int(5537)

Digitálna transformácia vďaka logistickej platforme?

Digitálna transformácia vďaka logistickej platforme?

Vyššia produktivita, nárast efektívnosti operácií a optimalizácia procesov – to sú hlavné ciele, ktoré realizuje Trans for Shippers. Nástroj prináša automatické zúčtovania a prístup k plnej dokumentácii na jednom mieste. Elektronický nákladný list je ďalší bod na ceste k logistike 4.0.

TMS triedy 4.0, alebo prevaha vďaka jednému nástroju

Nové technológie nahrádzajú tradičné činnosti, stávajúca sa súčasťou obchodných modelov firiem, ktoré sú otvorené na zmeny. Inovatívny TMS integruje všetky doterajšie systémy na riadenie prepravy, zákaziek a monitoringu. V jednom nástroji je možná úplná výmena údajov všetkých účastníkov procesu dopravy. Práve toto sú riešenia prinášajúce novú dimenziu v logistike.

Automatické zúčtovania a transparentné operácie

Trans for Shippers, ako súčasť Platformy Trans.eu, prináša revolučný systém zúčtovania dopravných zákaziek. Koniec s prenášaním tých istých adries nakládok a vykládok, údajov zákaziek z papierových dokumentov, emailov alebo kalkulačných hárkov. Zmena tiež obmedzuje typické chyby súvisiace s ručným prepisovaním. Logistická platforma takýmto spôsobom usporadúva a sprehľadňuje komunikáciu medzi objednávateľmi, špeditérmi a dopravcami. Faktúry sú hneď viditeľné v TfS a nestrácajú sa v mnohých správach. Automatické vytváranie dopravných zákaziek zároveň umožňuje efektívne riadenie. Nástroj umožňuje sledovať ďalšie etapy realizácie prepravy, kontrolovať platby a vytvárať dokumenty vo formáte PDF.

Na ceste k e-CMR

Míľovým krokom na ceste k digitalizácii v dopravnom odvetví sa stáva elektronický nákladný list. Prijatie dodatku k Dohovoru CMR je iba jedným krokom tejto zmeny: zatiaľ sa k nemu pripojilo 20 štátov. Najdôležitejším bude efektívne a spoločné zavedenie mechanizmu elektronického nákladného listu

e-CMR prinesie úspory pre objednávateľov

e-CMR pre objednávateľov prináša jednoduchú výhodu: rýchle potvrdenie doručenia tovaru do zahraničia znamená neplatenie DPH za predané tovary. V súčasnosti, kým objednávateľ nemá potvrdenie, že náklad bol doručený do iného štátu EÚ, výrobca platí DPH podľa sadzby platnej v jeho štáte. Holandský zväz dopravcov TLN (Transport Logistiek Nederland) uvádza, že e-CMR by európskemu dopravnému odvetviu priniesol úspory až na úrovni 1 800 miliónov eur ročne.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: