int(5537)

Západ – smer rozvoja slovenskej prepravy

Kondície slovenského sektora TSL sa v priebehu posledných 12 mesiacov jemne zlepšila, za čo okrem iného vďačíme rozvoju cezhraničnej spolupráce. Počet vozidiel v Strednej Európe, ktoré prevážajú tovar na území EÚ, vzrástol v roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o niekoľko desiatok tisíc. Znamená to, že na západe stále častejšie oceňujú naše služby v tejto oblasti.

Rastie počet prepravných zákaziek

Z nášho výskumu Slovenská preprava v rokoch 2012-2013 vyplýva, že nárast je viditeľný v niekoľkých oblastiach. Firmy uviedli, že podiel nimi realizovaných prepravných zákaziek vzrástol u 37% z nich, čo znamená nárast o 22% v porovnaní s rokom 2012. Pokles zákaziek súčasne zaznamenalo 31% z nich, čiže o 16% menej, než v minulom roku

Zlepšila sa tiež finančná kondícia subjektov z oblasti TSL. Zlepšenie uviedlo 18% respondentov. Súčasná situácia vznikla okrem iného v dôsledku zväčšenia dopytu na medzinárodné dopravné služby v krajinách Západnej Európy. Zlepšujúca sa hospodárska situácia má priamy vplyv na sektor prepravy, pretože pre exportérov sú dopravcovia z takých krajín ako je Slovensko atraktívnymi obchodnými partnermi.

Platby sú stále najväčším problémom v preprave.

Znepokojujúce sú však štatistiky týkajúce sa dlhu a rastúcich problémov s platobnou neschopnosťou. Stupeň častého prekročenia termínov splatnosti sa týka cca 39% respondentov. V roku 2012 tento počet predstavoval sotva 24%. Pričom pokles oneskorenie registrovalo 16% respondentov. V roku 2012 toto číslo predstavovalo 41%. V rovnakom období sa priemerná doba prekročenia termínu splatnosti skrátila z 30-60 dní do 14-30 dní.

Nie je možné takisto bagatelizovať pohľadávky v medzinárodnom meradle. V súčasnej dobe sa mnoho podnikateľov nerozhoduje pre vymáhanie pohľadávok tohto druhu, čo vyplýva okrem iného z ich neznalosti daného cudzieho jazyka, neznalosti právnych regulácií platných v krajine dlžníka alebo z drahších služieb v oblasti vymáhania pohľadávok, ako na lokálnom tuzemskom trhu. Tu sa budú môcť uplatniť subjekty, ktoré sa na tieto služby špecializujú, čo môže v dlhšej perspektíve značne zredukovať aktuálne rastúci problém.

Optimistické perspektívy rozvoja v odboru TSL.

Ak pominieme vyskytujúce sa ťažkosti, jemný nárast a pozitívne prognózy neprinútili subjekty z TSL sektora k hlásaniu hurá optimizmu. Investície do rozvoja činnosti sú stále realizované opatrne a dosť konzervatívne. Z našich výskumov vyplýva, že je vykazuje menej subjektov, než v roku 2012. Ak sa však nárast nových zákaziek zo západu bude udržiavať na súčasnej úrovni, môžeme očakávať rastové tendencie a relatívnu stabilizáciu.

Viac:
Ukazovateľ kondície slovenských dopravných spoločností na trhu

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: