int(5537)

Prečo sa starať o dobré vzťahy so špeditérom?

spediter-trans.eu-sk

Cestná doprava na Slovensku je založená najmä na malých a stredných firmách. Podľa správy, ktorú pripravili SpotData a TLP: „medzi licencovanými spoločnosťami je viac ako 63 % tých, ktorí nemajú viac ako štyri vozidlá a takmer 25 % sú spoločnosti s iba jedným vozidlom“. Objednávatelia nechcú spolupracovať s veľkým počtom malých spoločností, a preto je spolupráca dopravcov so špeditérmi pre trh kľúčová.

Zdroje nedorozumení

Vzťahy oboch strán sa niekedy líšia. Existuje veľká skupina podnikateľov, ktorí sa tešia vzájomnej dôvere, ktorej výsledkom sú pravidelné objednávky. Bohužiaľ, existuje aj veľa sťažností a obvinení.

 • no expert photo
 • Jacek Karcz, Ph.D.
 • odborník na cestnú a kuriérsku dopravu, poradca v Gruber Logistics
 • Dopravcovia majú pocit, že špeditéri si účtujú neprimerané marže – a je to často pravda, keďže to je účelom ich podnikania. Niekedy dostávajú prepravné spoločnosti aj zmluvné pokuty, ktoré prevyšujú očakávania odosielateľa. Ide o modus operandi takzvaných pseudo-špeditérov. ktorí týmto spôsobom hľadajú možnosti dodatočného príjmu.Na druhej strane sú výčitky súvisiace s pomalým obehom dokumentov (skeny, fotografie, odovzdávanie či potvrdzovanie objednávok). Veľkou výzvou pre dopravcov je aj zavádzanie nových technológií. Okrem toho existujú prípady neskorého naloženia a vyloženia bez predchádzajúceho informovania alebo zrušenia na poslednú chvíľu.

Spolupráca nie je jednoduchá, ale potrebná

Napriek mnohým nezhodám medzi dopravcami a špeditérmi si obe strany uvedomujú, že jedna bez druhej nemôžu fungovať. Starostlivosť o vzájomné vzťahy by preto mala byť pragmatickou snahou založenou na obchodnej kalkulácii. Početné turbulencie posledných rokov a ich dôsledky jasne ukazujú, že krízu môže prežiť len spoločný postup založený na porozumení. Ako hovorí Dr Jacek Karcz:

 • no expert photo
 • Jacek Karcz, Ph.D.
 • odborník na cestnú a kuriérsku dopravu, poradca v Gruber Logistics
 • Nemali by sme očakávať zmenu modelu spolupráce v našom odvetví. Objednávatelia jasne uvádzajú, že nechcú spolupracovať s veľkým počtom malých dopravcov – maximálne troch v jednej linke. Predpokladajme, že linka predstavuje 400 nakládok z Belgicka do Švédska za rok. Takúto zákazku nemôže zvládnuť jediný dopravca s 10 vozidlami. Úlohu preto preberajú špedičné spoločnosti, prípadne dopravca, ktorý sa stáva špeditérom subdodávateľom nákladu iným dopravcom. Okrem toho špeditér preberá riziko a zodpovednosť voči odosielateľovi. Dopravca už túto zodpovednosť nemá. Preto toto manželstvo bude pokračovať.

Nie je možné presne predpovedať, akým výzvam bude dopravný trh čeliť v nasledujúcich rokoch. Už teraz však existujú určité obavy z dôsledkov klimatického balíka EÚ, ako aj z rastúcej konkurencieschopnosti dopravcov z iných krajín (napríklad z Turecka). Len dobrá spolupráca všetkých subjektov pôsobiacich na slovenskom dopravnom trhu nám pomôže udržať si silnú pozíciu v Európe.

Privátna burza – najlepší co-workingový priestor

Spolupráca s dôveryhodnými dodávateľmi je kľúčová pre úspech na mnohých úrovniach. Je základom fungovania jednotlivých spoločností a celého odvetvia. Nie je náhoda, že špeditér, ktorý prepravuje náklady, v prvom rade kontaktuje malú skupinu overených dopravcov.

V spôsobe, akým obe strany komunikujú, je veľký priestor na zlepšenie. Doteraz sa to dialo skôr chaoticky, e-mailmi alebo telefonátmi. To sa teraz môže uskutočniť na privátnej burze od Trans.eu.
Privátna burza je uzavreté prostredie, vyvinuté pre konkrétneho špeditéra alebo odosielateľa, kde si pozýva dôveryhodných dopravcov, s ktorými úzko spolupracuje, má alebo mal obchodné vzťahy. To mu umožňuje vytvoriť si vlastnú privátnu „burzu v rámci burzy“, kde môže posielať ponuky len tejto uzavretej skupine dodávateľov, rovnako ako predtým prostredníctvom e-mailu, messengeru alebo telefónu. Technicky je princíp privátnej burzy podobný verejnej. Ak ponuka z privátnej burzy nenájde dopravcu, môže (ale nemusí) neskôr prejsť na verejnú burzu.
Za zmienku tiež stojí, že prostredníctvom verejnej burzy je jednoduchšie vybudovať si portfólio a získať si dôveru odosielateľov, čo môže vyústiť až do pozvania na ich privátnej burzy.

 • no expert photo
 • Jacek Karcz, Ph.D.
 • odborník na cestnú a kuriérsku dopravu, poradca v Gruber Logistics
 • Ak máme nástroje, ktoré uľahčujú spoluprácu, ako sú riešenia, ktoré ponúka Trans.eu, môže to byť len dobré znamenie pre rozvoj sektora. Digitálne nástroje nám pomôžu zorganizovať spoluprácu, ktorá bola doteraz chaotická.

Opýtajte sa svojho dôveryhodného špeditéra, či už má privátnu burzu Trans.eu a požiadajte ho, aby vás tam pridal. Informácie o privátnej burze nájdete TU.

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: