SmartMatch: prístup k ponukám, ktoré nie sú k dispozícii v databáze!

Andrej Lichnovsky 8.02.2019

Automatické návrhy na prepravu tovaru od odosielateľov

Trans for Carriers využíva najnovšiu IT technológiu, ktorá dáva dopravcom prístup k objednávkam, ktoré ešte neboli zverejnené v databáze. Dopravca, ktorý spĺňa kritériá SmartMatch, dostane návrh nákladu priamo od odosielateľa.

Nielen dopravná databáza

Inteligentný systém porovnávania nákladov, ktorý je k dispozícii na novej platforme Trans.eu, mení spôsob získania objednávok na prepravu. Dopravca môže stále hľadať individuálne náklady prostredníctvom vylepšenej a rýchlejšej dopravnej databázy integrovanej s TfC, ale v novej verzii programu môže byť ponuka odoslaná samotnému dopravcovi. Ako?

Za tento proces je zodpovedný algoritmus SmartMatch. Jeho úlohou je ponúknuť náklad z daného nakladača dopravcovi, ktorý má vozidlá s určitým typom karosérie a jazdí na trase označenej odosielateľom. Dopravca dostane takýto návrh, aj keď s odosielateľom nespolupracuje.

Čo určuje výber dopravcu algoritmom?

Mechanizmus vyhľadávania nákladu je automatický a je založený na analýze mnohých premenných. Algoritmus odhaduje hodnotu informácií obsiahnutých v profile spoločnosti. Ak je v databáze aktívny, má dobre vyplnený profil, pozitívne hodnotenia od zmluvných strán, certifikáty a modernú flotilu, má šancu prijať návrhy nákladu.

Ako funguje SmartMatch?

1. Odosielateľ zverejní náklad (ponuka nákladu)

Definujú parametre zaťaženia, miesta prevádzky a podmienky prepravy. Môžu poskytnúť sadzbu alebo požiadať o ocenenie.

2. Algoritmus spája firmy z databázy Trans.eu s objednávateľom

Pokročilý algoritmus vyhľadáva tie spoločnosti, ktoré najlepšie zodpovedajú kritériám nakladaća. Zohľadňuje také premenné, ako: vyhľadávané a kliknuté ponuky, firemné flotily, ratingy a certifikáty. Na tomto základe zostavuje zoznam spoločností, ktorým odosielateľ posiela ponuku.

3. Dopravca dostane ponuku nákladu v komunikátore

Ak algoritmus vybral dopravcu, dostane ponuku. Ak ju chce zobraziť, klikne na odkaz a prihlási sa na novú verziu platformy Trans.eu pomocou TransId a hesla.

4. Dopravca skontroluje ponuku – čaká na odpoveď

Ak sú podmienky ponuky a termíny vhodné pre dopravcu, akceptuje ju. Môže ponúkať aj vlastnú sadzbu – trvá to niekoľko sekúnd. Objednávateľ porovná danú ponuku s ostatnými a vyberie si spoločnosť pre špedíciu.

5. Víťazný náklad – čas na prijatie objednávky

Dopravca zvolený odosielateľom dostane potvrdenie o prijatí jeho návrhu.

Hľadanie ponúk podľa algoritmu je dodatočným riešením, ktoré zvyšuje šancu na novú spoluprácu a ďalšie objednávky. Prečo používať toto riešenie?

Najlepšie zodpovedajúce návrhy nákladu bez toho, aby ste museli v databáze a zjednávať v komunikátore.

Jasné pravidlá: každá ponuka od odosielateľa má dobu platnosti a podmienky prepravy a sadzba je vždy zjednateľná.

Jednoduché a automatizované transakcie s protistranou – žiadne hovory, e-maily ani telefonáty. Jednoducho zadajte cenu, potvrďte svoju voľbu a počkajte na rozhodnutie.