int(5537)

Trans.eu získal certifikát ISO 27001

ISO final_2

V Trans.eu považujeme bezpečnosť údajov našich zákazníkov za najvyššiu prioritu.

Preto sme posledné mesiace v našej spoločnosti zavádzali proces certifikácie ISO / IEC 27001. Túto procedúru sa nám podarilo dokončiť a certifikát získať.
Prečo to robíme a čo z toho vyplýva?

ISO 27001 – certifikát Bezpečnosti informácií

V krátkosti, certifikát ISO 27001 zahŕňa súbor noriem a postupov pre Systém manažérstva bezpečnosti informácií fungujúci v našej firme.Systém manažérstva bezpečnosti informácií zabezpečuje zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti všetkých spracovávaných informácií.
Bezpečnosť je zachovaná vďaka aplikovaniu špecifických procesov pre spravovanie údajov a rizika.

Význam certifikátu spočíva v tom, aby systém pre riadenie bezpečnosti bol súčasťou procesov fungujúcich vo firme a neoddeliteľnou časťou jej riadiacej štruktúry. Preto musíme bezpečnosť zohľadňovať pri plánovaní všetkých procesov a informačných a bezpečnostných systémov.

Čo to znamená pre našich zákazníkov?

Zavedenie Systém manažérstva bezpečnosti informácií v našej firme Vám dáva istotu, že všetky údaje, ktoré sú spracovávané v Systéme Trans.eu, podliehajú osobitnej ochrane a sú dôverné. Garancia spočíva v detailne rozpracovaných procesoch a postupoch.

Systém manažérstva bezpečnosti informácií zahŕňa okrem iného postupy pre:

 • ochranu osobných údajov v informačnom systéme
 • riadenie rizík
 • bezpečnosť teleinformačných systémov
 • interné audity, preventívne a zdokonaľujúce aktivity
 • dohľad nad dokumentmi a záznamami.

Pre zhrnutie: Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Staráme sa o ich bezpečnosť v každej etape a v každej oblasti našej pôsobnosti.

Ako dôkaz – kópia certifikátu:

Certificate ISO 27001

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: