int(5537)

Nové online zmluvy – prejdite zdarma a využívajte nové možnosti

Prechod na webovú verziu platformy Trans.eu prináša pre všetkých používateľov množstvo zjednodušení pomocou online zmluvy. Dopravcovia získavajú okrem iného nové možnosti získavania pravidelných objednávok, zatiaľ čo odosielatelia výrazne skracujú čas potrebný na vyhľadanie dopravcu.

Chcete využívať 100 % funkcií platformy Trans.eu? Prejdite na bezplatnú online zmluvu. Upozorňujeme, že samotný prechod je bezplatný, avšak za využívanie niektorých funkcií sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Podrobnejšie informácie nájdete v cenníku. Ak plánujete uzatvárať transakcie na burze ako doteraz, na vašej faktúre sa neobjavia žiadne dodatočné poplatky. Aké sú najdôležitejšie výhody?

Ukončenie 3-mesačnej výpovednej lehoty

Online zmluva skracuje výpovednú lehotu z troch mesiacov na jeden. Poplatok za používanie burzy zostáva nezmenený.

Pre dopravcu: nové možnosti vyťaženia vozidla

Dopravcovia, ktorí už prešli na online zmluvu, oceňujú možnosť získať náklad nielen z burzy. Pozrite si tri ďalšie spôsoby získavania ponúk nákladu.

  1. Vaši partneri vám môžu posielať ponuky ešte pred ich uvedením na burze.
  2. Algoritmus SmartMatch automaticky navrhne ponuku prispôsobenú vašim preferenciám.
  3. Nové ponuky v rámci pravidelnej spolupráce so zasielateľom a dopravcom, t. j. takzvané stále trasy.

Ďalšia podpora pre špeditérov a odosielateľov

Mnohí zasielatelia a špeditéri, ktorí prešli na online zmluvu, s nadšením využívajú ich nové nástroje. V odvetví dopravy sú čas peniaze a inteligentné riešenia na uľahčenie každodennej práce majú vždy obrovský význam.

Preskúmajte nové riešenia určené pre zasielateľov, výrobcov a obchodné spoločnosti.

✅ Väčšia bezpečnosť a sloboda prevádzky vďaka možnosti nadviazať pravidelnú spoluprácu s dôveryhodnými dopravcami.

✅ Jednoduché sledovanie vašich nákladov vďaka funkcii monitorovania.

✅  Ľahko nastaviteľné automatické pravidlá pre zverejňovanie nákladu.

Balík výhod pre špeditérov, dopravcov a odosielateľov

Zhrnutie výhod pre dopravcov: prístup k novým ponukám prepravy od stálych a nových zmluvných partnerov a zvýšená bezpečnosť vďaka možnosti zdieľania údajov o svojich vozidlách v rámci monitorovacieho procesu.

Špeditéri  a odosielatelia ocenia ďalšie funkcie, ktoré im umožnia rýchlejšie nájsť dopravcu: zverejňovanie ponúk pre skupiny dopravcov, monitorovanie a automatické pravidlá.

Pre všetkých používateľov sme pripravili aj flexibilné podmienky spolupráce s platformou Trans.eu – výpovedná lehota sa skrátila na 1 mesiac.

Ako prejsť na novú zmluvu?

Prečítajte si jej obsah a akceptujte zmluvu. Viac informácií získate kliknutím sem. Zmluva nadobudne účinnosť okamžite po jej prijatí.

Máte akékoľvek dodatočné otázky? 

Kontaktujte našu zákaznícku podporu na:

+421 233 006 762

POŠLITE E-MAIL NA ADRESU: info.sk@trans.eu

Navštívte Centrum pomoci – LINK

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: