int(5537)

Dock Scheduler – správa časových intervalov

dock-scheduler-trans.eu

Nakladanie alebo vykladanie je mnohými v priemysle určite spojené s chaosom, čakaním a stresom z toho, či náklad dorazí v pravý čas. Existujú však riešenia, ako sa týmto nepríjemným situáciám vyhnúť. Správna správa harmonogramu skladu skracuje čas čakania na nakládku až o 70% a navyše pomáha zvyšovať jeho efektivitu. Damian Swoboda, senior manažér pre rozvoj podnikania v Trans.eu, vysvetľuje, ako to dosiahnuť.

Na trhu existuje veľa riešení ponúkajúcich správu časových úsekov v logistike. Tieto systémy umožňujú digitálnu kontrolu harmonogramu dodávok, a tým zvyšujú úroveň spolupráce vo vzťahoch výrobca – dopravca, dodávateľ – objednávateľ a ďalšie. Nekonzistentné časové plány a dlhé čakacie doby na nakládku / vykládku môžu dezorganizovať prácu dodávateľa, t. j. špeditéra alebo dopravcu. Pre výrobcu to môže znamenať vyššie náklady, ktoré môžu vyplynúť okrem iného zo zmluvných pokút. Riešenie tohto problému bude preto prospešné pre obe strany dodávateľského reťazca. Platformy dostupné na trhu môžu tento proces vylepšiť, vyžaduje si to však vedomé rozhodnutie manažérov dodávateľského reťazca, implementáciu riešenia a zmenu doteraz vyvinutých návykov.

Prečo je toto riešenie, hoci si ho špeditéri a dopravcovia vážia, stále také nepopulárne medzi odosielateľmi? Všetci vieme, že čas sú peniaze – najmä v dodávateľskom reťazci a v skladoch, kde má každá minúta cenu zlata. Tí výrobcovia, ktorí už majú implementované riešenie pre správu časových slotov, vidia mnoho výhod.

Na základe vykonaného výskumu môžeme zdôrazniť niektoré z najvýznamnejších problémov spojených s nedostatkom nástroja na správu harmonogramu digitálneho doručovania medzi odosielateľmi:

 • Rady pri nakládke a vykládke;
 • Nedostatok aktuálnych a historických údajov ukazujúcich presný čas príchodu dopravcov a dodávateľov;
 • Nedostatok konzistentného harmonogramu, ktorý si môžu subdodávatelia a dodávatelia pozrieť, kde môžu vykonávať svoje vlastné rezervácie na základe dostupných časových intervalov;
 • Chýbajúci nástroj na efektívnu a rýchlu komunikáciu medzi zamestnancami a skladmi – stavy rezervácie vozidiel;

Po prvé: objednávka

Najlepšie to ilustruje príklad jedného z našich obchodných partnerov s približne 60 nákladmi denne. Pred implementáciou nástroja na správu časových intervalov bol príchod dopravcov na nákladku veľmi nepravidelný. Napríklad o 8:00 nepríde žiadny z dopravcov. Potom o 12:00 tu bol rad, ktorý sa začínal pri vrátnici a končil na začiatku asi 1 km vzdialenej križovatky. Ako môžeme hádať, nikto nebol spokojný s týmto postupom – v sklade zavládol chaos a subdodávatelia sa sťažovali na nadmerné doby nakládky.

Teraz, keď je riešenie implementované, môže klient sledovať množstvo vylepšení:

 • rezervácie sa uskutočňujú prostredníctvom systému, kde sa percento dodávok uskutočňovaných mimo Platformy pohybuje okolo 8% (mimoriadne / neočakávané situácie);
 • plánovač je k dispozícii špeditérom a dopravcom, ktorí môžu ľahko vykonať rezerváciu zadaním údajov o vozidle a vodičovi, ktorý vykonáva prepravu;
 • používatelia tiež získajú kontrolu nad vozidlom a flexibilitu v prípade potreby zmeniť čas prevádzky;
 • logista sa nesústredí na sledovanie toho, kedy tam nákladné vozidlo bude, pretože je na dopravcoch, aby si vybrali najvýhodnejší čas;
 • poskytuje výrobcovi úplnú transparentnosť pri zachovaní kontroly nad operáciami nakládky a vykládky.
Šikovná správa harmonogramu skladu skracuje čakacie doby na naloženie až o 70%.

Po druhé: vyššia účinnosť

Výhodou pre odosielateľa je nepochybne zvýšenie produktivity skladu prostredníctvom vhodného plánovania nakládky a vykládky. Systém nám umožňuje vypočítať množstvo tovaru, ktorý má byť prepustený a prijatý v daný deň, alebo dokonca niekoľko dní vopred.

Vďaka tomuto vylepšeniu môžete tiež efektívnejšie spravovať svojich zamestnancov. V procese rezervácie sú zohľadnené všetky tri najdôležitejšie úlohy – strážca, skladník a logista. Každý člen procesu sa zameriava na svoje vlastné úlohy, zatiaľ čo záznamy o vykonaných činnostiach zostávajú v systéme. Zamestnanci nemusia bojovať proti chaosu, pretože si môžu svoju prácu vhodne usporiadať počas celého dňa, nielen počas „dopravných špičiek“.

Správna organizácia práce zamestnancov v kombinácii s vhodným plánovaním skladových činností zvyšuje efektivitu v oblasti riadenia harmonogramu dodávok.

Po tretie: komunikácia

Tento nástroj tiež uľahčuje komunikáciu medzi zamestnancami prostredníctvom stavov dostupných v systéme. Umožňujú nám presne vidieť, čo sa stane s vozidlom od okamihu, keď príde na vrátnicu, kým neopustí areál. Vďaka zjednodušenej funkcii Yard Management sa všetky stavy aktualizujú v reálnom čase, čím sa proces stáva transparentným a umožňuje nám ho monitorovať na jednom mieste. Operácie sa archivujú, aby sme sa v prípade sporu mohli kedykoľvek vrátiť a znova ich overiť.

Správna implementácia nástroja a zapojenie ľudí zodpovedných za dodávateľský reťazec umožňuje dosiahnuť vyššie uvedené výhody v skutočne krátkom čase.

 • logo-dock-scheduler-trans.eu
 • Dock Scheduler
 • Inovatívny systém správy časových intervalov, ktorý ponúka spoločnosť Trans.eu Group SA. Ak hľadáte vhodný nástroj alebo máte nejaké otázky, kontaktujte autora tohto článku – Damiana Swobodu: dswoboda@dockscheduler.eu, alebo nám napíšte na info.sk@trans.eu

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: