int(5537)

Automatické vytváranie dopytov pre dopravcov na prepravy prijaté od objednávateľov

Trans for Forwarders je výrazne viac než burza. Je ot nástroj, ktorý automatizuje riadenie prepravy – od získania nákladu až po nájdenie dopravcu. Špeditér definuje, ktorým dopravcom má systém posielať návrhy. Celý rozhodovací proces prebieha automaticky. Prichádza koniec éry emailov, SMS správ, telefonátov a kalkulačných hárkov. Prichádza čas na TMS triedy 4.0.

Transformácia práce špedície vďaka automatizovaným rozhodnutiam

Špeditér môže v TfF každú prepravu prijatá od objednávateľa jedným stlačením preposlať ako dopyt príslušným dopravcom. Bez prepisovania a omylov.

Pravidlá zverejňovania prepráv v TfF umožňujú bezobslužne získať dopravcu pre daný náklad (prepravu) podľa vlastných kritérií špeditéra. Systém podľa nich posiela návrhy vhodným firmám. Po vybratí ponuky informuje dopravcov o ukončení zverejnenia. Špeditér kontroluje výsledok vyhľadávania a prijíma vybranú ponuku. Všetko v jednom okne a bez žiadneho emailu.

Rýchle získavanie dopravcov nákladov

TfF automaticky zasiela návrhy prepravy dopravcom zoskupeným podľa kritérií špeditéra, napr. podľa dostupných nadstavieb alebo vykonávaných trás.

Stačí vybrať, ktorí dopravcovia a v akom poradí majú dostávať návrhy prepravy:

 • firmy, ktoré spolupracujú na stálych trasách a majú dohodnuté podmienky
 • dôveryhodní partneri, u ktorých sa v prípade potreby objednávajú prepravy
 • dopravcovia z Platformy Trans.eu navrhnutí priraďovacím algoritmom
 • všetci dopravcovia z databázy Trans.

Jednoduchá konfigurácia pokročilých pravidiel

Pravidlá v TfF umožňujú dopredu určiť sadzbu alebo pozbierať cenové ponuky od dopravcov. Špeditér rozhoduje, či si vyberie najnižšiu navrhnutú cenu, alebo firmu, ktorá spĺňa iné pre neho dôležité kritériá. A ak veľmi súrne hľadá dopravcu a v dohodnutom čase nedostane žiadne ponuky – dodatočne zverejňuje ponuku nákladu na burze Platformy Trans.eu.

Trans for Forwarders:

 • automatizácia opakovaných činností a úspora času,
 • spája kontraktový a spotový svet,
 • umožňuje zoskupovať dopravcov do skupín,
 • individuálne pravidlá zverejňovania a kritérií výberu firiem.

Spojenie kontraktového a spotového trhu

Trans for Forwarders v jednom nástroji spája svet stálych prác, prácu so skupinou dôveryhodných dopravcov s databázou, ktorá je spoľahlivým riešením, keď nie sú dostupné autá. Platforma v sezónnych špičkách dáva prístup k medzinárodnej komunite dopravcov. Automatizuje proces získavania dopravcu daného nákladu, a zároveň eliminuje riziko omylov a chýb.

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: