Jedna noc v kabi̇́ne – dvanásť mesiacov vo väzeni̇́

Martina Zatkalikova 18.12.2014

Vzhľadom k tomu, že profesia vodiča v cestnej doprave je veľmi náročná, predpisy upravujúce čas práce a odpočinku sú mimoriadne prísne. Každý vodič vozidla má právo na určité prestávky, počas ktorých má úplnú slobodu. V skutočnosti je táto sloboda dosť relatívna – vodič sa musí vzdialiť od … svojho auta. Prečo?

Odpočinok v aute surovo zakázaný (1)

ČAS PRÁCE A ČAS ODPOČINKU V PREDPISOCH

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z roku 2006, profesionálny vodič má právo a povinnosť zabezpečovať si pravidelný denný a týždenný odpočinok. Nariadenie presne určuje, že v prípade:

  • denného obdobia odpočinku a
  • týždenného skráteného obdobia odpočinku
  • vodič vozidla má právo zregenerovať sily v kabíne vozidla za podmienky, že vozidlo je príslušne vybavené (s lôžkom) a je zaparkované na bezpečnom parkovacom mieste.

Predpisy ale nič nehovoria o tom, aby takýmto spôsobom bolo možné tráviť pravidelný týždenný odpočinok, ktorý musí trvať aspoň 45 hodín. Doteraz sa kontrolné orgány dodržiavaní tohto predpisu venovali s prižmúreným okom (a tomu, že vodiči nákladných áut prakticky ignorujú tento príkaz). V praxi to znamená iba to, že takáto činnosť je síce zakázaná, ale jej nedodržiavanie neprináša žiadne finančné či nefinančné následky. Napríklad v poľskom dopravnom práve sú pokuty určené iba za skracovanie času odpočinku, ale nie za skutočnosť, že ho vodiči trávia v kabíne.

POKUTY VO FRANCÚZSKU A V BELGICKU

Francúzsko a Belgicko, ktorým podľa expertov záleží na znížení rozsahu kabotáže na vlastnom území, rozhodli sa tieto predpisy oprášiť. Belgická vláda zaviedla príslušné úpravy v júni 2014, a francúzska vláda sa na to rozhodla o mesiac neskôr. Pokuty za trávenie pravidelného týždenného odpočinku vodiča v kabíne sú určené vo výške:

  • mv Belgicku – 1 800 EURmmm
  • vo Francúzsku – 30 000 EUR a rok odňatia slobody

Tieto aktivity privítali kontrolné úrady v Španielsku a v Portugalsku. Tieto štáty sa síce nerozhodli na tak silný úder ako Francúzsko alebo Belgicko, hoci už dlhý čas sa prejavuje ich negatívny prístup k vodičom nocujúcim v kabínach. Podobný predpis, hoci zatiaľ ešte bez následkov, platí aj na území Rakúska. Negatívny názor o výške francúzskych pokút vyjadrila Európska komisia, ktorá poukázala, že predpokladaná výška pokuty nie je proporcionálna k výške priestupku.

NEMECKÁ VLÁDA NA ZÁCHRANU PARKOVÍSK

Nejednotné predpisy členských štátov sa pričiňujú k tomu, že dopravcovia hľadajú vrátka, ako obísť sprísnené podmienky, ktoré zaviedla francúzska a belgická vláda. Preto vodiči, ktorí musia ísť na pravidelnú týždennú prestávku, rozhodujú sa tráviť ju na území liberálnejších štátov – napr. Nemecka. Ale takéto aktivity výrazne zaťažujú nemeckú infraštruktúru – preťažené parkoviská a nepohodlie, na ktoré sa sťažujú obyvatelia, priviedli nemeckú federálnu vládu predložiť projekt, ktorým sa zavádzajú podobné reštrikcie aj na území Nemecka. Či bude takéto rozhodnutie prijaté, to sa ešte len ukáže.