FAQ

 • Čo je to nová logistická platforma Trans.eu?

  Je to TMS triedy 4.0 – integrovaná platforma na riadenie prepravy. Zahŕňa tri produkty s nástrojmi pre objednávateľov (TfS), pre špeditérov (TfF) a pre dopravcov (TfC). Inovatívne riešenia použité v platforme okrem iného umožňujú: priraďovať stav realizácie prepráv, informovať o oneskoreniach, lokalizovať náklady, automatizovať zasielanie zákaziek a integrovať s telematikami.

 • Aké riešenia nájdem na novej logistickej platforme?

  Nová logistická platforma Trans.eu zahŕňa tri nástroje, ktoré sú určené pre objednávateľov (Trans for Shippers), pre špeditérov (Trans for Forwarders) a pre dopravcov (Trans for Carriers). Skladá sa z modulov, ktoré zohľadňujú špecifiká práce danej cieľovej skupiny. Zahŕňa TMS triedy 4.0 – systém, ktorý automatizuje logistické procesy a integruje sa s externými aplikáciami.

 • Čo je to Trans for Shippers (TfS)?

  Je to nový pracovný nástroj určený pre objednávateľov. Od základov mení doterajší spôsob riadenia prepravy: automatizuje a digitalizuje procesy, výrobcov prenáša do úplne novej dimenzie logistiky. Ponúka také funkcie ako: Rýchle zasielanie dopytov dopravcom, Burza nákladov, Praktický komunikátor, Mapa a Rýchla kalkulácia prepravy a Burza nákladov.

 • Čo je to Trans for Forwarders (TfF)?

  Logistický nástroj triedy 4.0, ktorý automatizuje prácu špeditérov a umožňuje efektívne plánovať procesy prepravy. Súčasťou nástroja je Burza, ktorá funguje efektívnejšie, ako aj nové funkcie: rýchle prijímanie ponúk, pridávanie ponúk multistopových prepráv a prepráv na viacero nadstavieb, Mapa a Rýchla kalkulácia prepravy, Praktický komunikátor, Monitoring zákaziek.

 • Čo je to Trans for Carriers (TfC)?

  Nástroj určený pre dopravcov, ktorý prináša novú dimenziu spolupráce v doprave. Súčasťou nástroja je nová, vylepšená Burza, ako aj nástroje umožňujúce prijímanie ponúk od stálych a od nových objednávateľov. Celý proces uzatvárania transakcie prebieha v rámci nástroja. Iné funkcie, ktorými sa TfC vyznačuje: riadenie zákaziek od objednávateľov, rýchle potvrdzovanie zákaziek, integrácia flotily s telematikou, komunikátor.

 • Musia sa nové produkty inštalovať?

  Nie, nové nástroje (TfS, TfF, TfC) sú dostupné prostredníctvom webového prehliadača. Prihlásite sa do nich na webovej stránke: https://platform.trans.eu. Používateľ potrebuje iba číslo TransID a heslo.

 • Kde nájdem aktuálny cenník Platformy Trans.eu?

  Aktuálny cenník nájdete na adrese: https://www.trans.eu/sk/cennik

 • Ako sa prihlásim na novú Platformu Trans.eu?

  Všetky tri produkty majú spoločnú adresu (Trans for Shippers, Trans for Forwarders, Trans for Carriers): https://platform.trans.eu

  Aby ste mohli začať pracovať, stačí, keď sa prihlásite s použitím vášho TransId a hesla.

 • Ako si môžem reštartovať heslo?

  Heslo si môžete zresetovať na domovskej stránke https://platform.trans.eu/login. Pod zeleným tlačidlom „Prihlásiť sa” je odkaz Zresetujte svoje heslo, ktorý otvorte.

 • Ako si môžem objednať prístup do novej Platformy?

  Môžete to urobiť prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke.

 • Kde nájdem faktúru?

  Faktúra je dostupná v module Moja firma, v záložke “Zúčtovania a faktúry” – Faktúry od Trans.eu.

 • Sú moje údaje na Platforme Trans.eu bezpečné?

  Áno, bezpečnosť údajov zabezpečujeme viacerými spôsobmi:

  a) V module Roly a oprávnenia používateľov môžete definovať rôzne typy rolí osôb vo vašej firme. Zamestnanci dostávajú prístup k modulom a k funkciám, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich pracovných povinností. Konfigurácia je prispôsobená podľa potrieb firmy, čo umožňuje efektívne riadiť a kontrolovať úroveň prístupov.

  b) dobré referencie a pozitívne komentáre od zákazníkov a od obchodných partnerov vytvárajú dôveryhodnosť firmy a potvrdzujú, že s danou spoločnosťou sa oplatí spolupracovať.

  c) Index TransRisk – ukazovateľ solventnosti a platobnej dôveryhodnosti firmy, je to informácia, ktorá informuje, či objednávatelia plnia deklarované splatnosti.

 • Čo je to algoritmus SmartMatch?

  Platforma Trans.eu používa inteligentný algoritmus SmartMatch, ktorý dopravcom navrhuje konkrétne náklady, a objednávateľom konkrétnych dopravcov, najvhodnejších pre danú prepravu. Algoritmus zohľadňuje množstvo premenných, napr. vozidlový park dopravu, trasy, po ktorých najčastejšie jazdí, predchádzajúcu spoluprácu s daným objednávateľom, názory či certifikáty.
  Dôležité: aby používateľ mohol definovať konkrétne kritériá, musí mať rolu: plný prístup.

 • Čo môže ovplyvniť výkonnosť Platformy?

  V prípade, ak máte pocit, že program nefunguje najrýchlejšie, v takom prípade odporúčame:

  a) Skontrolujte rýchlosť vášho internetového pripojenia, napr. speedtestom. (napr. na stránke https://www.speedtest.net/).

  b) Vyčistite súbory cookies a históriu prehliadania – vďaka tomu získate čistú verziu zobrazovanej stránky.

  c) Otvorte nové okno prehliadača v režime inkognito (súkromné okno).

 • Ktorý webový prehliadač odporúčate na prácu na Platforme?

  Aby ste mohli využiť všetky možnosti nového produktu, odporúčame, aby ste používali prehliadač Google Chrome.

 • Ubezpieczenia Transportowe
 • Fundacja PolskieDzieci.org - Zdrowe i Racjonalne Odżywianie
 • Fundacja TruckersLife - Dbamy o zdrowie kierowców i bezpieczeństwo na drogach
 • Trucker Apps to najlepsze aplikacje mobilne dla kierowców zawodowych
 • Zyskaj Płynność Finansową - Karty Paliwowe, Finansowanie Leasingu, Zwrot VAT