Veselé Vianoce!

Eva Takacova 22.12.2014

Pri príležitosti blížiacich sa Vianoc chceme vám srdečne poďakovať za aktívne využívanie Systému Trans.eu a všetkým zamestnancom vašej firmy prajeme množstvo radostných chvíľ strávených v rodinnom kruhu a v Novom roku 2015 splnenie všetkých profesijných aj súkromných plánov.

Veselé Vianoce