int(5537)

5 rád pre dopravcov, ako si uľahčiť prácu

5 patarimai Vežėjui, kaip palengvinti savo kasdieninį darbą

Zistite, ako si môžete zjednodušiť prácu na Platforme Trans.eu a ako si vybudovať dôveryhodnosť v očiach objednávateľov. Tieto činnosti neodkladajte – paradoxne tak ušetríte čas.

1. Pridajte flotilu do svojho firemného profilu

Vyplňte potrebné informácie o vozidlách, ktoré vlastníte – vyhnete sa tak ich ručnému prepisovaniu pre každú objednávku. Vyberte vozidlo zo zoznamu a údaje sa vyplnia automaticky.

Čím lepšie vyplnený profil, tým vyššia pozícia vašej spoločnosti v SmartMatch – algoritme, ktorý vám bude priraďovať náklady podľa typu vašej aktivity. Objednávateľ bude môcť navyše presne definovať váš profil a pridať vás do skupiny dôveryhodných dopravcov.

2. Transparentnosť – zdieľajte svoj telematický signál

Zdieľanie telematického signálu je ďalšou motiváciou pre spoluprácu s objednávateľom. Táto služba je pre dopravcu bezplatná.

Objednávateľ bude môcť sledovať prepravu v reálnom čase a dostávať upozornenia na dôležité udalosti na trase, napr. o príchode alebo odchode z miesta nakládky alebo vykládky, parkovaní, zmene trasy alebo strate signálu.

Všetko, čo sa deje pri preprave tovaru, bude transparentné nielen pre objednávateľa, ale aj pre vás. Umožňuje vám ušetriť čas, ktorý ste predtým trávili telefonátmi s vodičom a objednávateľom.

Výhodou tohto riešenia je integrácia s významnými poskytovateľmi telematiky. Vyhnete sa prihláseniu do mnohých systémov – aj keď máte niekoľko vozidiel využívajúcich služby rôznych poskytovateľov, môžete ich sledovať z jedného miesta na Platforme Trans.eu.

Monitorovacia služba na Platforme Trans.eu sa vyznačuje aj eliminovaním formalít. Nemusíte udeľovať žiadne ďalšie súhlasy, podpisovať nejaké ďalšie dokumenty – všetky požadované súhlasy boli udelené v zmluve s Platformou.

Pamätajte, že ste to vy, kto rozhodne, aké informácie sú viditeľné pre objednávateľa, a signál, ktorý zdieľate, sa týka jednej objednávky – vyprší po vykonaní prepravnej služby, potom objednávateľ uvidí v archíve iba históriu dokončených transportov.

Pozrite sa, ako ľahko môžete pridať vozový park a integrovať sa s telematikou:

HelpCenter – Pridanie vozového parku a integrácia s telematikou

3. Vytvorte účty pre vašich vodičov

Pri vyplňovaní prijatej objednávky a monitorovacej úlohy je potrebné okrem údajov o vozidle uviesť aj údaje o vodičovi. Ak pre každého z nich vytvoríte účet, môže byť zo zoznamu vybraný vodič vykonávajúci danú prepravu. Opäť nebude potrebné zakaždým, keď vyplníte objednávku, zadávať údaje ručne. Účty vodičov môžu byť skryté, ak nechcete, aby ich videli ostatní používatelia Platformy.

Okrem toho vďaka aplikácii TransTask bude vodič registrovaný v systéme schopný hlásiť priebeh zadaných úloh a hlásiť oneskorenia, prerušenia a problémy. Tieto informácie budú priradené k objednávkam, ktoré mu boli pridelené. Vždy sa k nim môžete vrátiť a vykonať analýzu na zlepšenie kvality poskytovaných služieb v budúcnosti.

Prečítajte si, ako pridať zamestnanca do profilu spoločnosti: HelpCenter

4. Potvrďte oprávnenia

Pridajte získané povolenia a licencie do svojho firemného profilu, napr. pre vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú dopravu, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, certifikát kvality ISO, certifikát ADR a ďalšie.

Všetky dokumenty budú k dispozícii vo vašom profile, takže nebude potrebné ich všetkým posielať e-mailom. Systém vám tiež automaticky pripomenie dátum expirácie.

Ako priložiť dokumenty k profilu spoločnosti si prečítajte TU

5. Pridajte platnú poistnú zmluvu

Podobne ako v prípade vyššie spomenutých dokumentov sa uľahčí aj pridanie platných licencií na poistenie. Po pridaní dokumentov budú k dispozícii počas celej doby ich platnosti – po autorizácii zamestnancami Platformy Trans.eu budú označené vodoznakom a sprístupnené na prezeranie vo vašom firemnom profile. Po každej zmene ich aktualizujte v systéme.

TU si prečítajte, ako pripojiť poistné zmluvy k profilu spoločnosti

    Chcete vedieť viac?
    Náš konzultant vás bude kontaktovať.

    Podobné články: