int(5537)

Nedostatok áut v sezónnej špičke? Čas vyriešiť tento problém

Logistika 4.0 je nová dimenzia riadenia dopravy a využívanie dostupných zdrojov na 100 %. Vďaka technológií je konečne možné spojiť dva svety: kontraktový a spotový.

Na ceste k optimalizácii nákladov

Revolúcia v logistike to nie sú iba nástroje uľahčujúce vykonávanie každodenných povinností vďaka ich automatizácii. Riešenia 4.0 sú odpoveďou na ekonomické výzvy diktované ponukou a dopytom. Trh dopravcu sa stal skutočnosťou. Nedostatok áut, neustále zvyšovanie miezd vodičov, to všetko pre dopravu znamená iba jedno – zvyšovanie cien. Úpory konečne nahrádza optimalizácia nákladov.

 1. Bigdata otvára štvrtú revolúciu
  Pomoc pri prijímaní rýchlych rozhodnutí vďaka analýze vhodných údajov
 2. Internet vecí je v doprave prítomný už mnoho rokov
  Telematika sa neustále zlepšuje vďaka novým znalostiam a pokroku.
 3. Automatizácia procesov je v rozvojovej fáze
  Objednávatelia, logistickí operátori, už dnes nahradili množstvo ručne vykonávaných činností nástrojmi, menšie firmy sa ešte len vydávajú na túto cestu.
 4. Digitalizácia ako integrálna súčasť identity firmy
  Jej zavedenie to nie sú iba nástroje, ale predovšetkým nový prístup k podnikaniu. Prišiel čas nahradiť množstvo nástrojov jediným.
 5. Algoritmizácia je dôležitým cieľom!
  Umožňuje automaticky priradiť náklady k vozidlám podľa konkrétnych kritérií.
 6. Platformizácia, čiže kľúč k úspechu 4.0
  Spojenie celej dopravnej komunity v jednom efektívne fungujúcom systéme.

Široký prístup k autám a k dopravcom

Preto je taká dôležitá zmena prístupu k riadeniu dopravy a pochopenie tézy:
Technológia umožňuje plno využiť dostupné zdroje. Výskumy ukazujú, že až 62 % áut v medzinárodnej doprave obsluhujú poľskí vodiči. Ukazuje sa, že dokonca aj v malých dopravných firmách v sezónnych špičkách sa až 15 % áut vracia naprázdno. Vytváranie vzťahov práve vďaka nim umožňuje získať konkurenčnú prevahu. Platforma Trans.eu má jednu z najväčších databáz dopravných firiem.

Zlatý stred predstavuje spojenie stability a flexibility

Systém TMS triedy 4.0, čiže Platforma Trans.eu, v novom vydaní predstavuje premostenie medzi kontraktovými a spotovými trhmi. Výhody, ktoré prináša stála spoluprác s dopravcami, sa spájajú s možnosťou rýchleho vyhľadania dopravcu aj v sezónnych špičkách. Možnosť automatického priradenia dopravcu na základe definovaných algoritmov umožňuje vybrať vhodnú dopravnú firmu, napr. takú, ktorej auto sa nachádza najbližšie pri mieste nakládky, s požadovanými certifikátmi, solídnym poistením a s najnovšou flotilou.

TMS triedy 4.0 otvára novú fázu

Bezpečný dodávateľský reťazec vďaka efektívnemu monitoringu v reálnom čase, sledovaniu dopravcov a vďaka plynulej komunikácii medzi všetkými článkami reťazca. Moderná logistika musí mať všetky tieto prvky.

Platforma Trans.eu v novom vydaní:

 • TMS triedy 4.0 s efektívnou výmenou údajov medzi objednávateľmi, špeditérmi a dopravcami
 • Integrácia s aktuálnymi systémami TMS
 • Optimálne využívanie dostupných zdrojov v doprave
 • Spojenie kontraktového a spotového trhu
 • Komunikácia 4.0 – bez emailov, bez SMS správ a bez kalkulačných hárkov
 • Algoritmus prepájajúci náklady a dopravcov

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: