Monitoring, komplexná kontrola zákaziek

Andrej Lichnovsky 1.02.2019

Monitoring, komplexná kontrola zákaziek

Aby bol dodávateľský reťazec bezpečný, tok informácií musí byť medzi jednotlivými článkami čo najrýchlejší. Trans for Shippers prináša optimalizáciu komunikácie, jeden integrovaný nástroj s mnohými telematikami a oznámenia o zmenách plánov.

Kompletná informácia o preprave

Čas na monitoring prispôsobený podľa potrieb objednávateľa: dodáva iba nevyhnutné údaje, uľahčuje manažment prepráv. Dôležité sú predovšetkým informácie o náklade, predovšetkým ak sú zapojení viacerí subdodávatelia. Všetky udalosti na trase, napr. nakládka, vykládka, prestávka, zmena trasy sú zaznamenané na mape.

Automatická analýza všetkých udalostí a oznámenia o zmenách

Monitoring v Trans for Shippers hromadí všetky údaje o trase. Celá analýza prebieha automaticky, čo šetrí drahý čas zamestnancov. Nástroj posiela informácie o podstatných udalostiach. Keď sa zmení plán prepravy, systém informuje o oneskoreniach, novej trase alebo o problémoch s dodaním.

Iba jeden nástroj – integrácia so všetkými telematikami

Prechod na Platformu Trans.eu znamená predovšetkým zjednodušenie komunikácie. Dopravcovia sprístupňujú signál zo svojho monitoringu, a Trans for Shippers jednotným spôsobom odovzdáva informácie objednávateľom. Koniec s prístupmi k mnohým účtom.

Monitoring v Trans for Shippers:

  • nastavenie prepravných trás a informovanie o ich zmene
  • podpora zasielania oznámení a overovania vodiča a vozidla prichádzajúceho po tovar
  • informovanie o statusoch prepravy
  • informovanie o prestávkach, haváriách a oneskoreniach v reálnom čase
  • história všetkých udalostí
  • výkazy – čas oneskorenia, havárie, zmeny trasy, kontakty, tzn. ďalšie overovanie subdodávateľov prostredníctvom solídnych informácií o ich efektívnosti a vplyve na celý dodávateľský reťazec.