Logistické inovácie v Prahe

Eva Takacova 13.10.2014

Skončila sa 11. konferencia LOG-IN

2. októbra 2014 sa v Prahe uskutočnila už 11. konferencia z cyklu LOG-IN. Tohtoročné stretnutie bolo zamerané na inovácie v logistike a na efektívne riešenia dostupné na slovenskom a českom trhu. Fórum je určené pre manažérov logistiky, pre expertov na riadenie dodávateľských reťazcov, pre špecialistov na dopravu, pre obchodníkov, ako aj pre zamestnancov marketingu. Tento rok sa na konferencii zúčastnilo niekoľko stoviek zástupcov odvetvia Transport – Špedícia – Logistika.

login2014

Rozvoj & perspektívy logistického odvetvia

Štvormodulový program debaty prebiehajúci počas celého dňa konferencie bol venovaný viacerým témam, ako napríklad: predaj služieb online, systémy IT, optimalizácia nákladov, komunikácia s dopravcami, kontroling, financovanie investícií ako aj riadenie dodávateľských reťazcov a skladov. Prednášky expertov – lídrov našej logistickej brandže mali výnimočne praktický charakter vďaka mnohým veľmi zaujímavým prípadovým štúdiám, analýzam trhu a najnovším štatistickým údajom. Každý modul sa končil panelovou diskusiou, počas ktorej účastníci konferencie mohli zadávať otázky a podeliť sa so svojimi skúsenosťami a postrehmi.

Konferencia LOG-IN bola ako po iné roky dokonalou príležitosťou na získanie nových obchodných kontaktov a aktivizujúcim impulzom na vytváranie nových vzťahov medzi predstaviteľmi dopravy, logistiky a špedície.

login 2014 trans.eu
 

login praha 2014
 

praha logIN 2014