int(5537)

Bez jazykových bariér na Platforme Trans.eu. Prekladač v aplikácii Messenger je už k dispozícii.

Chat messenger

Nové riešenie uľahčí výmenu informácií a komunikáciu medzi klientmi z rôznych krajín. Je to pohodlné a ľahko použiteľné. Nástroj preloží, čo chce používateľ odoslať dodávateľovi, ako aj prichádzajúce správy.

Prepravné objednávky bez bariér

Komunita Platformy Trans.eu pozostáva z niekoľkých desiatok krajín, ktoré pokrývajú celú Európu a dokonca aj niektoré časti Ázie, vrátane Kazachstanu, Arménska a Azerbajdžanu. Pokiaľ ide o komunikáciu, je to skutočná Babylonská veža – zmes rôznych kultúr a jazykov. Preto sme spustili funkčnosť prekladača v Messengeri, aby sme uľahčili komunikáciu medzi klientmi a odstránili prípadné jazykové bariéry. Umožní rýchle, presné a jasné usporiadanie ponuky dopravy a urýchli jej prijatie.

Ako funguje prekladač v aplikácii Messenger

Služba je spustená, keď má náš partner inú jazykovú verziu Platformy ako naša. Systém to rozpozná automaticky a tieto informácie sa zobrazia na lište Messenger hneď po otvorení okna chatu. Ak chcete použiť prekladač, jednoducho zadajte správu do svojho materinského jazyka a kliknite na ikonu alebo názov jazyka, do ktorého má byť text preložený. Potom bude naša správa automaticky preložená do jazyka partnera a bude pripravená na odoslanie.

Prekladač dokáže spracovať aj prichádzajúce správy. Vedľa každej sa zobrazí ikona prekladača a po kliknutí na ňu sa text preloží do nášho jazyka.

Ako môže prekladač pomôcť

Existuje veľa výhod. Najskôr nástroj odstráni jazykovú bariéru a pomôže nám nájsť zahraničných dodávateľov. Jazyk už nie je kľúčovým kritériom výberu a nezatieni ďalšie aspekty ponuky. Navyše nemusíme používať žiadne externé prekladové stránky, všetko sa deje na jednom mieste – v našom okne rozhovoru. Týmto spôsobom šetríme čas a naša práca na Platforme sa stáva oveľa pohodlnejšou. Prekladač v aplikácii Messenger je bezplatný a je k dispozícii všetkým klientom Platformy Trans.eu.

  • no expert photo
  • Michał Borkowski
  • Produktový analytik spoločnosti Trans.eu
  • Pri navrhovaní tohto softvéru sme sa zamerali na rýchlosť a kvalitu preloženého textu. Po analýze možných riešení sme sa rozhodli pre integráciu s populárnou službou Google Translate, ktorá je podľa nášho názoru najvhodnejšia pre celé spektrum jazykov, ktorými hovoria naši medzinárodní klienti. Dúfam, že prekladač uľahčí komunikáciu a umožní cestnej doprave v Európe, aby sa zbavila prekážok a bola ešte férovejšia.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: