Monitoring spĺňajúci potreby špedície

Prístup ku kompletným informáciám o nákladoch, vyznačovanie trás, história všetkých udalostí – Trans for Forwarders prináša monitoring nákladov. Nový nástroj je zintegrovaný s 98 telematickými systémami.

Manažment prepravy

Monitoring nákladov znamená prístup iba k nevyhnutným údajom, čo uľahčuje riadenie a kontorlu prepravy. Dôležité sú predovšetkým informácie o náklade, predovšetkým ak sú zapojení viacerí subdodávatelia. Všetky udalosti na trase, napr. nakládka, vykládka, prestávka, zmena trasy sú zaznamenané na mape.

Automatická analýza všetkých udalostí a oznámenia o zmenách

Monitoring v Trans for Forwarders hromadí všetky údaje o trase. Celá analýza prebieha automaticky, čo šetrí drahý čas zamestnancov. Nástroj posiela informácie o podstatných udalostiach. Keď sa zmení plán prepravy, systém informuje o oneskoreniach, novej trase alebo o problémoch s dodaním.

Integrácia so všetkými telematikami

Jeden z najdôležitejších krokov vedie k zjednodušeniu komunikácie vďaka jednému monitorovaciemu nástroju. Koniec s množstvom účtov a s neustálym zadávaním prístupových údajov. Stačí, ak dopravca prepojí signál svojej telematiky s riešeniami Platformy Trans.eu a informácie budú jednotným spôsobom odovzdávané špeditérom a objednávateľom.

Monitoring v Trans for Forwarders:

  • vyznačovanie trasy prepráv a informovanie o ich zmene
  • podpora zasielania oznámení a overovania vodiča a vozidla prichádzajúceho po tovar
  • informovanie o statusoch prepravy
  • informovanie o prestávkach, haváriách a oneskoreniach v reálnom čase
  • história všetkých udalostí
  • výkazy – čas oneskorenia, havárie, zmeny trasy, kontakty, tzn. ďalšie overovanie subdodávateľov prostredníctvom solídnych informácií o ich efektívnosti a vplyve na celý dodávateľský reťazec

Podobné články: