Aktuálne ceny prepráv – kde sa dajú overiť?

Andrej Lichnovsky 1.02.2019

Aktuálne ceny prepráv – kde sa dajú overiť?

Logistik, aby mohol efektívne optimalizovať náklady, musí vedieť, aké sú sadzby za prepravy a chápať rôzne závislosti od: aktuálnej ceny paliva, intenzity dopravy na danej trase, sezónnosti a dostupnosti dopravcov. TfS mu uľahčuje túto úlohu.

Navrhovaný rozsah cien prepravy

Platforma Trans.eu zbiera informácie o navrhovaných sadzbách všetkých objednávateľov. Algoritmus môže vďaka tomu používateľovi navrhnúť rozsah cien, ktoré sú najčastejšie ponúkané na tej istej alebo na podobnej trase a pre približne taký istý typ prepravy.

TfS vďaka bigdata poskytuje logistikovi pre neho najdôležitejšiu informáciu priamo z trhu – priebežne, pri každom zverejňovaní prepravy dopravcom.

Kúpiť hneď alebo hľadať dopravcu, kým sa nenájde

Dodatočnou možnosťou pri zverejňovaní prepravy je „Kúpiť hneď“. V prípade, keď je táto voľba aktívna, prepravu dostane prvý dopravca, ktorý ju prijme. Ak je hlavné kritérium výberu splnenie podmienok objednávateľa daným dopravcom, a nie cena, táto voľba nie je potrebná.

Úspora času a peňažných prostriedkov

Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce cenu prepravy sú:

  • dostupnosť nákladných áut na danej trase
  • popularita a rentabilita trasy pre dopravcu
  • cena paliva
  • zákonné požiadavky (minimálne mzdy), povolenia, embargá
  • úroveň bezpečnosti aktivít na danej trase.

Funkcia navrhovanej ceny v TfS umožňuje rýchlo overiť aktuálnu situáciu na trhu bez nutnosti konfrontovať ju s obchodnými partnermi. Vďaka tomu logistik vie, že sadzba, ktorú chce navrhnúť dopravcom, je v danej situácii na trhu adekvátna.