int(5537)

Vozový park v Európskej únii rastie

Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia – tieto tri krajiny sú na čele registrácií nových dodávkových vozidiel, nákladných vozidiel nad 3,5 a vozidlami nad 16 t – podľa údajov poskytnutých Poľským združením automobilového priemyslu a Združením európskych výrobcov automobilov (ACEA).

Registrácia vozidiel

V prvom štvrťroku tohto roku bolo v Európskej únii zaregistrovaných viac ako 100 700 nových nákladných vozidiel. To znamená medziročný nárast o 5,7%.

Najviac k tomuto výsledku prispelo Nemecko (viac ako 25 500 registrácií), Francúzsko (14 300) a Veľká Británia (13 800). Zároveň najväčší nárast o niekoľko percent zaznamenali len Nemecko a Veľká Británia. Najväčší pokles v registrácii nových kamiónov bol v Maďarsku (-25,9%), Slovinsku (-17,3%) a na Slovensku (-14,9%).

Pre porovnanie – v Poľsku v prvom štvrťroku tohto roku bolo zaregistrovaných takmer 7 500 kusov, čo je o 4,2% viac ako v predchádzajúcom roku. Tento výsledok stavia Poľsko na štvrté miesto v Európskej únii.

Registrácia nákladných vozidiel

V prvom štvrťroku bolo v Spoločenstve registrovaných takmer 83 000 nových ťažkých nákladných vozidiel nad 16 ton. Je to o 5,5% viac ako v predchádzajúcom roku. Najväčšie príspevky opäť dosiahli Nemecko (18 300), Francúzsko (12 700) a Veľká Británia (10 100).

Najvyššie percentuálne prírastky zaznamenali Chorvátsko (viac ako 27%), Grécko (25%) a už spomínaná Veľká Británia (takmer 17%). Najväčší pokles zaznamenali Maďarsko (-25,5%), Slovinsko (-20,6%) a Lotyšsko (-13%).

Registrácia dodávkových vozidiel

Rast bol pozorovaný aj v tomto segmente. V prvom štvrťroku bolo zaznamenaných o 5% viac vozidiel do 3,5 t ako v predchádzajúcom roku. Celkovo sa na európske cesty dostalo viac ako 544 000 vozidiel.

Lídri sú rovnakí ako v predchádzajúcich kategóriách – Francúzsko (viac ako 121 000), Veľká Británia (takmer 103 000) a Nemecko (72 300). Španielsku sa ale tiež darí (takmer 55 000).

Najväčší nárast zaznamenali Litva (66%), Slovinsko (38,3%) a Luxembursko (27,3%). Pokiaľ ide o poklesy – Švédsko (-22,5%), Cyprus (-12,2%) a Írsko (-10,1%).

Podobné články: