int(5537)

Dokument CMR: čo všetko by ste o ňom mali vedieť?

Convention Marchandise Routière, skrátene CMR, predstavuje dohodu o prepravnej zmluve v rámci medzinárodnej cestnej dopravy. Stretnú sa s ňou preto hlavne dopravcovia, ktorí prepravujú zásielky do zahraničia. Čo všetko by ste mali o CMR dokumente vedieť?

Dohovor CMR

Dohovor CMR bol uzavretý 19. mája 1956 v Ženeve. Jeho zakladajúcimi štátmi boli Francúzsko, Holandsko, Švédsko, Rakúsko, Poľsko, Švajčiarsko, Luxembursko, Nemecko a Belgicko. Neskôr sa k nim pridali ďalšie krajiny Afriky, Ázie a Stredného východu. Dohovor bol naposledy ratifikovaný v roku 2017.

Súčasťou dohovoru CMR sú dnes, okrem spomínaných, ešte krajiny ako Albánsko, Arménsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Malta, Mongolsko, Maroko, Čierna Hora, Taliansko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Nórsko, Španielsko, Macedónsko, Tunisko, Ukrajina, Libanon, Irán a Veľká Británia.

Dohovor CMR upravuje:

 • zadávanie a vybavovanie objednávok,
 • ručenie pri oneskorení prepravovaného tovaru,
 • ručenie pri strate prepravovaného tovaru,
 • ručenie pri poškodení prepravovaného tovaru.

Zmluva tiež upravuje predpisy o reklamáciách.

Nákladný list a CMR

Skratka CMR označuje dohodu, no niektorí ju mylne využívajú aj na označenie samotného nákladného listu. Ten sa využíva hlavne v rámci logistiky, pri cezhraničných prepravách, a to vtedy, keď je minimálne jedna krajina súčasťou CMR.

CMR tlačivo je spravidla trojjazyčné. Je v ňom uvedených niekoľko základných informácií:

 • meno a adresa odosielateľa,
 • meno a adresa príjemcu,
 • meno a adresa dopravcu, prípadne dopravcov,
 • adresa, kde bol tovar vyzdvihnutý,
 • konečné miesto určenia,
 • údaje o vozidle – značka, model, registračná značka vozidla a číslo podvozku,
 • dátum vyzdvihnutia,
 • náklady spojené s prepravou,
 • pokyny potrebné na colné a iné úradné konania.

Následne nesmie chýbať informácia o tovare a jeho množstve vyjadrenom v kusoch, hrubou váhou alebo iným spôsobom.

Okrem toho môže obsahovať ešte ďalšie informácie ako napríklad zákaz prekládky, výšku dobierky, cenu zásielky, pokyny odosielateľa dopravcovi, zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi, výdavky odosielateľa a ďalšie. Obe strany, odosielateľ aj príjemca, môžu do listu zapísať aj ďalšie údaje, ktoré považujú za dôležité.

Formulár má slúžiť ako určitý doklad o priebehu prepravy. Zhotovuje sa zvyčajne v troch kópiách. Čiernobiele kópie sú určené pre ďalších dopravcov (na uľahčenie celej logistiky) alebo colnice.

Nákladný list je zložený z troch častí:

 • červená časť v liste je určená pre odosielateľa,
 • modrá slúži príjemcovi,
 • zelená je pre dopravcu.

 

CMR poistenie

Poistenie CMR je povinné. To znamená, že ho musí mať uzatvorené každý dopravca. Kryje prepravovanú zásielku v prípade jej poškodenia, straty alebo zničenia.

Inak povedané, ide o poistenie zodpovednosti cestného dopravcu v medzinárodnej preprave. Zodpovednosť je definovaná v zákone ako 8,33 SDR za kilogram nákladu bez ohľadu na reálnu hodnotu zásielky.

SDR je jednotka Medzinárodného menového fondu. Určuje sa podľa najsilnejších svetových mien. Kurz sa pravidelne mení, no hodnota predstavuje približne 9,50 €.

Ak sa teda zásielke niečo stane, dopravca musí hradiť všetky škody za každý kilogram. V tomto prípade nastupuje poistenie, ktoré by malo preplatiť všetku alebo určitú časť nákladu. Odvíja sa to od uzatvorenej zmluvy.

Poistenie kryje:

 • čiastočnú alebo úplnú stratu zásielky,
 • čiastočné alebo úplné poškodenie zásielky,
 • prekročenie dodacej lehoty.

Okrem toho kryje aj náklady právneho zastúpenia, clo, prepravné a iné výdavky, ktoré by sa mohli vyskytnúť.

Poistenie musí byť platné od naloženia zásielky, kedy preprava začína, až po jej vyloženie v cieli, kde preprava končí.

Poistenie spravidla poskytujú bežné poisťovne na Slovensku, v ktorých si vybavujete klasické životné alebo cestovné poistenie. Celý proces je pomerne rýchly a jednoduchý.

Na čo sa CMR nevzťahuje?

Dohovor CMR sa nevzťahuje na niekoľko úkonov. Je to napríklad preprava mŕtvol a sťahovaných zvrškov. Taktiež neplatí ani v rámci prepravy medzinárodných poštových dohovorov.

CMR sa vzťahuje na cestné vozidlá. Zákon pod týmto pojmom myslí motorové vozidlá, návesové súpravy, prívesy a návesy. Kontajnery sa za vozidlá nepovažujú. Preto sa pre ne vytvára štandardizovaný nákladný list.

CMR si vždy dobre skontrolujte

Keď ako dopravca dostanete vozidlo, je vašou zodpovednosťou vybaviť CMR. Ak teda chcete celý proces urýchliť, formulár si pred odoslaním dobre preštudujte a skontrolujte. Zistite, či ste vyplnili jednotlivé údaje správne a či máte všetky pečiatky, ktoré potrebujete.

Celý dohovor CMR nájdete tu

  Chcete vedieť viac?
  Náš konzultant vás bude kontaktovať.

  Podobné články: