Ako pomocou TMS vypočítať výhodnú sadzbu pre danú zákazku.

Kamila Bejnar 12.09.2017

how to calculate transport cost-

Správny výpočet výdavkov je základom pre každú prepravnú a prepravno-špedičnú firmu. Avšak mnohé firmy nevedia ako presne vypočítať výdavky a kilometrovú sadzbu, ktorá sa im oplatí.
Prečo výpočet výdavkov je taký dôležitý?

V preprave sa využíva pojem prepravné. Je dôležité vedieť aká je plánovaná vzdialenosť a aká kilometrová sadzba je pre nás výhodná. Až vtedy môžeme rozhodnúť, či prijatím tovaru zarobíme, či do zákazky alebo zmluvy budeme musieť doplatiť.

Výhodná sadzba, čiže aká?

Každá firma má trochu iné výdavky – neexistuje jedna univerzálna kilometrová sadzba, ktorá zaručí zisk a zároveň vyvolá u každého zákazníka nadšenie. Okrem toho výdavky firmy sa v priebehu roka môžu meniť.
Zamestnávame nových pracovníkov, kupujeme vozidlá a dodatočné poistenie, vláda zavádza novú cestnú daň. Každý z týchto faktorov má veľký vplyv na výdavky firmy.

Hlavný alebo dodatočný tovar?

Pri výpočte, či sa dodatočný náklad oplatí naložiť, by sme mali mať vedomie, že o tom, či sa oplatí, nerozhoduje len cena za kilometer. Dodatočný náklad znamená dodatočný čas, ktorý šofér musí stráviť na nakládke a vykládke a taktiež znamená dodatočné kilometre.

Môže sa stať, že kvôli dodatočnému tovaru šofér s dodaním hlavného tovaru meškal a firma musí zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške niekoľko stoviek euro. V dôsledku toho šofér sa nestihne vrátiť do základne a nemôže realizovať ďalšiu zákazku.

Čo s cestou späť?

Návrat prázdneho auta, najmä z dlhej cesty, stojí menej ako dochádzka. Avšak ak je takých jázd naprázdno príliš veľa, majú badateľný vplyv na výdavky firmy.
Napríklad: firma podpísala lukratívny kontrakt na prepravu do zahraničia. Bohužiaľ vozidlo celú cestu späť ide prázdne, v dôsledku čoho firma nič nezarába.

Ako vypočítať výdavky firmy?

Najlepšie je určiť výdavky na mesiac. Vtedy vieme koľko sme na danej preprave zarobili. Výpočet je dôležitý, aby sme mohli určiť pre nás výhodnú kilometrovú sadzbu.

 • Pri výpočtoch musíme zohľadniť veľmi veľa faktorov.
 • Palivo – jeho cenu musíme prepočítať na jeden kilometer.
 • Cestné poplatky, ktoré sa počas realizácie zákazky hradia, v prepočte na jeden kilometer.
 • Poistné riziká OCP – v prepočte na vozidlo a na jeden deň.
 • Poistenie zodpovednosti a havarijné poistenie – v prepočte na vozidlo a na jeden deň.
 • Cestná daň.
 • Amortizácia vozidla (vrátane prehliadok, servisných opráv) – ročné výdavky vydeľte počtom kilometrov, aký realizujete na rok
 • Plat šoféra.
 • Diéty.
 • Cena pneumatík – ak napr. sada pneumatík stojí 4200 EUR a vydrží 250 000 km, výdavky na pneumatiky na 1 km sú rovné 0,017 EUR.
 • Spotrebný materiál (oleje, tekutiny).
 • Výdavky na jazdu naprázdno (bez nákladu – napr. vrátenie sa do základne, dochádzka)
 • Dodatočné výdavky (napr. mobil pre šoféra, lízing, prenájom kancelárie)

Premenlivá cena paliva, rozličné množstvo jázd naprázdno, výdavky na opravy… Faktory, ktoré musíme zohľadniť počas vypočítavania kilometrovej sadzby, je veľmi veľa.
Situácia je ešte zložitejšia, ak naša firma má viac ako desať alebo aj niekoľko desiatok vozidiel. Zároveň však v doprave sa počíta predovšetkým čas. Čas dodania tovaru a odpovede na ponuku.
Čo ak musíme rýchlo uviesť sadzbu, s akou sme ochotní realizovať zákazku alebo podpísať zmluvu? Znamená to, že každý mesiac musíme vykonať desiatky výpočtov?

Prácne výpočty či TMS?

FireTMS je nový program pre prepravné a prepravno-špedičné firmy. Pomocou neho v jednom okamihu vypočítate:

 • výšku výdavkov celej firmy,
 • sadzbu za kilometer, ktorá je pre Vás výhodná,
 • výdavky a prirážku pre jednotlivé vozidlá.