int(5537)

Zmeny v TransRisk. Index citlivejší na dlžníkov a najnovšie ratingy

transrik-hodnotenie-bezpecnost

Vzhľadom na stále zložitejšiu platobnú situáciu na dopravnom trhu, vznikajúce oneskorenia platieb a zvýšené riziko spolupráce s nespoľahlivými partnermi sme sa rozhodli spustiť „Program zvyšovania bezpečnosti transakcií na Trans.eu“. Zavádzame dôležité zmeny v indexe TransRisk, aby lepšie odrážal aktuálny stav spoločnosti, ktorá objednáva náklady prostredníctvom našej platformy.

Čo je to TransRisk?

Index TransRisk je špeciálny ukazovateľ platobnej spoľahlivosti spoločnosti, ktorá objednáva náklady prostredníctvom platformy Trans.eu. Predstavuje aktuálnu situáciu spoločnosti a pomáha užívateľovi rozhodovať o nadviazaní možnej spolupráce s dodávateľom. Riešenie funguje na základe špeciálneho algoritmu, ktorý priebežne prevádza údaje z viacerých zdrojov a ako výsledok je prezentovaný v päťbodovej stupnici podľa profilu spoločnosti na Trans.eu:

 • Super platca,
 • Veľmi dobrý platiteľ,
 • Dobrý platca,
 • Priemerný platca,
 • Zlý platca.

Pri výpočte indexu sa zohľadňujú tieto faktory:

 • Platobné postupy (databáza dlhov, prípady vymáhania pohľadávok),
 • Činnosť na Platforme Trans.eu (uzavreté transakcie, prijaté ratingy),
 • Odkazy (kapitálové a osobné),
 • Základné údaje (napr. právna forma, skúsenosti na trhu, skúsenosti na stránkach Trans.eu),
 • Finančné údaje (súčasné ukazovatele a trendy zmien, finančné zabezpečenie).

Ukazovateľ bol zmenený tak, že reaguje ešte rýchlejšie a efektívnejšie na akékoľvek nové udalosti týkajúce sa nezaplatenia (najmä dlhu) spoločnosti ponúkajúcej náklad na Trans.eu.

Mimoriadne časy si vyžadujú rýchle rozhodnutia a radikálne kroky.

Čo zmeníme v TransRisk?

Index bol zmenený tak, že reaguje ešte rýchlejšie a efektívnejšie na akékoľvek nové udalosti súvisiace s nezaplatením (najmä dlhom) používateľovi ponúkajúceho náklad.

Odteraz bude automaticky vypočítaný aj index pre každého platiteľa. Tým sa eliminujú pokusy o skrytie platobných praktík zabránením zobrazeniu TransRisk. V situácii, keď nie je možné vypočítať index z dôvodu nedostatočných údajov (napr. Žiadne transakcie, žiadne ratingy), vedľa indexu sa zobrazí príslušné upozornenie.

Zmeny v indexe sú ďalším krokom v našej ofenzíve zlepšovania bezpečnosti na našej platforme.

V ďalších etapách našich aktivít sa okrem iného objavia zmeny v predpisoch týkajúcich sa poskytovania prístupu na Trans.eu a sprísňovania kritérií pre bezpečnosť fungovania v komunite, ako aj odstránenie vyhýbania sa transakciám alebo hodnoteniu.

V rámci programu poskytneme aj rýchlu a spoľahlivú platbu za náklad uvedený na Trans.eu. Spolu so spoločnosťou TransCash preskúmame naše procesy vymáhania pohľadávok. To všetko chceme zabezpečiť, aby transakcie na platforme boli bezpečné!

dopravna-databaza-burza-nakladov-trans.eu

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: