int(5537)

Výzva na úhradu v niekoľkých krokoch. Vymáhanie priamo z aplikácie

Obchodný partner mešká s platbou? Môžete mu to jednoducho pripomenúť. Bez pomoci účtovníčky a odborných vedomostí pošlete pripomenutie o úhrade a vyhnete sa finančným problémom. Stačí keď skontrolujte, ktoré faktúry sú už po splatnosti. Vyberiete vzor dokumentu (k dispozícii máte deväť jazykových verzií) a pošlite pripomenutie.

Nemusíte vytvárať vlastný text. Využite šablóny

Keď potrebujete skontrolovať počet neuhradených faktúr, stačí stlačiť iba jedno tlačidlo. Potom je to už len pár kliknutí k zaslaniu pripomienky o platbe alebo výzvy na úhradu.

Do dokumentu sa automaticky načítajú údaje z faktúry, logo firmy a obsah.

fire_tms_trans.eu

Ako poslať dokument?

 1. Prihláste sa do aplikácie.
 2. Otvorte nastavenia účtu a nastavte potrebné parametre.Konfigurácia >> Konfigurácia systému >> Konfigurácia výtlačkov >>
 3. Vo všeobecných nastaveniach nastavte grafické znaky (hlavičku a/alebo pätku)
 4. Vyberte šablónu dokumentu a upravte ju.
 5. Otvorte záložku: Účtovníctvo v Platbách >> Všetky platby alebo Platby po splatnosti.
 6. Otvorte skôr zaevidovanú faktúru. Stlačte tlačidlo Vymáhanie, vyberte pripomienku o platbe alebo výzvu na úhradu.

Pripomienka nepomohla? Prišiel čas na vymáhanie.

FireTMS je integrovaný s TransInkasso. Malá provízia stačí na skutočné vymoženie pohľadávky.

Formality sú obmedzené na nutné minimum, a vy ušetríte čas, ktorý by ste inak museli stratiť, ak by ste sa rozhodli pre kontakt so zástupcom inej spoločnosti alebo advokátom.

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: