int(5537)

Ukrajina, nové príležitosti pre európskych dopravcov

Ešte v tomto roku, bude podpísaná druhá časť asociačnej dohody medzi Ukrajinou a EÚ, podľa ktorej bude zrušené clo a obmedzenie pohybu kapitálu. To je veľká príležitosť pre medzinárodných dopravcov, ktorí budú môcť počítať s veľkým počtom nových zákaziek.

V prvej fáze bude trh EÚ podľa rozhodnutia Európskej komisie jednostranne otvorený pre vývoz z Ukrajiny. Bude sa jednať o prechodné obdobie, ktoré potrvá do rozšírenia zóny voľného obchodu (DCFTA), čím sa úplne zmenia obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Tento dokument má byť podpísaný po nových prezidentských volbách, ktoré sú plánované na 25. mája toho roku.

Novela nariadenia bude znamenať prospech predovšetkým pre dopravcov susedných krajín, kde bude preprava tovaru najintenzívnejšia. Na druhej strane, môžu ukrajinskí vývozcovia získať dokonca až 487 miliónov ročne, čo ukazuje aké veľké zmeny možno očakávať.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: