int(5537)

Trans.eu na konferencii LogIn v Bratislave

Na začiatku mája sa náš tím zúčastnil jubilejného 10. ročníka konferencie LogIn, ktorá sa konala v bratislavskom hoteli Crowne Plaza. Mali sme možnosť zúčastniť sa odborného programu, stretnúť sa s množstvom odborníkov a podnetných ľudí z odboru dopravy a logistiky.

„Cieľom tejto konferencie bolo  informovať a inšpirovať logistických profesionálov, aby mohli využiť najnovšie poznatky v ich praxi, a zároveň poskytnúť im priestor na naviazanie nových obchodných kontaktov.“

Hlavnou témou boli nové technológie a vylepšenia, ktoré zefektívňujú každodennú prácu logistov či dopravcov. Odborníci sa prostredníctvom prípadových štúdií snažili poskytnúť konkrétne riešenia problémov a situácií, ktorým v dnešnej dobe čelí množstvo spoločností z oboru. Hlavným cieľom bolo podeliť sa s  krokmi, ktoré v ich prípade prispeli k optimalizácii procesov.

Súčasťou programu bol aj Businesslog, séria krátkych face-to-face stretnutí, kde mali spoločnosti možnosť nadviazať nové obchodné kontakty.

Ďakujeme organizátorom i zúčastneným a tešíme sa na najbližsiu konferenciu pod názvom EastLog, ktorá sa uskutoční už 26.mája v Prahe.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: