int(5537)

Trans.eu Platform & Trans.INFO predstavuje bezplatný nástroj na analýzu údajov o dopyte, ponuke a nákladoch

metrix-trans.info-trans.eu

Aké prepravné sadzby platiť / ponúkať v závislosti od aktuálnej situácie? Zlepšuje sa už dopyt po doprave na mojich trasách alebo by som mal prideliť svoje zdroje inak? A ak áno, kde? Tisíce TSL manažérov z celého sveta si kladú tieto otázky. Presné prispôsobenie opatrení trhovým podmienkam, ktoré sa dynamicky menia ako nikdy predtým, určí stav, v ktorom sa spoločnosti objavia po kríze. Z tohto dôvodu vytvorili v Trans.INFO v spolupráci s logistickou platformou Trans.eu nástroj Metrix, ktorý poskytuje údaje v reálnom čase na zodpovedanie vyššie uvedených otázok. Okrem toho do konca júna je prístup k nemu úplne voľný.

Väčšina spoločností si už uvedomuje potrebu zhromažďovať, analyzovať a používať údaje pri svojich obchodných rozhodnutiach. Ich vlastné údaje však nestačia – je to ako pozorovať iba seba. Je nevyhnutné mať prístup k informáciám, ktoré nám umožňujú porovnávať sa s trhovým prostredím. Toto sú údaje, ktoré poskytuje Metrix.

  • no expert photo
  • Grzegorz Lichocik, PhD

  • prezident spoločnosti Dachser v Poľsku
  • Informácie sú kľúčovým zdrojom v logistike, pretože prístup k nim umožňuje efektívne plánovanie, a teda aj správne rozhodovanie najúčinnejším spôsobom, berúc do úvahy očakávnia aktérov v celom dodávateľskom reťazci. Systémy zberu a analýzy údajov v súčasnosti čoraz viac podporujú spoločnosti, ktoré im umožňujú získať konkurenčnú výhodu.

Trans.info Metrix je online analytický nástroj, ktorý predstavuje kľúčové ukazovatele pre odvetvie dopravy a logistiky. Údaje sú založené na analýze okamžitých ponúk z logistickej platformy Trans.eu. Ich mesačný počet presahuje 400 000 a boli zhromaždené a anonymizované, aby poskytovali najlepší a najaktuálnejší obraz o stave európskeho dopravného trhu.

metrix-transport-graph

Metrix predstavuje 3 najdôležitejšie ukazovatele pre dané odvetvie. V prvom rade tu nájdete tabuľku prepravných sadzieb (v EUR), ako aj grafy ponuky a dopytu po doprave. Každá z nich obsahuje údaje od začiatku roku 2020 (takže súčasný stav možno posúdiť ako stav pred epidémiou). Pretože vieme, ako rýchlo sa situácia na trhu teraz mení, na rozdiel od iných nástrojov sa Metrix aktualizuje každý deň. Užívateľ môže zúžiť časový rámec, zvoliť dopravné trasy medzi väčšinou európskych krajín a filtrovať údaje podľa druhu nákladu (FTL / LTL).

Ďalšou zaujímavou vlastnosťou je mapa dynamiky dopytu a ponuky. Umožňuje posúdiť na prvý pohľad medzi krajinami, v ktorých sa situácia na trhu zlepšuje, a kde je dynamika dopytu alebo ponuky negatívna. Údaje za posledných 7 dní sa porovnajú s predchádzajúcimi 7 dňami a potom sa vizualizujú pomocou farebnej stupnice na mape Európy.

Na podporu odvetvia dopravy a logistiky v tejto neistej dobe sa spoločnosť Trans.INFO spolu s Trans.eu rozhodli, že do konca júna 2020 bude prístup do Metrix bezplatný. Všetko, čo musíte urobiť, je zaregistrovať sa na webovej stránke. Nevyžaduje sa žiadne číslo platobnej karty a registrácia nezahŕňa žiadne záväzky. Po uplynutí tohto obdobia si budú môcť používatelia zakúpiť predplatné na prístup k službe.

metrix-landing-page-trans.info

[zdroj: trans.info]

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: