int(5537)

Monitoring, komplexná kontrola zákaziek

Monitoring, komplexná kontrola zákaziek

Aby bol dodávateľský reťazec bezpečný, tok informácií musí byť medzi jednotlivými článkami čo najrýchlejší. Trans for Shippers prináša optimalizáciu komunikácie, jeden integrovaný nástroj s mnohými telematikami a oznámenia o zmenách plánov.

Kompletná informácia o preprave

Čas na monitoring prispôsobený podľa potrieb objednávateľa: dodáva iba nevyhnutné údaje, uľahčuje manažment prepráv. Dôležité sú predovšetkým informácie o náklade, predovšetkým ak sú zapojení viacerí subdodávatelia. Všetky udalosti na trase, napr. nakládka, vykládka, prestávka, zmena trasy sú zaznamenané na mape.

Automatická analýza všetkých udalostí a oznámenia o zmenách

Monitoring v Trans for Shippers hromadí všetky údaje o trase. Celá analýza prebieha automaticky, čo šetrí drahý čas zamestnancov. Nástroj posiela informácie o podstatných udalostiach. Keď sa zmení plán prepravy, systém informuje o oneskoreniach, novej trase alebo o problémoch s dodaním.

Iba jeden nástroj – integrácia so všetkými telematikami

Prechod na Platformu Trans.eu znamená predovšetkým zjednodušenie komunikácie. Dopravcovia sprístupňujú signál zo svojho monitoringu, a Trans for Shippers jednotným spôsobom odovzdáva informácie objednávateľom. Koniec s prístupmi k mnohým účtom.

Monitoring v Trans for Shippers:

 • nastavenie prepravných trás a informovanie o ich zmene
 • podpora zasielania oznámení a overovania vodiča a vozidla prichádzajúceho po tovar
 • informovanie o statusoch prepravy
 • informovanie o prestávkach, haváriách a oneskoreniach v reálnom čase
 • história všetkých udalostí
 • výkazy – čas oneskorenia, havárie, zmeny trasy, kontakty, tzn. ďalšie overovanie subdodávateľov prostredníctvom solídnych informácií o ich efektívnosti a vplyve na celý dodávateľský reťazec.

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: