre dopravcu

 • väčšia dôvera objednávateľov
 • jednoduchšie získavanie zákaziek
 • konkurenčná výhoda
 • reklama firmy na Platforme Trans.eu
Pošli žiadosť

Výhody pre objednávateľa

 • jednoduchšia voľba dopravcu spomedzi najlepších firiem
 • väčšia bezpečnosť prepravy tovaru
 • záruka vysoko kvalitných služieb
Pošli žiadosť

Najdôležitejšie kritériá pre firmy s certifikátom TCC

 • minimálne 3-ročné pôsobenie na trhu
 • veľmi dobré referencie obchodných partnerov
 • skúsenosti podložené veľkým množstvom zrealizovaných zákaziek
 • moderný vozový park vybavený systémom GPS
 • poistenie dopravcu v zodpovedajúcom rozsahu
 • dobrá finančná kondícia
Kompletný zoznam kritérií
 • 1.

  Hlavným zameraním spoločnosti sú dopravné služby.

 • 2.

  Firma podniká nie menej ako 2 roky.

 • 3.

  Obchodní partneri firmu veľmi dobre hodnotia.

 • 4.

  Firma realizuje veľmi veľa zákaziek a má najvyššie hodnotenia dopravcu na Platforme Trans.eu.

 • 5.

  Firma disponuje moderným, ekologickým vozovým parkom, vybaveným systémom GPS.

 • 6.

  Firma má vo firemnom profile na Platforme Trans.eu doplnené všetky požadované dokumenty (potvrdenie DIČ, zápis do registra, tuzemská/medzinárodná licencia, ZPD s potvrdením úhrady a iné dodatočné povolenia a certifikáty

 • 7.

  Poistná ochrana zahŕňajúca krádež a násilné prepadnutie, parkovanie na nestrážených parkoviskách

 • 8.

  Poistná suma zahŕňa všetky udalosti.

 • 9.

  Firma nie je registrovaná v hospodárskych informačných kanceláriách s negatívnym hodnotením solventnosti spoločnosti, týkajúce sa platieb realizovaných v priebehu posledného roka.

 • 10.

  Nemá ponuky predaja pohľadávok zverejnených v Databáze pohľadávok vedenej v rámci Platformy Trans.eu

 • 11.

  Činnosť spoločnosti je potvrdená v databázach verejnej správy (napr. či firma nemá pozastavenú činnosť, či nie je v konkurze).

 • 12.

  Firma má na Platforme Trans.eu aktuálne údaje o jej vozovom parku (ročník, vybavenie, počet nákladných áut).

Čo odlišuje certifikát TCC?

 • certifikované firmy sú raz mesačne monitorované
 • počas kontroly sú zohľadňované najaktuálnejšie názory zákazníkov
 • certifikovaná firma neplatí za posúdenie žiadosti

Privilégia certifikovaných dopravných firiem

Firmy s certifikátom TCC sú na Platforme Trans.eu odlíšené

Informácia o certifikáte sa zobrazuje v ponukách v databáze.

Logo certifikátu sa zobrazuje vo firemnom profile.

Zoznam certifikovaných firiem

V nasledujúcom zozname si môžete overiť, či vybraná spoločnosť má platný certifikát TCC

Dodáme Vám logo TCC na nákladné vozidlo

Označenie Vášho vozového parku znamená odlíšenie Vašej firmy na ceste. Poskytujeme pomoc s lepením väčšieho vozového parku.

Objednajte si nálepky

Patronát

Patronát nad certifikačným programom TCC prijali 2 dôležité inštitúcie: Hlavný inšpektorát cestnej dopravy PR a organizácia zamestnávateľov „Poľská doprava a logistika“.

Spolupráca má slúžiť k šíreniu pozitívneho imidžu stredoeurópskej cestnej dopravy a zvýšeniu konkurencieschopnosti stredoeurópskych dopravcov na európskom trhu.

Zľavy na služby firiem Skupiny Trans.eu

 • nižšia provízia a špeciálne telefónne číslo pre zákazníkov TCC

 • individuálne ponuky príslušenstva a služieb

 • lacnejšie zákonné poistenie dopravcu

 • špeciálna ponuka právnych služieb

Požiadajte o pridelenie certifikátu

Poslať formulár

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás:
tel.: (+421) 233 006 762

Zadajte TransID alebo názov firmy.
Zadajte telefónne číslo.

Pravidlá "Trans.eu Certified Carrier"