Iba efektívne činnosti v špedícii

Skrátenie cesty k dopravcovi je v súčasnosti úlohou logistiky 4.0. Špeditér vďaka algoritmom v Trans for Forwarders pracuje rýchlejšie, optimalizuje svoj pracovný čas a prepravné náklady.

Algoritmus dopasuje dopravcu k nákladu

Trans for Forwarders rozširuje doterajšie možnosti nástrojov na organizáciu prepravy a prináša dôležitú zmenu. Systém preberá časť povinností špeditéra a inteligentne rieši problém nájdenia optimálneho dopravcu k danému nákladu. SmartMatch vznikol na to, aby automaticky navrhoval vhodných obchodných partnerov. Algoritmus zasiela ponuku nákladu iba tým dopravcom, ktorí spĺňajú stanovené kritériá, ako napr.: certifikáty, vozidlový park a poloha.

Ziskovosť prepravy, čiže výber auta v blízkosti

Nové riešenia pomáhajú dosiahnuť skutočné úspory. Vďaka možnosti výberu dopravcu, ktorého autá sa nachádzajú v blízkosti miesta nakládky, špeditér sa môže vyhnúť dodatočným nákladom, ako aj prípadnému meškaniu. Bez dodatočných poplatkov za dlhé príjazdy, môže navrhnúť výhodné sadzby miestnym partnerom.

Automatizácia prináša skutočné úspory

Ďalšie funkcie umožňujú prehľadne kategorizovať prijaté ponuky, automaticky navrhovať náklady stálym skupinám dopravcov a automatizovať ďalšie fázy hľadania dopravcov. Používanie pravidiel automatického zverejňovania spolu s dobre nastavenými skupinami prenáša zásadu fire-and-forget (vystreľ a zabudni) do sveta logistiky. Systém sám vedie k cieľu, prechádza na nasledujúce, predtým nastavené, kroky hľadania dopravcov, až dovtedy, kým nenájde vhodného dopravcu. Špeditér sa môže v tom čase na 100 % venovať iným svojím povinnostiam.

Riešenia 4.0 určené pre špeditérov

  • Trans for Forwarders umožňuje automaticky zasielať ponuky nákladov stálym dopravcom.
  • SmartMatch dáva prístup k novým dopravcom, ktorí obsluhujú danú trasu.
  • Algoritmus nájde dopravcov, ktorí sú v blízkosti miesta nakládky, keď stáli dopravcovia nie sú dostupní.
  • Pravidlá zverejňovania v Trans for Forwarders automatizujú každodennú prácu špeditéra.

Všetky zlepšenia zavádzané na logistickej platforme Trans.eu sú zamerané na uľahčenie a zefektívnenie každodennej práce dopravného odvetvia. Nahradenie časovo náročných činností, ktoré sa doteraz museli vykonávať ručne, novými inovatívnymi nástrojmi je už možné na platforme Trans.eu.

Podobné články: