int(5537)

Riadenie prepravy vo výrobnej firme

Ako efektívne riadiť dopravu v malej výrobnej firme?

V malej výrobnej spoločnosti je odborníkom v oblasti logistiky väčšinou špeditér, ktorého úlohou je nájsť vozidlá na niekoľko zásielok týždenne, zvyčajne na spotovom trhu. Hlavným kritériom výberu je cena – musí byť čo najnižšia. Toto riešenie má však určité nevýhody, pretože ani logistický špecialista, ani vlastník spoločnosti nie sú schopní určiť presnú cenu prepravy, ale jej priemernú sumu za rok. Výsledkom je, že v niektorých mesiacoch a na niektorých miestach môžu náklady na dopravu dokonca prekročiť maržu, ktorú tento výrobca zahrnul do nákladov na tovar zaslaný zákazníkom. Prečítajte si tento článok a zistite, ako tomu zabrániť.

V praxi vyzerá práca špeditéra nasledovne: šéf na zajtra potrebuje dve vozidlá. Špeditér zavolá dôveryhodnému dopravcovi alebo nahrá náklady do dopravnej databázy. Následne špeditér nájde subdodávateľov a upovedomí hlavného zodpovedného za nájdenie prepravy za najnižšiu možnú cenu. Táto akcia má svoje výhody, ale pri jednaní týmto spôsobom – bez ďalšieho nástroja – špeditér nemôže povedať šéfovi, aká marža by sa mala akceptovať pre produkt, vrátane prepravných nákladov.

Sezónne výkyvy cien v doprave a marža výrobcu

Doprava je mimoriadne sezónny priemysel. Je lacnejšie nájsť dopravcu v júni ako v novembri alebo počas sviatkov. Absencia nástroja umožňujúceho logistickému špecialistovi porovnávať trhové ceny v rôznych obdobiach roka znamená, že spoločnosť nemôže povedať, či je vôbec výhodné doručiť tovar zákazníkovi, napríklad medzi Vianocami a Novým rokom. Stručne povedané, variabilné a sezónne náklady na dopravu môžu prekročiť maržu produktu.

Excel už nestačí

Logistickí odborníci v malých výrobných spoločnostiach zvyčajne používajú Excel. Ak sú však zásielky organizované na rôznych trasách, pre rôznych príjemcov, na rôznych vzdialenostiach a niekedy aj s niekoľkými miestami vykládky, výpočet všetkých skutočných nákladov na dopravu v tabuľke vzhľadom na rezervu je mimoriadne náročný a zdĺhavý.

Celý proces vyžaduje veľa času, výpočet sa robí manuálne a vždy, keď sa musí použiť mapa. V praxi to znamená, že aj keď odborník na logistiku robí výpočty, môžu byť zbytočné, pretože všetky trasy sú špecifické v celej krajine, kde sú náklady na dopravu vždy vyššie ako na iných trasách, pretože nie vždy je možné nájsť náklad pri návrate. Dopravcovia to vedia veľmi dobre a stanovia primerane vyššiu mieru na pokrytie nákladov za prázdne trasy.

Dopravcovia si účtujú za kilometer, výrobcovia za jednotku tovaru

Je tu ďalší faktor, ktorý sťažuje praktický výpočet nákladov na dopravu vo vzťahu k marži. Dopravca má záujem o cenu za 1 kilometer, pretože celé vozidlo musí byť použité na prepravu. Na druhej strane výrobca počíta ziskovosť prepravy na jednotku tovaru, napr. tonu alebo palety. Tu by sa mohla použiť spoločná jednotka TKM, ale v skutočnosti každá strana používa svoj vlastný konverzný pomer.

Preto, ak si objednáte zásielku napr. 33, 30 alebo 27 paliet na tej istej trase, potom bude cena stanovená dopravcami z miestneho trhu rovnaká, pretože na vykonanie dopravy bude potrebné použiť celé vozidlo. To vedie k tomu, že výpočty vo výrobnej spoločnosti sú opäť komplikovanejšie. Ako teda eliminovať tieto rozdiely a vzájomné očakávania?

Efektívne plánovanie prepravy je sotva možné bez moderných nástrojov

Takýto komplikovaný problém sa dá vyriešiť jednoduchým spôsobom pomocou moderných nástrojov, ako je nová Platforma Trans.eu, ktorá umožňuje generovanie špeciálnych správ, ktoré do niekoľkých sekúnd presne spočítajú náklady na doručenie, napríklad jednu paletu, alebo tonu tovaru na konkrétne miesto.

Pri výpočte zahŕňajú špeciálne algoritmy v Platforme Trans.eu všetky objednávky od daného výrobcu. Kombinujú veľa prvkov, ako je kapacita vozidla, vzdialenosť medzi všetkými distribučnými bodmi, množstvo vyloženého tovaru na rôznych miestach a tiež obsahuje spôsob výpočtu dopravných nákladov na prepravu, tj sadzba na kilometer.

Takéto reporty pomôžu logistickým špecialistom z výrobných spoločností vypočítať primeranú maržu tak, aby dodanie tovaru na dané miesto a v danom období prinieslo očakávaný zisk.

Kliknite <<< TU >>> a zistite viac.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: