Čo sa pre dopravcov po Brexite mení a nemení?

Trans.eu 5.02.2020

Po mesiacoch prípravy na Brexit bez dohody sa môže zdať všetko toto úsilie zbytočné. Zdá sa, že rok 2020 bude o prípravach na zmeny.

Po 31. januári 2020 nastalo prechodné obdobie do konca roku 2020, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo a EÚ rokujú o ďalších dojednaniach. Súčasné pravidlá obchodu, dopravy a podnikania pre Spojené kráľovstvo a EÚ sa budú počas prechodného obdobia naďalej uplatňovať. Aké zmeny? V podstate žiadne.

Britská vláda napriek tomu dôrazne odporúča začať sa pripravovať na rok 2021, teda po prechodnom období.

Čo môžete urobiť

Získajte číslo EORI

EORI znamená „Economic Operators Registration and Identification number“ (registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov). Podniky a osoby, ktoré chcú obchodovať, musia pri výmene informácií s colnými správami používať číslo EORI ako identifikačné číslo vo všetkých colných režimoch. Číslo EORI má kód krajiny vydávajúceho členského štátu a za ním nasleduje kód alebo číslo, ktoré je v EÚ jedinečné.

Ak chcete získať číslo EORI, musíte oň požiadať colné orgány krajiny EÚ, v ktorej bolo založené.

Ak už máte číslo EORI, nemusíte ho meniť – je platné a malo by to tak zostať aj počas a po prechodnom období.

Zistite, či vodič potrebuje medzinárodnú kartu vodiča

Po Brexite nebudú musieť vodiči z krajín EÚ a EHP pri návšteve Spojeného kráľovstva nosiť preukaz totožnosti. Britskí vodiči však budú potrebovať medzinárodnú kartu vodiča pri návšteve jednej alebo viacerých krajín EÚ (rovnako ako to vždy potrebovali). Zoznam krajín a príslušné dokumenty nájdete na webovej stránke britskej vlády.

Čo sa v roku 2020 nezmení

  • Colná regulácia a postupy
  • Predpisy o tachografoch
  • Práva a povinnosti kabotáže a vzájomného obchodu
  • Dokumenty a opatrenia CMR
  • Preukazy totožnosti, pasy, vodičské preukazy a zdravotné preukazy
  • Poistenie vozidla

V súčasnosti nie je úplne jasné, aké dohody o obchodných a prepravných pravidlách, osvedčeniach a požiadavkách sa budú uplatňovať od 1. januára 2021. EÚ a britská vláda by mali tieto dohody vypracovať v priebehu roku 2020.

[zdroj: trans.info]