int(5537)

Ako funguje ratingový (hodnotiaci) systém v novej databáze Trans.eu?

Na Trans.eu Logistics Platform môžu dopravcovia hodnotiť kvalitu spolupráce so svojimi obchodnými partnermi. Dostávajú tiež spätnú väzbu od svojich klientov o tom, či boli ich zákazníci spokojní s tým, ako bola objednávka vykonaná.

Nová dopravná databáza má systém hodnotenia pomocou hviezdičiek. Dopravca môže získať stanovisko od klienta, ako aj vyjadriť svoj vlastný názor. Môžu si tak vybudovať pozitívny imidž v odvetví dopravy a logistickej platformy.

Oblasti hodnotenia

V TfC môže dopravná spoločnosť získať maximálne päť hviezdičiek. Ak strana, ktorá dala rating, neudelí najvyššie hodnotenie, objaví sa okno, v ktorom budú informovaní o dôvode svojho rozhodnutia a požiadaní o doplnenie komentára (voliteľné). Ak sa niečo pokazí, budú môcť označiť konkrétnu oblasť: doručovanie dokumentov, komunikácia, starostlivosť o tovar, súlad služby s dohodami, včasnosť. V prípade nesúhlasu má dopravca na takúto pripomienku možnosť odpovedať.

Pre dopravcu to predstavuje mimoriadne hodnotnú spätnú väzbu. Na jednej strane zisťujú, v čom by sa mali zlepšiť, a na druhej strane môžu ukázať svojim budúcim obchodným partnerom, že stojí za to s nimi spolupracovať.

Všetky informácie na jednom mieste

Dostupnosť spoľahlivých informácií počas procesu overovania dodávateľom sa premieta do vyššej bezpečnosti a informovanosti pri rozhodovaní o spolupráci. Na Platforme Trans.eu sú všetky informácie o ratingoch dodávateľov k dispozícii na jednom mieste. Údaje za posledných 12 mesiacov sú prezentované vo forme grafov a štatistík. Existujú aj nové ukazovatele spokojnosti dodávateľa z jednotlivých aspektov vykonávania objednávky. Každá objednávka vykonaná (alebo pre) danou spoločnosťou bude hodnotená osobitne, čo bude určite motivujúcim faktorom pre neustále udržiavanie vysokej kvality. Celkové hodnotenie bude teda spoľahlivejšie odrážať skutočnú úroveň poskytovaných služieb.

Pravidlá hodnotenia

  • Po pridaní nie je možné rating zmeniť.
  • Hodnotená spoločnosť môže na túto pripomienku vydať jednorazovú odpoveď.
  • Na doplnenie stanoviska má spoločnosť 30 dní od dátumu objednávky (v prípade problémov s platbou – 120 dní od dátumu vykládky).
  • Rating môže udeliť ktorýkoľvek zamestnanec spoločnosti, ktorý transakciu uzavrel.

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: