Informačná akcia – hodnotenia a komentáre. Budujte dôveryhodnosť Vašej firmy!

Eva Takacova 4.04.2016

Untitled drawing SK

Staráte sa o bezpečnosť Vašej firmy a vždy, keď súhlasíte s ponukou, transakciu uzatvárate prostredníctvom Systému Trans.eu? Pamätáte si na transakciu spred 2 mesiacov, ktorú Váš obchodný partner stále neohodnotil, hoci bola splatená načas?

Panel hodnotení a komentárov je kľúčovým prvkom Systému Trans.eu na overovanie potenciálnych obchodných partnerov, ktorý umožňuje pozitívne, neutrálne alebo negatívne zhrnúť každú spoluprácu.
Je to ukazovateľ, ktorý vidia všetci užívatelia, preto motivuje obchodných partnerov, aby každá transakcia bola profesionálne vykonaná – podľa kritérií prijatej zákazky.

Cesta:
⇒ prejdite z ponuky nákladu/prepravy → info → hodnotenia obch. partnerov

Oceny-EN

⇒ hľadať firmy alebo osoby → info → hodnotenia obch. partnerov

Oceny-EN-2

Vzhľadom na špecifiká činnosti našich predplatiteľov existujú osobitné ukazovatele pre platcu (objednávateľa) a pre dopravcu. Náhľad prepnete rozbalením zoznamu zobrazeného pri prvom paneli.
Ukazovateľ hodnotení je vyjadrený percentuálne a kvantitatívne a tiež vizuálne na grafe. Ukazovateľ komentárov sa zobrazuje nižšie a je možné ho filtrovať.

Oceny-EN-3


Ako pridať hodnotenie a komentár?

Najdôležitejšie je PRIJAŤ PONUKU – ak transakciu neuzavriete prostredníctvom Systému Trans.eu, nebudete môcť danú transakciu ohodnotiť!


Oceny-EN-4

Cesta:
⇒ viac možností → hodnotenia obch. partnerov → vystaviť hodnotenie


Oceny-En-5

Ste dopravca? Kvôli bezpečnosti prijatia platby načas, VŽDY hodnoťte platcu až vtedy, keď danú platbu zaúčtujete na Vašom účte!

Platcu/dopravcu môžete ohodnotiť po 48 hodinách od prijatia ponuky. V doprave sa však môžu objaviť rôzne neočakávané situácie, preto v prípade komplikácií nevystavujte unáhlane negatívny komentár – kontaktujte Vášho obchodného partnera a nájdite spoločné riešenie. Je možné, že daná transakcia sa nakoniec skončí k Vašej spokojnosti a Vaše firmy nadviažu dlhoročnú spoluprácu!