int(5537)

TOP10 Najlepšie hodnotené firmy na platforme Trans.eu v roku 2017 na Slovensku

Trans.eu_best_rated_companies_2017_SK

Trans.eu od roku 2014 predstavuje “TOP 10 najaktívnejších firiem” pôsobiacich na logistickej platforme. Ocenení podnikatelia realizujú množstvo transakcií s pozitívnymi hodnoteniami a komentármi, a zároveň majú bezúhonnú reputáciu platcov.

Tento rok sme vďaka názorom našich Užívateľov zmenili doterajšiu formu rebríčka a zaviedli sme rozdelenie firiem podľa aktivity. Firmy ocenené v TOP3/TOP10 zrealizovali najviac transakcií na platforme Trans.eu s pozitívnym hodnotením.

💡 V novej forme rebríčkov sme zaviedli:

– rozdelenie podľa aktivity, tzn. firmy sú zaradené do 3 skupín podľa priemerného mesačného počtu zrealizovaných transakcií na platforme Trans.eu (údaje z posledných 6 mesiacov, tzn. od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017),
– rozdelenie na kategórie podľa charakteru podnikania, a to na prepravu/špedíciu a obchod/výrobu,
– počet bodov závidí od hodnotení: pozitívne 1 bod, neutrálne 0 bodov, negatívne -2 body.

Rebríček je založený na počte „transakcií“, a nie na „pridaných ponukách“. Rebríček je založený na výsledkoch, ktoré ukazujú skutočné zaangažovanie našich Užívateľov, tzn. uzatváranie transakcií „prijatím ponuky“

Rozdelenie firiem podľa aktivity: (priemerný mesačný počet zrealizovaných transakcií na platforme Trans.eu v priebehu posledných 6 mesiacov)

Modrá skupina 0-10 transakcií/mesiac
Zelená skupina 11-50 transakcií/mesiac
Červená skupina 51+ transakcií/mesiac.

Zaujímavosť! ⚡

Okrem toho na každej pozícii určujeme jedného „majstra pozitívneho hodnotenia“. Je to spoločnosť, ktorá medzi „Best of“ nemá žiadne záporné hodnotenie.

Dozveďte sa, či vaša firma bola ocenená, a podeľte sa s touto úžasnou správou so svojimi obchodnými partnermi!

Trans.eu_best_rated_companies_2017_SK_R_TOP10

Trans.eu_best_rated_companies_2017_SK_GTrans.eu_best_rated_companies_2017_SK_B

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: