Ako overovať špedičné firmy?

Eva Takacova 16.10.2014

Skoro 70% dopravcov väčšinu nákladov získava od špedičných firiem. Žiaľ, aj medzi špeditérmi sa nájdu nepoctivé firmy, s ktorými spolupráca sa často končí podvodom a finančnými stratami. Preto je vždy namieste otázka: „Akým spôsobom overovať špedičné firmy, aby boli riziká minimálne?

Overovanie dokumentácie

V prvom rade je potrebné overovať všetky dokumenty, ktoré musí mať každý podnikateľský subjekt, ako napríklad:

 • zápis v obchodnom registri
 • potvrdenie o pridelení daňového identifikačného čísla
 • licencia na sprostredkovanie pri prevoze vecí

Každý z nich musí byť originál, alebo notársky overená kópia, a v prípade licencií je potrebné overiť aj ich aktuálnu platnosť.

co rozhoduje pri vybere speditera

Overenie poistenia zodpovednosti špeditéra

  • rozsah poistky
  • podmienky uzatvoreného poistenia
  • výšku poistnej sumy
  • obmedzenia súvisiace s vylúčením zodpovednosti

Najlepšie je kontaktovať firmu, ktorá vystavila danú poistku a môže potvrdiť získané informácie.

Zistenie názorov

Nie menej dôležitým faktorom pri overovaní budúceho partnera je vyhľadanie, aké názory majú na danú spoločnosť jej bývalí a súčasní partneri. Pri overovaní potenciálneho obchodného partnera nikdy nezabúdajte overiť:

   • jeho hodnotenia v internete a v dopravných databázach
   • históriu zákaziek
   • evidenciu v registroch dlžníkov

Nezabúdajte, že neexistuje nejaká vzorová metóda umožňujúca podvodníka vždy zidentifikovať. Ale stále platí, že čím viac úrovní overovania použijete, tým je väčšia pravdepodobnosť, že uzatvorená transakcia prebehne pozitívne.