int(5537)

Automatický výber dopravcu. Ako fungujú pravidlá zverejňovania v TfS?

Automatické vyhľadávanie vozidiel v špičkách – ako to funguje?

TfS mení spôsob získavania dopravcov realizujúcich prepravy. Pravidlá zverejňovania prepráv určujú, ktorým dopravcom a v akom poradí bude systém zasielať návrhy. Je to úplne nová kvalita spolupráce s dopravcami a so špeditérmi.

Šetrenie času vďaka automatizácii ručne vykonávaných činností

Pravidlá v TfS vyhľadajú dopravcov a špeditérov za používateľa. Systém zasiela návrhy firmám podľa dohodnutých kritérií a obsluhuje proces dohodnutia ceny. Po vybratí ponuky informuje všetkých zúčastnených o ukončení zverejnenia. Osoba zadávajúca prepravu v TfS kontroluje iba výsledok vyhľadávania a prijíma vybranú ponuku. Všetko v jednom okne – bez emailov a bez telefonátov.

Automatické priraďovanie dopravcov k prepravám

Pravidlá zverejnenia sú návrhy prepráv, ktoré sa automaticky zasielajú dopravcom, ktorí disponujú požadovanými nadstavbami, a ktorí obsluhujú dané trasy.

Stačí vybrať, ktorí dopravcovia a v akom poradí majú dostávať návrhy prepravy:

-firmy, ktoré spolupracujú na stálych trasách a majú dohodnuté podmienky
-dôveryhodní partneri, u ktorých sa v prípade potreby objednáva preprava
-vybraní dopravcovia z platformy navrhovaní algoritmom
-všetci dopravcovia z databázy Trans.

Jednoduchá konfigurácia pokročilých pravidiel

Pravidlá v TfS sa dajú ľahko prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek. Môžete vopred určiť sadzbu, môžete umožniť rokovania o cene alebo poprosiť dopravcov o cenové ponuky. Používateľ rozhoduje, či si vyberie najnižšiu navrhnutú cenu, alebo inú firmu, ktorá spĺňa pre neho dôležité kritériá. A ak veľmi súrne hľadá dopravcu a v dohodnutom čase nedostane žiadne ponuky – dodatočne zverejňuje ponuku nákladu na burze Platformy Trans.eu.

Trans for Shippers umožňuje:

  • vytvárať viacero pravidiel zverejnenia pre každú jednu triedu prepráv,
  • individuálne prispôsobiť kritériá výberu firiem,
  • stále alebo priebežne odmietať skupiny dopravcov alebo jednotlivé firmy zo zasielania ponúk,
  • ľubovoľne meniť, aktivovať a deaktivovať jednotlivé pravidlá.

A toto všetko v jednoduchom a intuitívnom používateľskom rozhraní.

Bezobslužné objednávanie prepráv na stálych trasách

Priraďovanie prepráv kontraktovým dopravcom je ešte jednoduchšie. Stačí, keď nastavíte stále trasy a k týmto trasám nastavíte pravidlá zasielania ponúk.

Trans for Shippers je riešenie problémov s organizáciou prepravy. Automatizuje proces vyhľadávania dopravcov. V krízových situáciách platforma dáva prístup k medzinárodnej komunite dopravcov. Zvyšuje šancu na získanie dopravcu pre danú prepravu – nezávisle od trhových podmienok.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: