int(5537)

Vyššie sadzby, nižšie prepravné náklady?

Vyššie sadzby, nižšie prepravné náklady?

Trans for Shippers spája objednávateľov a dopravcov v blízkosti a umožňuje flexibilne plánovať prepravy. Algoritmy už teraz pomáhajú pri organizácii procesu prepravy a pri efektívnejšej optimalizácii nákladov.

Ideálne dopasovanie vďaka algoritmom

Trans for Shippers ponúka hotové nástroje zhodujúce sa s ideou logistiky 4.0. Nová dimenzia riadenia prepravy sú riešenia analyzujúce aktuálne sadzby a vyberajúce vhodných dopravcov k nákladom. Logistik vďaka nim dostáva údaje, ktoré sú nevyhnutné na plánovanie činností v priebehu celého roku, zohľadňujúc problémy celého odvetvia.

Algoritmy používateľom radia konkrétne kroky:

  • Aktuálne ceny prepráv – cenový rozsah podobných typov prepráv, vďaka čomu má logistik k dispozícii údaje, na základe ktorých môže správne pripraviť cenovú ponuku na danú prepravu.
  • Dopravcovia ku konkrétnemu nákladu – SmartMatch objednávateľovi navrhuje partnerov, ktorí spĺňajú dôležité kritériá, také ako: certifikáty, flotila a poloha.

Vyhľadávanie auta v blízkosti

Riešenia na Platforme Trans.eu prinášajú nový pojem šetrenia v doprave. Kvôli rastúcim prepravným nákladom je potrebné hľadať spôsoby optimalizujúce ich rozloženie. Možnosť voľby dopravných firiem s autami, ktoré sú v blízkosti, je jedným z najdôležitejších krokov k tomuto cieľu. Bez dodatočných poplatkov za dlhé príjazdy, môžete navrhnúť výhodné sadzby miestnym partnerom. Vďaka tomu je tiež riziko nedodržania termínu doručenia nákladu nižšie – vodič musí na miesto prejsť kratšiu trasu.

Automatizácia a flexibilita pri plánovaní prepravy

TfS tiež prináša možnosť automatického priraďovania dopravcov k prepravám. Systém vďaka pravidlám zverejňovania samočinne vyhľadáva vhodného partnera na základe najdôležitejších kritérií. Nástroj prechádza na ďalšie, predtým nastavené kroky vyhľadávania dopravcu, až kým nenájde najvhodnejšieho. Burza na Platforme Trans.eu sa môže stať dôležitým nástrojom pre objednávateľa. Umožňuje nájsť voľné vozidlá v náhlom, núdzovom režime. Dôležité: Vhodná konfigurácia pravidiel zverejnenia umožňuje určiť konkrétnu sadzbu alebo umožniť rokovania o cene. Používateľ môže využiť možnosť „Kúpiť hneď“. Vďaka tejto možnosti bude preprava zadaná prvému dopravcovi, ktorý prijme danú ponuku.

Digitálna logistická platforma znamená prístup k údajom, ktoré logistikov prenášajú do novej dimenzie organizácie procesu prepravy. Trans for Shippers prináša nástroje nevyhnutné na zvýšenie efektívnosti operácií v časoch rastúcich prepravných nákladov.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: