int(5537)

Ako získať zo zvýšenia sadzieb na západných cestách

Ceny-trans.eu-trasy-zapad

Vypuknutie vojny na Ukrajine prinieslo zvýšenie cien pohonných hmôt, ako aj jasný skok v sadzbách na hlavných exportných smeroch zo Slovenska. Prudko stúpol aj dopyt po doprave na Západ, čo môže byť dôsledok konca pandémie. Nadchádzajúce obdobie je plné neistoty, ale aj príležitostí.

Blízkosť na východ, vyššie sadzby na západ

Vojna na Ukrajine odrezala pre mnohých exportérov východné trhy. Na spotovom trhu jednoznačne klesol index dopytu po doprave v ukrajinskom, ruskom a bieloruskom smere.

Opačný trend je vidieť na západných trhoch, najmä na linkách do Nemecka, ako je dobre vidieť na priloženej grafike.

Na ostatných západných smeroch je nárast sadzieb nižší. Aj keď je potrebné poznamenať, že priemerná sadzba na trase do Holandska je 1350 EUR. To je o 23 % viac ako v rovnakom období v roku 2021. Naopak, najvyššie sadzby z dôvodu vzdialenosti platia na trase do Spojeného kráľovstva.

Vojna, cena paliva a hodnota eura

Jedným z dôvodov rastu sadzieb je skokový nárast cien pohonných hmôt. Pred vypuknutím vojny na Ukrajine stála ropa niečo cez 90 dolárov za barel. V prvý marcový týždeň cena vzrástla na 130 USD a nakoniec sa ustálila na 110 USD.

Pokles cien na čerpacích staniciach v najbližšom období je dosť nereálny scenár. Vláda už nemá čo znižovať v poplatkoch, ktoré určujú množstvo za liter paliva. Spustila protiinflačný štít, pričom spotrebná daň je stále na najnižšej úrovni povolenej EÚ. Jedinou možnosťou by bolo zníženie DPH na 0 percent, čo by však malo veľmi negatívny dopad na štátny rozpočet.

Jediná nádej zostáva v hodnote eura – silné euro znamená lacnejšiu ropu. Naša mena počas prvých dvoch týždňov vojny dramaticky stratila svoju hodnotu voči doláru. A hoci sa to stále nevrátilo na januárové úrovne, je evidentný stúpajúci trend.

Vyberte si z veľkého množstva ponúk na západných cestách!

Zaregistrujte sa zadarmo na Trans.eu

Ďalšie otázky týkajúce sa dopravy

Ďalším dôvodom zvýšenia sadzieb je väčší dopyt po dopravných službách na západných trasách. Viac objednávok má za následok súťaž medzi odosielateľmi o dopravcov, ktorí si môžu diktovať podmienky.

V marci tohto roku vzrástol počet dopytov na burze Trans.eu o preprave do Nemecka a Holandska o 50 % v porovnaní s februárom. Nárast na trase do Spojeného kráľovstva dosiahol 31 %, do Talianska 13 % a do Francúzska 12 %.

Nádej na obzore

Udržať túto vysokú úroveň dopytu po doprave v nasledujúcich mesiacoch bude ťažké. Vojna na Ukrajine a odrezanie východných trhov znamená menší export v tomto smere pre západný priemyselný sektor.

Ďalšou hrozbou môže byť spomalenie priemyselnej výroby v Nemecku a ďalších krajinách EÚ. Súvisí to s možným presunom výdavkov občanov do sektora služieb. Obyvateľstvo EÚ oslobodené od pandémie bude míňať viac na cestovný ruch, stravovanie, zábavu a kultúru ako na spotrebné produkty, ktoré sa za posledné dva roky vo veľkom nakupovali. To má nepriamy vplyv na dopyt po doprave.

Na druhej strane však treba zdôrazniť, že rôzne ekonomické prognózy síce predpokladajú spomalenie ekonomického rastu, no nepredpokladajú jeho zastavenie. To dáva nádej na ďalší rozvoj firiem, vrátane sektora dopravy. Vysoké prepravné náklady nútia mnohé západné spoločnosti hľadať dodávateľov bližšie k nim ako v ďalekej Ázii, čo je príležitosť pre slovenských prepravcov.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: