int(5537)

Privátna burza nákladov – lepšia efektivita vďaka digitálnej komunikácii

Privátna burza nákladov, nové spotové riešenie, ktoré ponúka Trans.eu, zaručuje rýchle reakcie a bezpečné transakcie s vašimi dôveryhodnými dopravcami.

 

ČO ROZLIŠUJE PRIVÁTNU BURZU?

Privátna burza nákladov je vašou zárukou pre rýchlejšie reakcie a okamžitý prístup k vyhovujúcej kapacite prostredníctvom najefektívnejších komunikačných kanálov používaných dopravnou komunitou v celej Európe.

Privátne náklady sú zvýraznené špeciálnym štítkom, takže ich možno ľahko odlíšiť od verejných nákladov na burze. Dopravci patriaci do privátnej burzy nájdete v module Dodávatelia. Zverejňovanie nákladov v zabezpečenom prostredí vlastnej privátnej burzy prebieha prostredníctvom jednoduchého formulára, o ktorom sme písali [tu].

AKO TO FUNGUJE?

Efektívnejšie procesy

Požiadavky na spot sa ľahko vytvárajú a odpovedajú!
Lepšia efektivita vďaka digitálnej komunikácii.
Spotová burza nahrádza pomalé a neefektívne spôsoby komunikácie (telefóny, e-maily, messengery,…), pričom umožňuje súčasnú komunikáciu cez niekoľko kanálov so správnym publikom od spotovej požiadavky až po dojednanie a prijatie nákladu.
Nielen pre vás…, ale aj pre vašich dôveryhodných dopravcov, pre ktorých bude jednoduchšie používať Privátnu burzu na centralizáciu ich okamžitých ponúk, aby mohli kedykoľvek odpovedať z akéhokoľvek zariadenia.

Rýchle reakcie na vaše ponuky

Všetci vaši dôveryhodní dopravcovia dostanú ponuku nákladu súčasne. To vám ušetrí čas potrebný na kontaktovanie každého z nich a zvýši šancu na rýchle vybavenie vašej objednávky.
Dopravcovia môžu rýchlo reagovať a potvrdiť zásielky digitálne na Platforme alebo v mobilnej aplikácii Loads2GO!.
Väčšina dopravcov v našej sieti využíva burzu nákladov Trans.eu alebo aplikáciu Loads2GO!, ktorá im poskytuje jednoduchý a pohodlný prístup k ponukám, nech sú kdekoľvek.

Dopravcovia s väčšou pravdepodobnosťou reagujú na ponuky spoločností, ktoré poznajú

Rýchlejšie reagujú na požiadavky dôveryhodných partnerov a radi plnia podmienky takejto spolupráce. Menšia administratívna záťaž pre nich a garancia platby.

Riešenie bude dostupné v rámci predplatného CargoON Freight Platform – bez ďalších poplatkov.

Podobné články: